Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Resultaten EURid .eu awareness survey

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 7 april 2007 09:36 uur

EURid heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het bewustzijn van .eu-domeinnamen. Daarom zijn uit alle EU-lidstaten (behalve de nieuwste lidstaten Bulgarije Roemenië) totaal 5.500 internetters ondervraagd, per land gaat het om tussen de 200 en 350 respondenten, enkel uit Malta, Cyprus, Estland, Letland, Slovenie en Litouwen waren er minder respondenten. Verder waren alle respondenten tussen de 15 en 64 jaar, hadden tenminste 1 jaar internet ervaring en zijn tenminste 1 keer per maand online.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat 79 procent van de respondenten bekend is met het principe van TLD’s en domeinnamen. Bij 63 procent van de respondenten is het bekend dat er een .eu TLD bestaat. Het meest bewust van het bestaan van de .eu TLD zijn ze in Tsjechië waar 91 procent met de .eu TLD bekend is en het minst bekend met de .eu TLD is men in Hongarije met een bekendheid van maar 52 procent. Nederland scoort ruim boven het gemiddelde met een bekendheid van 75 procent.

Bewust van het feit dat men als eu-burger een .eu-domeinnaam kan registeren is 45 procent. Het meest bewust hiervan zijn de Polen, waar maar liefst 70 procent dat weet en het minst de Spanjolen waar maar 27 procent weet dat ze een .eu-domeinnaam kunnen registeren. Nederland zit ook op dit punt ruim boven het gemiddelde met 60 procent van de Nederlandse respondenten die weet dat ze een .eu-domeinnaam kunnen registeren.

Hoe men een .eu-domeinnaam kan registreren zegt 24 procent van alle respondenten te weten. Het meest bekend daarmee zijn de Duitsers, maar liefst 37 procent zegt te weten hoe dat kan. Het minst bekend zijn de Spanjolen, maar 14 procent zegt te weten hoe ze een .eu-domeinnaam kunnen registeren. Nederland zit boven het gemiddelde met 29 procent van de Nederlandse respondenten die zegt te weten hoe ze een .eu-domeinnaam kunnen registeren.

Van alle respondenten heeft 18 procent tenminste een domeinnaam geregistreerd. Het grootste percentage respondenten met een domeinnaam zijn de Denen en de Duitsers, 29 procent van de respondenten uit beide landen heeft een eigen domeinnaam geregistreerd. Overigens hebben maar liefst 35 procent van de Litouwse respondenten een domeinnaam geregistreerd, het aantal respondenten uit dat land is echter niet representatief. De Spaanse respondenten hebben percentueel het minst een domeinnaam geregistreerd, van hen heeft maar 10 procent een domeinnaam geregistreerd. De Nederlandse respondenten zitten ook hier met 22 procent weer boven het gemiddelde.

De respondenten die een domeinnaam hebben geregistreerd (18 procent) hebben  in 52 procent van de gevallen de domeinnaam geregistreerd voor privé doeleinden, 31 procent voor een combinatie van privé en professionele doeleinden en maar 17 procent van de domeinnamen is zuiver geregistreerd voor professionele doeleinden. Van de domeinnamen die men heeft geregistreerd, is 60 procent een landspecifieke domeinnaam (ccTLD), 39 procent heeft een .com domeinnaam, 13 procent een .net, 10 procent een .eu, 7 procent een .org, 5 procent een .info, 3 procent .biz en 10 procent een ander soort domeinnaam.

De respondenten die geen domeinnaam hebben geregistreerd (82 procent), 48 procent daarvan heeft geen reden om een domeinnaam te registreren, 34 procent heeft geen zicht op de mogelijkheden of toegevoegde waarde van een domeinnaam, 18 procent weet niet waar ze een domeinnaam kunnen registreren, 13 procent is bang voor hackers, virussen en spam, 13 procent weet niet hoe ze een website/email adres aan een domeinnaam moeten koppelen, 9 procent heeft moeite om verschillende ISP’s te vergelijken, 6 procent kan de gewenste domeinnaam niet registreren omdat die al geregistreerd is en 6 procent vindt een domeinnaam registreren te veel moeite.

Ook heeft EURid in het onderzoek laten uitzoeken hoe het staat met de .eu-domeinnaam. Op de vraag wat men denkt wanneer met een e-mail adres dat eindigt op .eu denkt, antwoordde maar liefst 46 procent dat dat e-mail adres ‘Europees’ op ze overkomt, 26 procent denkt er niet over na. Verdere reacties als vertrouwenwekkend, raar, politiek, internationaal, een Europese instelling, cool of iets anders, was het antwoord van minder dan 11 procent van de respondenten.

Uit een analyse uit 1.000 willekeurige .eu-domeinnamen die zijn geregistreerd blijkt dat maar op 70,8 procent een website draait, wanneer ook het gebruiker van e-mail achter een .eu-domeinnaam wordt meegenomen blijkt dat totaal 78,8 procent van de .eu-domeinnamen daadwerkelijk gebruikt wordt. Van 1.000 .eu-domeinnamen waar een website achter draait, stuurt 18,3 procent van de domeinnamen door naar een ander domein die eindigt op een andere TLD dan .eu.

Op de 1.000 websites met een .eu-domeinnaam, zit in 51,8 procent van de gevallen een commerciële website, 26,2 procent is geparkeerd, 10,2 procent is ‘under construction’, 4,4 procent is te koop, 3,3 procent onbekend, 2,8 procent is privé, 1,2 procent bevat helemaal geen content en maar 0,5 procent bevat pornografische inhoud.

Uit dit onderzoek valt dus op te maken dat van de .eu-domeinnamen maar in 39 procent gebruikt daadwerkelijk worden gebruikt als website. Daarnaast is het opvallend dat maar 2,8 procent van de .eu-domeinnamen prive content bevat, terwijl uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de respondenten die een domeinnaam hebben deze zuiver voor prive doeleinden heeft geregistreerd.

Daaruit zou kunnen blijken dat óf consumenten .eu-domeinnamen links laten liggen óf ze hun .eu-domeinnaam massaal niet van content voorzien. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat maar liefst 10 procent van de respondenten die een domeinnaam heeft geregistreerd (18 procent) (ook) een .eu-domeinnaam heeft geregistreerd.

Wie zijn eigen conclusies wil trekken of het hele onderzoek wil lezen kan hier terecht (PDF).

Kobus Kortmann, 12 april 2007 7:37 pm

Een jaar geleden heb bij EuroDNS ik mijn naam als domein laten registreren.: kortmann.eu
Ik heb voor 3 jaar betaald en het geld werd de zelfde dag afgeschreven van mijn rekening. Naar mijn domein kon ik echter fluiten. Protesten bij EuroDNS en bij EURid hebben niets uitgehaald. Klachten bij de Commissie, dhr Toine Manders leverden evenmin iets op.
Ik heb geen domein, ben mijn geld kwijt en kortmann.eu staat voor € 500 te koop bij eu.pool.com
Heel Europa is een grote zwijnerij!
KobusKortmann

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.