Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: Data Center Arnhem

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 28 oktober 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Data Center Arnhem. Sinds 2010 een zelfstandig datacenter met twee vestigingen in Arnhem. Het is ook een datacenter dat, als we de eigen website bekijken, 100% uptime en zero failure claimt.

De balans

Als we naar de activakant van de balans kijken, zien we als eerste een post immateriële activa staan. Aangezien dit over het algemeen goodwill is, doet dit vermoeden dat Data Center Arnhem langer bestaat dan de op de website te lezen 6 jaar. Mogelijk is het bedrijf in 2010 overgenomen, waarbij de post goodwill is ontstaan.

Aan de andere kant van de balans zien we een achtergestelde lening die ogenschijnlijk in 2015 is omgezet in een reguliere lening. Gelet op het feit dat de totale schuldenlast met ongeveer een ton per jaar terug loopt is dit geen probleem. Ook lijkt het er op dat er een weliswaar bescheiden winst wordt gemaakt (in ieder geval in 2015), maar dat er in ieder geval jaarlijks winst is. In de drie bekeken jaren stijgen de reserves van iets meer dan 4 ton in 2013 naar bijna 6 ton in 2015.

data-center-arnhem-balans-2015

De ratio’s

De ratio’s van Data Center Arnhem lijken op basis van de beschikbare cijfers nog niet heel goed, maar gaan wel in rap tempo de goede kant op. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2015 uit op 0,71. Simpel gezegd betekent dit dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij aan de vorderingen ongeveer een derde tekort komt. Het werkkapitaal is in 2015 negatief. De uitkomst van -/- 149.774 euro betekent dat er bijna 1,5 ton tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,09, wat normaal gesproken aantoont dat het bedrijf het nog niet heel goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Data Center Arnhem hier in het bekeken jaar net boven de 1 zit lijkt in eerste instantie aan te tonen dat het bedrijf minder goed gefinancierd is. Dit blijkt overigens niet uit een solvabiliteitsratio van 0,28. Dit betekent dat de balans van Data Center Arnhem voor 28% uit eigen geld en vermogen bestaat.

data-center-arnhem-ratios-2015

De conclusie

Er lijkt zo op het eerste gezicht geen vuiltje aan de lucht bij Data Center Arnhem. Er wordt naar het zich laat aanzien jaarlijks winst gemaakt en de schulden nemen jaarlijks in een goed tempo af. De ratio’s laten misschien nog niet helemaal zien hoe het er voor staat, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

ISPam.nl Job board

Nog geen reacties

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Uitgelicht bedrijfsnieuws van 27 januari 2017
appvn: This is a very interesting web page and I have enjoyed reading many of the articles and posts contai...

Heartbleed – of de noodzaak om als provider altijd te patchen
whatsapp web: It is a great article. You will surely like this also because it is a great stuff, yeah it’s give ...

19 hosting en datacenter tweets: Datacenter billboard, miljoenste domeinnaam, HPE Goldpartner, evenementen en kantoorbezoek
fastpokemap: This is a very interesting web page and I have enjoyed reading many of the articles and posts contai...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...