Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Domeinwinkel

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 14 oktober 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Domeinwinkel. Een hoster uit het mooie Brabant, waar weinig over te vertellen valt qua cijfers. Er zijn namelijk geen vergelijkende cijfers te vinden in de jaarcijfers 2014. Dit terwijl er op de eigen website wel staat vermeld dat Domeinwinkel al meer dan 10 jaar dé aanbieder is van snelle webhosting en domeinregistratie.

De balans

Het eerste dat opvalt aan de balans is het feit dat er geen heel grote bedragen op te zien zijn. Dit lijkt aan te geven dat Domeinwinkel geen heel grote speler in de markt is. Wel zijn er een aantal dingen die mogelijk verklaren waarom er maar 1 reeks cijfers te zien is. De belangrijkste hiervan is het geplaatst aandelenkapitaal. Dit is namelijk 5.000 euro. Dit lijkt aan te geven dat de B.V. is opgericht ná 2012. Voor die tijd was het namelijk verplicht een minimaal aandelenkapitaal te hebben van 18.000 euro. Ook is er een post immateriële vaste activa die meer dan de helft van de balans beslaat. Dit alles lijkt te wijzen op een wijziging van eenmanszaak of v.o.f. naar B.V. in 2014.

Verder zien we op de balans geen posten waar we ons op het eerste gezicht zorgen over hoeven te maken. De post reserves kan niet echt iets zeggen over winstgevendheid. Door gebrek aan vergelijkende cijfers kan niet worden geconcludeerd of deze post is toe- of afgenomen. Het is in ieder geval goed om te zien dat er sprake is van een spreekwoordelijk appeltje voor de dorst.

Navraag bij Domeinwinkel leert ons dat de vermoedde rechtsvormwijziging inderdaad heeft plaatsgevonden in 2014. Na ruim 10 jaar, Domeinwinkel bestaat inmiddels 13 jaar, heeft men de keuze gemaakt om als B.V. verder te gaan. Ook hebben wij de voorlopige verlies en winstrekening van 2015 mogen inzien. Hieruit blijkt dat de reserves zijn ontstaan doordat er ruim 16.000 euro winst is gemaakt. Volgens de voorlopige berekeningen over 2015 is de winst bijna verdrievoudigd, waardoor er op de balans 2015 uiteindelijk een nog grotere post eigen vermogen aanwezig zal zijn.

domeinwinkel-balans-2014

De ratio’s

De ratio’s van Domeinwinkel lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,37. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer tweederde tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 31.877 euro betekent dat er bijna een halve ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 2,49, wat een signaal zou kunnen zijn dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Domeinwinkel hier in het bekeken jaar ruim boven de 1 zit lijkt aan te tonen dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. De enige ratio die op orde lijkt is de solvabiliteitsratio van 0,23. Dit betekent dat de balans van Domeinwinkel voor 23% uit eigen geld en vermogen bestaat.

De conclusie

De rechtsvorm van Domeinwinkel is in 2014 gewijzigd naar een besloten vennootschap. Hierdoor zijn er geen vergelijkende cijfers aanwezig, wat het lastig maakt om te zien hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld. De balans lijkt op zich wel op orde, maar de ratio’s lijken toch aan te geven dat de hoster mogelijk in een lastig vaarwater zit. Hier lijkt op basis van de voorlopige resultaten 2015 echter geen enkele sprake van te zijn. Er wordt winst gemaakt en deze laat een stijgende trend zien. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat de ratio’s een beeld laten zien dat past bij de resultaten.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.