Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Switch Datacenter Group

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 12 augustus 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Switch Datacenter Group.
Een bedrijf met datacenters in Amsterdam, Woerden en Eindhoven die, volgens de eigen website, een volledig portfolio biedt aan diensten toegespitst op ISP’s, System Integrators en webomgevingen.

De balans

De jaarcijfers die we in dit geval bekijken zijn de geconsolideerde van de holding Switch Datacenter Group. Hier vallen de drie datacenters onder en de B.V. Internet Unie Services.
Het lijkt er op dat we zonder al te veel gewetensproblemen aan de balans kunnen aflezen dat 2015 een prima jaar is geweest voor de groep. De vaste activa zijn met bijna 2 miljoen gestegen, wat aangeeft dat er flink geïnvesteerd is. Dat hier geen stijging in de schuldenlast tegenover staan en geen daling in de liquide middelen lijkt aan te geven dat er ruim voldoende cash binnenkomt.

Wat aan de passivakant van de balans wel opvalt, is het feit dat er een negatieve reserve is van bijna 1,4 miljoen in 2015. Positief is wel te noemen dat deze aan het dalen is. Het lijkt er dus op dat er in het verleden, mogelijk bij een heel grote investering, flinke verliezen zijn gemaakt. Het eigen vermogen is ondanks dat nog steeds heel goed te noemen. Er is namelijk een grote post agioreserve aanwezig, in 2015 ruim 4,5 miljoen. Dit betekent dat er aandelen zijn uitgegeven, of dat er geld is gestort in het aandelenkapitaal wat meer is dan de nominale waarde van een aandeel. Dit toont over het algemeen aan dat de aandeelhouder(s) veel vertrouwen hebben in de toekomst.

Wanneer we de resultatenrekening er bij pakken zien we een verdere bevestiging dat het goed gaat met Switch Datacenter Group. Er is een omzetstijging gerealiseerd van bijna 2,2 miljoen. Hierdoor is de winst van de groep gestegen van iets meer dan een ton in 2014 naar bijna 6 ton in 2015. Een prima uitgangspositie om de negatieve reserve weg te werken.

Switch Datacenter Group Activa 2015 Switch Datacenter Group Passiva 2015

De ratio’s

De ratio’s van Switch Datacenter Group lijken op basis van de beschikbare cijfers redelijk.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2015 uit op 0,96. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen net tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2015 negatief. De uitkomst van -/-93.174 euro betekent dat er bijna een ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,91, wat aantoont dat het bedrijf het redelijk doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Switch Datacenter Group hier in het bekeken jaar net onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf behoorlijk gefinancierd is. Dit blijkt overigens niet echt uit een solvabiliteitsratio van 0,53. Dit betekent dat de balans van Switch Datacenter Group voor meer dan de helft uit eigen geld en vermogen bestaat.

Switch Datacenter Group Resultaten 2015

De conclusie

De ratio’s laten het misschien nog niet direct zien, maar we kunnen redelijk veilig vaststellen dat het goed gaat met Switch Datacenter Group. Er is, gezien de negatieve reserve, in het verleden een behoorlijk verlies gemaakt, maar er worden inmiddels prima winsten gemaakt. De omzet is bijna verdubbeld in 2015 en de winst is met bijna 5 ton gestegen naar net geen 6 ton. Er is ruim voldoende eigen vermogen aanwezig evenals ruime cash middelen. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat de ratio’s ook laten zien dat er niets aan de hand is met Switch Datacenter Group.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.