Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: The Registrar Company

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 30 september 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van The Registrar Company. Een Amsterdamse onderneming die niets van zichzelf prijs geeft op haar website. Zoals men in vele talen op de eigen website aangeeft, moeten we voor meer informatie contact opnemen met onze hostingprovider.

De balans

Wanneer we de jaarcijfers bekijken, zien we iets wat eigenlijk niet onder normale omstandigheden kan voorkomen. De balans van 2014 is namelijk in getallen exact hetzelfde als die van 2013. Er is letterlijk geen enkele euro verschil in de twee boekjaren. Een eerste gedachte die hierbij opkomt is die van een fout bij de Kamer van Koophandel. Het is namelijk niet de eerste keer in deze rubriek dat we te horen krijgen dat de KvK dingen anders weergeeft dan in de daadwerkelijk gedeponeerde cijfers.

Toch lijkt er in dit geval iets anders aan de hand te zijn. In 2013 zien we namelijk nog iets meer dan 90.000 euro aan onverdeelde winst op de balans staan. In 2014 is deze post toegevoegd aan de overige reserves. Het lijkt er op dat de balans om een niet duidelijke reden bevroren is. Een andere reden kan zijn dat er een heel uitzonderlijk jaar is geweest, waarbij exact evenveel is geïnvesteerd als er is afgeschreven, er evenveel cash geld is binnengekomen als er is uitgegaan en waarbij er of een exact nul-resultaat is gedraaid of de winst volledig is uitgekeerd aan de aandeelhouder(s).

Positief is wel om te zien dat het bedrijf niet wordt leeggetrokken. De verhoudingen in de balans zijn prima en er is nog altijd voldoende eigen vermogen aanwezig om van een gezonde balans te spreken. Als we de toelichting op de jaarcijfers er op naslaan, zien we dat er in 2014 nog steeds sprake is van 6,1 fte personeel. Dit lijkt een mogelijk vermoeden dat de activiteiten in een andere B.V. zijn ondergebracht naar het land der fabelen te sturen.

the-registrar-company-balans-2014

De ratio’s

De ratio’s van The Registrar Company lijken op basis van de beschikbare goed. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,33. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen ongeveer een derde overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 113.609 euro betekent dat er ruim een ton overblijft, als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,53, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat The Registrar Company hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,42. Dit betekent dat de balans van The Registrar Company voor 42% uit eigen geld en vermogen bestaat.

the-registrar-company-ratios-2014

De conclusie

Er lijkt iets bijzonders aan de hand te zijn bij The Registrar Company. Er is namelijk geen euro verschil te bekennen tussen de jaarcijfers 2013 en 2014. Wat wel veilig lijkt te kunnen worden geconcludeerd is, dat het bedrijf niet wordt leeggetrokken en dat de activiteiten niet zijn ondergebracht in een andere B.V.. Wat de echte reden van deze bijzondere balans is, dat weet alleen The Registrar Company zelf. Ondanks dat lijkt de balans wel prima op orde.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.