Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: PCextreme

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 23 september 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van PCextreme.
Een Zeeuwse hoster die, als we de eigen website bekijken, niet alleen hoogwaardige hosting biedt voor een lage prijs, maar ook zegt waar het op staat en klanten voorop zet.

De balans

Wanneer we naar de activazijde van de balans zien we drie jaarcijfers naast elkaar waar niet heel veel mee gebeurt. Er zijn wel wat verschuivingen te zien, maar de balans ziet er behoorlijk stabiel uit. Het enige dat eigenlijk wel opvalt, is dat de materiële vaste activa elk jaar teruglopen. Dit betekent niet direct dat er niet meer geïnvesteerd wordt, maar in ieder geval wel dat er meer op de activa wordt afgeschreven dan er nieuwe spullen worden gekocht. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er is besloten om de activa in een aparte B.V. onder te brengen. In dat geval is het volledig verklaarbaar dat de activa naar nul terug lijken te lopen.

Aan de passivazijde van de balans zien we eenzelfde soort beeld. Een stabiel ogende balans, waar de verschuivingen overigens wel positief lijken te zijn. De reserves nemen toe, wat aan lijkt te geven dat er jaarlijks winst wordt gemaakt. De winst in 2015 lijkt met ruim 60.000 euro wel wat minder dan de ogenschijnlijke 110.000 euro in 2014, maar winst is winst. De schuldpositie, zowel lang- als kortlopend, loopt ook netjes terug. In twee jaar tijd weet PCextreme deze met bijna 4 ton af te laten nemen.

pcextreme-balans-2015

De ratio’s

De ratio’s van PCextreme lijken op basis van de beschikbare cijfers goed.
De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2015 uit op 1,26. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer een vijfde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2015 positief. De uitkomst van 242.524 euro betekent dat er bijna 2,5 ton overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,52, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat PCextreme hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,36. Dit betekent dat de balans van PCextreme voor 36% uit eigen geld en vermogen bestaat.

pcextreme-ratios-2015

De conclusie

Het lijkt er sterk op dat PCextreme een prima uitgangspositie voor haar activiteiten heeft gevonden. De balansen zien er stabiel uit en het heeft er alle schijn van dat elk jaar met winst wordt afgesloten. De ratio’s zien er niet alleen goed uit, ze worden ook elk jaar beter. Op basis van de drie bekeken boekjaren lijken we zonder problemen te kunnen stellen dat er geen vuiltje aan de Zeeuwse lucht is bij PCextreme.

Reactie Thomas de Looff (mede-eigenaar PCextreme)

We maken laatste jaren steeds vaker gebruik van operational lease. Dit sluit goed aan bij de gebruikscyclus van onze hardware en we kunnen gemakkelijker groeien zonder dat dit direct effect heeft op onze cashflow. We willen als bedrijf een goede en gezonde basis hebben, daarom vinden wij het belangrijk om positieve cijfers te realiseren. We hebben afgelopen jaren veel tijd en geld geïnvesteerd in onze nieuwe Aurora Cloud producten, uitbreidingen naar het buitenland en het upgraden van ons netwerk. We verwachten hier komende jaren snel mee te groeien.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.