Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Staat start kort geding om persoonsdomeinnaam www.112.nl

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 17 april 2007 10:53 uur

De Nederlandse staat in vorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de houder van de persoonsdomeinnaam www.112.nl gesommeerd de persoonsdomeinnaam aan het over te dragen. Nu de houder dat geweigert heeft is door de staat een kortgeding aangespannen, dat aankomende donderdag om 13:30 zal plaatsvinden in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam.

In de dagvaarding stelt de Staat ondermeer:

De staat wil als middel voor (aanvullende) voorlichting in ons digitale tijdperk een gelijkluidende website met de domeinnaam 112.nl inrichten. Tal van mogelijkheden van communicatie tussen burger en de voormelde hulpverlenende instanties zijn via een website <www.112.nl> mogelijk. In het belang van de bevolking wil de Staat van voormelde domeinnaam gebruik maken. Echter de gedaagde blijkt deze domeinnaam op 16 januari 2001 te hebben ingeschreven, dus nadat het noodnummer 112 reeds landelijke en internationale bekendheid genoot.

De Staat wil een website inrichten met de domeinnaam 112.nl, het probleem is enkel dat de domeinnaam 112.nl niet bestaat getuige de SIDN whois:

Error: ongeldige domeinnaam 112.nl

Dat klopt ook, gezien de domeinnaam die de gedaagde heeft doen registreren niet 112.nl maar www.112.nl is. Deze domeinnaam is ook geen gewone domeinnaam, maar een zogenaamde persoonsdomeinnaam, welke overigens conform het standpunt van het Domeinnaamdebat 2006 zullen worden uitgefaseerd. Wat helemaal interessant is, is het feit dat conform het regelement van SIDN een persoonsdomeinnaam enkel door een natuurlijke persoon kan worden geregistreerd. De staat als rechtspersoons (naar publiekrecht) kan conform het regelement van SIDN de bewuste domeinnaam daarom helemaal niet opeisen, danwel op haar naam laten stellen.

Uit “Het Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” van SIDN:

“Persoonsdomeinnaam”: een combinatie van tekens op het tweede niveau, onder een daarvoor door SIDN op het eerste niveau (al dan niet op verzoek van de Domeinnaamaanvrager) aangewezen deel onder het .nl domein, uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen;

Dit biedt ook een opening, door het commerciƫle gebruik van de domeinnaam, namelijk het doorsturen naar een website met pornografische inhoudt, zou kunnen worden gesteld dat er in strijd met de regels voor persoonsdomeinnamen wordt gehandeld of in iedergeval in strijd met de geest van persoonsdomeinnamen en daarmee de domeinnaam dient te worden doorgehaald. Al is in een eerdere rechtszaak gebleken dat een persoonsdomeinnaam (fietsen.123.nl) wel waarde (zelfs commercieel) kan hebben en daarmee de registratie van fietsen123.nl onrechtmatig is. Overigens komt dit niet als standpunt ter sprake in de dagvaarding.

Een andere interessant standpunt van de Staat in de dagvaarding is:

Vanwege de enorme bekendheid van de aanduiding 112 in verband met de belangrijke levensreddende hulpdiensten heeft de gedaagde geen rechtmatig belang bij de domeinnaam <www.112.nl> en is de registratie te kwader verricht, terwijl de gedaagde wist, of behoorde te weten, dat 112 voor de genoemde deinsden wordt gevoerd. De registratie door de gedaagde is te kwalificeren als misbruik van recht. De gedaagde frustreert een ordelijk informatievoorziening in het algemeen belang.

Dit klopt ook niet, gezien niet 112.nl is geregistreerd door de gedaagde, maar de gedaagde enkel heeft gekozen voor de domeinnaam ‘www’ onder 112.nl.

In een reactie geeft houder van www.112.nl, Bram Heerink aan dat hij van mening is dat:

  1. De staat heel laat om hier na ruim 6 jaar mee te komen

  2. Dat de staat niet hem, maar SIDN moet aanspreken.

  3. Er honderden sites over 112 en programma’s als 112 weekend

  4. Hij de domeinnaam niet – kan – overdragen aan een rechtspersoon omdat het een persoonsdomeinnaam is, dat zou SIDN hebben bevestigd

Het gaat dus zeer interessant worden wat de rechter in het kortgeding gaat besluiten. Het zou mij niks verbazen wanneer SIDN zelf betrokken gaat raken in de rechtszaak, gezien de domeinnaam 112.nl opzichzelf niet bestaat maar www.112.nl en eventueel ook andere persoonsdomeinnamen eronder wel. Hiermee zou een sleutelrol voor SIDN kunnen zijn weggelegd, waarbij ik me afvraag of SIDN daar blij mee moet zijn.

Een oplossing zou kunnen zijn dat alle persoonsdomeinnamen onder 112.nl (met terugwerkende kracht) worden onttrokken van registratie, al dan niet op last van de rechter, al is deze bewuste zaak enkel tegen de houder van www.112.nl gericht. Wanneer de Staat haar zin niet krijgt, is dat primair positief te noemen voor de houder van de persoonsdomeinnaam www.112.nl, daarbij valt dan wel te verwachten dat de Staat toch haar zin zal proberen te krijgen via andere wegen, waarbij SIDN dan al snel in het vizier van de Staat zal komen. Dat is naar mijn idee minder positief.

Zelf zal ik waarschijnlijk (als toeschouwer) aanwezig zijn bij het kortgeding donderdag. Wie daar in geĆÆnteresseerd is kan de dagvaarding op de weblog van Bram Heerink vinden.

Martijn Groenleer, 17 april 2007 11:32 am

Ik zag dit ook al op nu.nl en Automatiseringsgids voor bij komen.

Heb ze inderdaad ook al gewezen op het feit dat het om een persoonsdomeinnaam gaat en dat de staat als rechtspersoon (niet natuurlijk persoon) hier geen aanspraak op zou kunnen maken.

Ik weet niet of de zaak tussen de reisinformatiegroep en SIDN als jurisprudentie kan dienen (18 mei 2004, zie DomJur).

Ik ben dan ook zeer benieuwd wat dit gaat opleveren. Houd ons op de hoogte Arnout.

Martijn Groenleer, 18 april 2007 3:37 pm

Hey Arnout.

Heb je al meer informatie over de zitting?

Arnout Veenman, 18 april 2007 3:41 pm

Ik weet in principe niks meer dan eerder, de zitting is morgen, donderdag 19 april om 13:30 uur in de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220 in Amsterdam. Daar ga ik morgen naar toe alzijnde publiek/pers om de zitting bij te wonen. Ik ben heel benieuwd naar het verloop van de zitting...

bshosting internet services, 18 april 2007 7:10 pm

Ik ben benieuwd maar gezien het maatschappelijk belang denk ik dat ie hem gaat verliezen.

en dat ie erg veel geld zal kunnen betalen aan de staat.
op zijn weblog stsat de dagvaarding en daar staat ook in dat ze al eerder het gevraagd hebben en dat ie extreme bedragen vraagt eb belachelijke eisen stelt.

daar ie de domeinnaam pas na de 112 lancering heeft geregistreerd spreekt denk in het geheel niet in zijn voordeel.

om hier je bedrijf mee op het spel te zetten lijkt me geen goed idee.

maar ja rechters zijn rare figuren dus het kan raar lopen nog

Martijn Groenleer, 19 april 2007 12:26 pm

ok, ik was in de veronderstelling dat het op 18 april plaats vond. Ik vond het al lang gaan duren. Excuses.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.