Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Sitebytes

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 16 september 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Sitebytes. Een hoster uit het Westlandse Monster die, als we de website bekijken, weinig over zichzelf vertelt, maar vooral haar diensten aanbiedt.

De balans

Wanneer we naar de balans kijken, lijken we een beeld te krijgen dat niet heel positief is. Allereerst lopen de vaste activa terug. Dit zou kunnen betekenen dat er niet geïnvesteerd wordt. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de belangrijkste activa bijvoorbeeld in de holding zijn ondergebracht en dat daar dus de investeringen ook worden gedaan. Ook zien we de vorderingen teruglopen, wat een mogelijke indicatie is dat de omzet terugloopt.

Als we de passivazijde van de balans bekijken, zien we een behoorlijk groot negatief vermogen. Deze loopt in 2013 iets terug, maar gaat in 2014 weer met ongeveer eenzelfde bedrag achteruit. Het lijkt er hierdoor op dat er in het verleden flinke verliezen zijn gemaakt en dat men het ogenschijnlijk nog niet voor elkaar heeft gekregen om een structurele winstgevende onderneming te creëren.
Een andere post die op het eerste gezicht wat zorgwekkend lijkt, is die van de langlopende schulden. Deze nemen met bijna 2,7 miljoen een heel groot deel van de balans in beslag. Toch lijkt er een verband te bestaan tussen de negatieve reserves en de langlopende schulden. Niet alleen zijn ze nagenoeg even groot, maar ze bewegen zich in de bekeken drie jaren op dezelfde manier. De schulden nemen in 2013 iets af en lopen het jaar erna weer iets op.

sitebytes-balans-2014

De ratio’s

De ratio’s van Sitebytes lijken op basis van de beschikbare cijfers matig/goed/heel goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 2,08. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen tweederde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 68.690 euro betekent dat er ruim een halve ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,42, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Sitebytes hier in het bekeken jaar ruim onder de 1 zit, toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt dan weer niet uit een solvabiliteitsratio van -/-13.92. Dit betekent dat de balans van Sitebytes voor -/-1.392% uit eigen geld en vermogen bestaat.

sitebytes-ratios-2014

De conclusie

Wie een eerste blik op de jaarcijfers van Sitebytes werpt, is snel geneigd te roepen dat het bedrijf er slecht voor staat. Er is weinig activa, de vorderingen lopen terug en er is een groot negatief vermogen in combinatie met een behoorlijke schuldenlast. Toch laten de ratio’s een beeld zien van een bedrijf dat de zaken aardig op de rails heeft. Het lijkt er dan ook sterk op dat we hier eerder te maken hebben met een boekhoudkundige beslissing, dan met een slecht presterende hoster. Wat de waarheid achter deze cijfers is kan alleen het bedrijf zelf zeggen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.