Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

DevOps: de redding voor integrators

  • Door
  • Jeroen Mulder
  • geplaatst op
  • 22 september 2016 08:08 uur

We hebben het allemaal op school moeten leren: het periodiek systeem waarin alle chemische elementen netjes zijn geordend volgens hun atoomnummers. Er zijn inmiddels een flink aantal varianten op het thema en recentelijk kwam er eentje bij, bedacht door XebiaLabs dat alle DevOps-tools in zo’n systeem verzamelde. Als er één ding in één oogopslag duidelijk is, dan is het wel dat het DevOps-landschap complex is. En laat juist dat de redding zijn van menig integrator.

Vanaf eind jaren negentig hebben de grote integrators zich op outsourcing gericht: de overname van complete IT-afdelingen. Inmiddels is er deels een retransitie aan de gang om de IT juist terug te halen naar de bedrijven. Dat is niet zo gek: IT is voor menig onderneming tegenwoordig echt ‘core business’. Ondernemen doe je anno 2016 online, of je nu een bank bent, een retailer of een logistiek bedrijf. Daarbij ontwikkelt die IT-technologie zich in een moordend tempo en veel grote enterprises zagen met lede ogen toe hoe hun IT-partners dat tempo helemaal niet konden bijbenen. De strategische keus om de IT daarom terug in huis te halen, lag voor de hand. De integrators zien zich al een paar jaar geconfronteerd met dalende omzetten en marges die onder zware druk staan.

Dat laatste wordt veroorzaakt door een veelvoud aan factoren. Er is niet één eenduidige reden aan te wijzen. Het komt in de eerste plaats omdat die grote outsourcingcontracten deels of volledig worden teruggedraaid: die ‘carve out’ bij integrators zorgt natuurlijk voor direct omzetverlies, maar ook zogeheten snijverliezen. Diensten die in de breedte – in het portfolio – zijn ontwikkeld voor diverse klanten, moeten ineens in het leven worden gehouden voor slechts enkele of zelfs één klant. Daardoor komt onder meer de marge onder druk te staan. Dat kun je opvangen door diensten zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit bijvoorbeeld de cloud te halen, maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Klanten hebben zelden een volledig gestandaardiseerde omgeving. Alleen de netwerken en security architecturen zijn dan al een enorme horde. Standaard diensten moeten gecustomized en daarvoor heeft de ontwikkelaar weer kennis nodig van de specifieke omgevingen. Enterprises zien daarin vaak het argument om IT-diensten terug te halen en daarmee hebben we nog een oorzaak te pakken van de moeilijke tijden die integrators nu doormaken.

Legacy

Maar was die kennis juist niet overgebracht naar de outsourcingpartner? Ja en nee. Die kennis is vaak legacykennis. Natuurlijk moet je die wel onderhouden, maar in de nieuwe wereld heb je andere kennis nodig. Voorbeeld: natuurlijk heb je als IT van een bank kennis nodig van de manier waarop transacties sec worden verricht, maar tegenwoordig moet je als IT van een bank ook apps hebben waarmee mensen met bijvoorbeeld een smartphone veilig kunnen betalen. Dat betekent dat je mensen nodig hebt die weten hoe het NFC – near field communication – protocol werkt. Het is slechts één voorbeeld.

Komt bij dat die ontwikkelingen, zoals we al hebben gezien, in een moordend tempo plaatsvinden. Dan moet je een projectorganisatie ook anders organiseren met bijvoorbeeld SCRUM. IT is tegenwoordig een kwestie van snelle, kleine projectjes: sprints. Al met al moeten grote systeemhuizen en integrators hierin een enorme cultuuromslag maken. Dat begint met accepteren dat ze de regie niet meer hebben, maar in heel ander klantmodel moeten gaan opereren: veel meer ondersteunend in die sprints. Ze moeten opnieuw op zoek naar hun toegevoegde waarde. Die zullen ze vinden in DevOps, maar dan moet je verder kijken dan alleen de tools. DevOps is veel meer. Het begrip wordt te pas en te onpas gebruikt, maar belangrijk is het besef dat DevOps een integratie is van tooling en processen.

Het woord cultuur is ook al gevallen en ook dat is een kernbegrip van DevOps. Beheerders (ops) die echt samenwerken met ontwikkelaars (dev) en dus niet dev die simpelweg wat ‘over de muur kiept’ zonder ops daarbij actief te betrekken.

Nieuw? Nee. Het is oude wijn in nieuwe zakken. Menig bank had in de jaren negentig al ‘ontwikkelstraten’. Dat was in essentie exact hetzelfde. Die straat bestond uit beheerders die infra onder hun hoede hadden en ontwikkelaars die software bouwden. De ontwikkelaars kenden de specificaties van de hardware. Enige punt was dat het opleveren van een geconfigureerde ontwikkelmachine lang duurde. Er moest immers fysieke hardware worden aangeschaft en geïntegreerd met de bestaande omgeving. Met virtualisatie is dat allemaal een stuk eenvoudiger geworden. Feitelijk is DevOps een doorontwikkeling van deze straten: het gaat alleen allemaal een stuk sneller. Als integrators die snelheid weten bij te houden, zijn juist zij de aangewezen partners voor het opzetten van DevOps Fabrieken.

Massa

Die integrators zijn al decennia gewend aan ‘agnostisch’ werken. Natuurlijk is er portfolio, maar dat portfolio is geldig zolang klanten dat accepteren. Klanten weten meer dan ooit wat er te halen is op de markt en dus scannen die grote systeemhuizen voortdurend het landschap en de markt af. De ‘periodic table’ zoals XebiaLabs die heeft gebouwd, zal continue aan verandering onderhevig zijn. In dat woud van tools zul je voor de specifieke klantvraag de juiste tools moeten kiezen. Anders gezegd: het gaat niet alleen om Chef en Puppet. Het gaat om de ontwikkelketen waarbij bedrijven steeds de meest krachtige tools willen gebruiken. In die laatste maanden is bij Azure bijvoorbeeld juist PowerShell weer sterk in opkomst, in combinatie met Desired State Configuration (DSC).

Als integrators iets goed kunnen, dan is het wel heel snel kennis opbouwen en daarbij massa ontwikkelen. Ze hebben de middelen en ze hebben de mensen. Ze zijn gewend aan het voortdurend scholen van hun workforce. En: ze hebben de beschikking over infrastructuur, hetzij in private clouds of in public cloud-omgevingen door bestaande partnerships met een partij als Microsoft – en in mindere mate Amazon. Want ook dat hebben die enterprise IT-ondernemingen: kennis van relatiebeheer en het onderhouden van partnerprogramma’s. Dat partnerlandschap zal alleen flink groter worden omdat er steeds meer kleinere partijen bijkomen met niche-producten die toch van grote invloed zullen zijn op de ontwikkeling van IT. De kunst is nu het ‘scouten’ van de juiste niche-producten.

(Dit is het tweede deel uit een serie over de rol van system integrators in de veranderende wereld van de cloud.)

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.