Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Datacenter Groningen

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 9 september 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Datacenter Groningen. Een datacenter gelegen in het noorden van het land, tussen Groningen en de Duitse grens, en waar men, volgens de eigen website, housing biedt tegen zeer concurrerende prijzen zonder in te leveren op kwaliteit.

De balans

De balans van Datacenter Groningen is niet heel groot, maar aan de activakant valt al direct iets op. Waar je bij een datacenter namelijk toch minimaal een pand zou verwachten, het bedrijf levert namelijk serverruimte, is er geen enkele activa te vinden op de balans. Nu zal het heus niet zo zijn dat die, volgens de website, perfecte ligging tussen Groningen en Duitsland een kaal stuk gras is. Als we verder lezen in de toelichting zien we namelijk dat Datacenter Groningen onderdeel uitmaakt van een groep en een holding boven zich heeft. Het meest voor de hand liggende is dan ook dat het pand op de balans staat van de holding en dat alleen de operationele activiteiten in deze B.V. zijn ondergebracht.

Als we doorgaan naar de passivakant van de balans, zien we toch sterke signalen dat die operationele activiteiten niet brengen wat men er ongetwijfeld van had verwacht. Het eigen vermogen zakt van 9 ton negatief in 2014 naar ruim 1,1 miljoen negatief in 2015. Dit doet sterk vermoeden dat er in het verleden al redelijke verliezen zijn gemaakt en dat 2015 nog eens meer dan 2 ton aan verlies aan heeft toegevoegd. Ook hier is het wijs om door te bladeren naar de toelichting. Daar vinden we namelijk de bevestiging van dit vermoeden.

Er is een negatief vermogen en aanhoudende negatieve resultaten. Sterker nog, men geeft in de toelichting op de jaarcijfers aan dat het voortbestaan van de onderneming onzeker is en dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk is, maar wel afhankelijk van toekomstige exploitatie-overschotten.

Datacenter Groningen Balans 2015

De ratio’s

De ratio’s van Datacenter Groningen zijn op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2015 uit op 0,02. Simpel gezegd betekent dit dat het bedrijf van al haar direct opeisbare schulden slechts 2% met haar direct opeisbare vorderingen kan aflossen. Het werkkapitaal is in 2015 negatief. De uitkomst van -/- 1.120.854 euro betekent dat er ruim een miljoen tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept. De solvabiliteitsratio komt uit op -/-45. Dit betekent dat de negatieve waarde van het eigen vermogen 45 keer groter is dan het balanstotaal.

De conclusie

Het gaat niet goed met Datacenter Groningen. Dat blijkt uit de balans en wordt ook in de bijbehorende toelichting in de jaarcijfers gezegd. Toch heeft men de verwachting dat de omzet en de uitbreiding van de klantportefeuille gaat toenemen. Dit zal volgens de toelichting op de jaarcijfers wel op lange termijn gebeuren, omdat de klanten hierover op middellange termijn pas beslissingen gaan nemen. De grote vraag is of er in de bovenliggende holding nog genoeg financiële ruimte over is om Datacenter Groningen zolang drijvende te houden.

Reactie Andrew van der Haar (directeur Datacenter Groningen)

In het eerste stuk wordt juist gesuggereerd dat Datacenter Groningen BV een exploitatiemaatschappij is en het vastgoed in de holding zitten. Het klopt ook dat de cijfers vanuit de publicatie geen goed vooruitzicht geven. Wat echter niet zichtbaar is in de publicatiebalans, is dat de schuldenlast voornamelijk wordt veroorzaakt door doorberekende rente over reeds verleend krediet van de holding en de enig aandeelhouder van Datacenter Holding. Dit is een vrij normale gang van zaken om je BV-structuur te rangschikken.

Datacenter Groningen is in 2011 van het nulpunt gestart en destijds werd er een explosieve groei verwacht. Door verschillende oorzaken bleven de resultaten achter. In overleg met de enig aandeelhouder is besloten om middels eigen financiering de verplichte aflossingen te doen. De schuld is dus een interne schuld. Hierover is dan wel rente verschuldigd dus dan lopen de verliezen sneller op dan de gerealiseerde groei. Met de groei die langer duurt dan destijds verwacht was dit geen goede financiering. Om te zorgen dat we de continuïteit voor alle bestaande klanten konden waarborgen, is er voor deze interne financieringsvariant gekozen. Een andere keuze zou kunnen zijn om extern te financieren, maar dat was en is niet nodig. Ik kan me dus voorstellen dat deze conclusie wordt getrokken, alleen geeft deze niet helemaal de realiteit weer.

De conclusie dat het niet goed gaat, is dus niet juist. We hebben er juist voor gezorgd dat er verder nagenoeg geen andere leningen meer zijn en dat er geen grote vorderingen van externen zijn. Dit garandeert juist dat we kunnen blijven doorgaan. Wij voldoen al sinds 2011 aan al onze financiële verplichtingen en kunnen dat ook blijven doen.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Vier hosters aan het woord: eigen hardware of uitbesteden?
Lanceanons: nice website http://longblackcock.com/bibcam-boy-bbc.html

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 27 januari 2017
apkdld: Enjoy most recent number one popular android apps game on your phone and tablet, also be aware that ...

Heartbleed – of de noodzaak om als provider altijd te patchen
showbox alternative: Is showbox not working? Don’t be anxious we have included a list of best Showbox alternative for y...