Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Protagonist

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 7 oktober 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Protagonist. Een Rotterdams hoster die, volgens de eigen website, in 1999 is begonnen op de slaapkamer van een studentenflat en inmiddels is uitgegroeid tot een allround internetbureau met meer dan 35.000 klanten.

De balans

Wanneer we de activakant van de balans bekijken, dan zien we de eerste tekenen van een, zoals economen dat noemen, een consoliderend bedrijf. Er zijn geen grote stijgingen in balansposten, wat lijkt aan te geven dat er geen grote groei meer in het bedrijf zit. Wat wel opvalt is de post liquide middelen. Deze loopt in de drie bekeken jaren met rasse schreden terug. Waar er in 2012 nog een kleine 3,5 ton aan cash middelen in het bedrijf zat, is dit in 2014 teruggelopen tot iets minder dan 40.000 euro.

Aan de passivakant van de balans zien we een aantal zaken die geen heel positief beeld lijken te scheppen. De eerste daarvan is de post kortlopende schulden. Deze neemt jaarlijks toe en stijgt in de drie bekeken jaren met bijna 1,5 ton. Nu hoeft dit op zichzelf geen negatief signaal te zijn. Het gebeurt namelijk vaak dat vooruitbetaalde abonnementen worden geboekt als kortlopende schuld, omdat zij voor een deel betrekking hebben op het volgend jaar. Dit zou dus ook een teken van stijgende omzet kunnen zijn. Pakken we hier de reserves bij, dan lijkt deze optie een stuk minder realistisch. In 2013 lopen de reserves terug met zo’n 70.000 euro en in 2014 is deze daling bijna 175.000 euro. Dit lijkt een indicatie dat er, in ieder geval in 2013 en 2014, verlies is gemaakt en dat deze groter wordt.

protagonist-balans-2014

De ratio’s

De ratio’s van Protagonist lijken op basis van de beschikbare cijfers goed. Wel is de trend niet erg positief. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 1,04. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen een paar procent overhoudt. Het werkkapitaal is in 2014 positief. De uitkomst van 39.142 euro betekent dat er bijna 40.000 euro overblijft als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 0,79, wat aantoont dat het bedrijf het goed doet, alhoewel de ontwikkeling van deze ratio lijkt aan te geven dat het bedrijf het niet makkelijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Protagonist hier in het bekeken jaar onder de 1 zit toont aan dat het bedrijf goed gefinancierd is, maar het feit dat deze ratio de jaren ervoor nog 0,31 was lijkt een zorgwekkende trend. Dit blijkt ook wel uit een solvabiliteitsratio van 0,14. Dit betekent dat de balans van Protagonist voor 14% uit eigen geld en vermogen bestaat. Een jaar eerder was dit nog 27%.

protagonist-ratios-2014

De conclusie

Het lijkt er op dat Protagonist geen makkelijke tijd achter de rug heeft. De activa op de balans lijken niet meer echt te groeien en de toenemende schuldenlast en het teruglopende vermogen lijken er op te wijzen dat er al minimaal twee jaar verlies wordt geleden. De ratio’s zijn nog wel op orde, maar de beweging die zij maken is ogenschijnlijk de verkeerde richting op. Het lijkt op deze manier een kwestie van tijd voordat ook de ratio’s een negatief beeld gaan laten zien.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.