Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: SmartDC Holding

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 19 augustus 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van SmartDC Holding.
Een moederbedrijf van SmartDC, een Rotterdams datacenter dat sinds 2009 opereert vanuit de monumentale Van Nelle-fabriek.

De balans

Een van de eerste dingen die duidelijk opvallen in de balans is een flinke groei. De financiële vaste activa nemen jaarlijks toe met zo’n 4-5 ton. Dit betekent dat het eigen vermogen van de werkmaatschappij(en) elk jaar met eenzelfde bedrag stijgen. Dit lijkt aan te geven dat er binnen de werkmaatschappij goede winsten worden gemaakt.

Als we naar de passivakant van de balans kijken zien we dat er ook in de holding winst wordt gemaakt. Op zich niet heel vreemd, aangezien de tekenen er zijn dat dit ook onderin gebeurt bij de werkmaatschappij, maar het is een goed teken om te zien dat er niet in de holding met geld wordt gestrooid dat bij de dochter(s) wordt verdiend. Een laatste positief punt dat genoemd mag worden is het ogenschijnlijk gebrek aan schulden. Er is een kortlopende schuld van 32.000 euro, maar op de totale balans is nagenoeg verwaarloosbaar.

SmartDC Holding Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van SmartDC Holding lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De belangrijkste reden hiervoor lijkt het gebrek aan zowel kortlopende vorderingen als kortlopende schulden te zijn. Ook het ogenschijnlijk ontbreken van geldstromen van onder naar boven lijkt hier debet aan te zijn.

De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,37. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer tweederde tekortkomt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/-20.306 euro betekent dat er ruim 20.000 euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,01, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat SmartDC Holding hier in het bekeken jaar op de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook zeker wel uit een solvabiliteitsratio van 0,98. Dit betekent dat de balans van SmartDC Holding voor 98% uit eigen geld en vermogen bestaat.

SmartDC Holding Ratios 2014

De conclusie

Het ziet er naar uit dat we zonder twijfel kunnen zeggen dat het heel goed gaat met SmartDC en de moeder SmartDC Holding. Er is grote groei te zien, die duidt op jaarlijkse tonnen winst. Er zijn ook geen tekenen dat het geld in de holding wordt uitgegeven. De ratio’s zijn misschien wat minder op het eerste gezicht, maar dat komt vooral omdat er bijna geen kortlopende activa en passiva aanwezig zijn. Een verschil van een paar duizend euro op een balans van bijna 1,5 miljoen kan de ratio’s dan al volledig op zijn kop zetten.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Vier hosters aan het woord: eigen hardware of uitbesteden?
Lanceanons: nice website http://longblackcock.com/bibcam-boy-bbc.html

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 27 januari 2017
apkdld: Enjoy most recent number one popular android apps game on your phone and tablet, also be aware that ...

Heartbleed – of de noodzaak om als provider altijd te patchen
showbox alternative: Is showbox not working? Don’t be anxious we have included a list of best Showbox alternative for y...