Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Denkers ICT

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 26 augustus 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Denkers ICT. Een hoster uit Zwolle die in 2012 is opgericht en ogenschijnlijk in 2014 echt van start is gegaan. De gedeponeerde jaarcijfers beslaan namelijk enkel 2014. Het is ook een hoster waar vrij weinig over te vertellen valt. Wanneer je naar de website gaat, krijg je een melding dat zij momenteel hun website aan het updaten zijn.

De balans

Wat we aan de balans zien, is dat als Denkers ICT inderdaad in 2014 pas begonnen is, zij in ieder geval niet klein zijn begonnen. Er staat eind 2014 al ruim 1,5 ton aan vaste activa op de balans en bijna 3,5 ton aan openstaande vorderingen. Geen bedragen die je bij een startende hoster verwacht. Het doet dan ook sterk vermoeden dat Denkers ICT voorheen als eenmanszaak of v.o.f. heeft geopereerd en in 2014 is verder gegaan als B.V..

Als we naar de passivakant kijken zien we ook signalen die lijken aan te geven dat we bijna niet met een starter te maken kunnen hebben. Er is in 2014 namelijk al ruim 2,5 ton winst gemaakt. Verder zien we dat er geen noemenswaardige langlopende schulden aanwezig zijn. Er zijn dus naar het schijnt weinig externe partijen nodig om de activiteiten te kunnen uitvoeren.

Denkers ICT Balans 2014

De ratio’s

De ratio’s van Denkers ICT lijken op basis van de beschikbare cijfers heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,50. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen een derde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 119.044 euro betekent dat er ruim een ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,57, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Denkers ICT hier in het bekeken jaar onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,52. Dit betekent dat de balans van Denkers ICT voor 52% uit eigen geld en vermogen bestaat.

Denkers ICT Ratios 2014

De conclusie

Ondanks dat Denkers ICT alleen 2014 heeft gedeponeerd, lijkt het er sterk op dat het geen startende onderneming is. De getallen op de balans zijn daar ogenschijnlijk te groot voor. Een wijziging van ondernemingsvorm lijkt dan ook een veel logischer verklaring. Hoe de historie van het bedrijf ook mag zijn, het kan duidelijk worden geconcludeerd dat het goed gaat. Er wordt een prima winst gemaakt in 2014 en de ratio’s zijn heel goed. Starter of niet, er is niets aan de hand met Denkers ICT.

Mario, 26 augustus 2016 10:18 am

De eigenaar is T. Denkers, hij zit ook bij Versio. Denkers heeft vroeger ook Prefiber gehad. Hoe dat vergaan is kun je lezen op oa https://lowendbox.com/blog/prefiber-e1-95-256mb-openvz-vps/

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.