Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: EvoSwitch Nederland

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 21 oktober 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van EvoSwitch Nederland. Een Amsterdams datacenter, dat onderdeel is van een wereldwijd concern en volgens de eigen website ook nog eens volledig CO2-neutraal is.

De balans

Het eerste dat opvalt aan de balans, is dat we hier duidelijk niet met een kleine speler in de markt te maken hebben. Alleen al de post materiële vaste activa laat met een bedrag van bijna 68 miljoen euro zien dat er flink wat geld in het bedrijf zit, en hoogstwaarschijnlijk ook omgaat.

Verder zijn er een aantal grote sprongen te zien, zowel omhoog als omlaag. Dit, gekoppeld aan een daling van de reserves in 2014 met ongeveer 1,5 miljoen, zou kunnen duiden op een financieel lastige bedrijfsvoering. Wanneer we echter verder kijken blijkt hier niets van waar te zijn. Sowieso hebben we het bij EvoSwitch over een post eigen vermogen van ruim 36 miljoen euro in 2014, dus er kan zonder problemen een keer een deukje worden opgelopen.

In tegenstelling tot veel andere bedrijven publiceert EvoSwitch Nederland ook de verlies- en winstrekening. Hierbij valt te zien dat er niet alleen sprake is van een jaarlijks stijgende omzet, maar ook van een nettowinst die elk jaar toeneemt, deze laatste van 2,7 miljoen in 2012 naar 7,2 miljoen in 2014. De daling van de reserves in 2014 zal dus ongetwijfeld een dividenduitkering zijn.

evoswitch-balans-2014

evoswitch-venw-2014

De ratio’s

De ratio’s van EvoSwitch Nederland lijken op basis van de beschikbare cijfers matig. Wel is te zien dat deze zich over het algemeen de goede kant op ontwikkelen. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2014 uit op 0,17. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij met de vorderingen ongeveer 80% tekort komt. Het werkkapitaal is in 2014 negatief. De uitkomst van -/- 8.304.262 euro betekent dat er ruim 8 miljoen tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,14, wat normaal gesproken aantoont dat het bedrijf het moeilijk heeft. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat EvoSwitch Nederland hier in het bekeken jaar boven de 1 zit, lijkt in eerste instantie aan te tonen dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt absoluut niet uit een solvabiliteitsratio van 0,53. Dit betekent dat de balans van EvoSwitch Nederland voor 53% uit eigen geld en vermogen bestaat.

evoswitch-ratios-2014

De conclusie

Als je de ratio’s zonder verdere kennis zou analyseren, zou het heel makkelijk zijn om te zeggen dat het niet zo heel goed gaat met EvoSwitch Nederland. Gelukkig voor het grotere plaatje publiceert het datacenter ook de resultatenrekening, waardoor we weten dat er miljoenen winst worden gerealiseerd. Er is dus op basis van de jaarcijfers niets aan de hand met EvoSwitch Nederland. We lijken hier vooral te maken hebben met een bedrijf dat door flinke groei en de wet van de grote getallen nog niet de ratio’s laat zien die je zou verwachten.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.