Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekenen: Global Switch

  • Door
  • Stefan Walthie
  • geplaatst op
  • 4 november 2016 08:00 uur

Dit keer bekijken we de jaarcijfers van Global Switch. Een Amsterdams datacenter met strategische locaties in Amsterdam, Frankfurt, Hong Kong, Londen, Madrid, Parijs, Singapore en Sydney. Het is onderdeel van een groot internationaal investeringsvehikel Reuben Brothers.

De balans

Aan de activakant van de balans zien we op zich geen heel vreemde dingen. Er is een grote post financiële vaste activa, wat lijkt te duiden op een deelneming of een uitgegeven lening. De vorderingen nemen toe wat zou kunnen aangeven dat de omzet stijgt. Doordat er geen materiële vaste activa op de balans staat, lijkt het veilig om aan te nemen dat de panden, die toch wel redelijk essentieel zijn bij een datacenter, in een andere B.V. zitten. Dit zou dan zomaar de verklaring kunnen zijn voor de bijna 3 miljoen financiële vaste activa op de balans.

Aan de passivakant zien we een jaarlijks afnemende post overige reserves. Dit zou kunnen duiden op een verlieslatend bedrijf. Jaarlijks neemt het eigen vermogen af met zo’n 2 ton. Het eigen vermogen is in totaal bijna 7,5 ton negatief in 2015. Het meest opvallende is misschien wel de kortlopende schuld van bijna 12 miljoen die in 2015 op de balans opduikt. Wanneer we de hieronder verder bekeken ratio’s echter hiernaast leggen, lijkt het er sterk op dat er een hoop geld naar, hoogstwaarschijnlijk, de aandeelhouders gaat en dat er van bovenaf wordt geknutseld aan de balans, waardoor deze er slechter uitziet dan het bedrijf er hoogstwaarschijnlijk voor staat.

global-switch-balans-2015

De ratio’s

De ratio’s van Global Switch lijken op basis van de beschikbare cijfers redelijk. De current ratio, de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden, komt in 2015 uit op exact 1. Simpel gezegd betekent dit, dat als het bedrijf al haar direct opeisbare schulden aflost met haar direct opeisbare vorderingen, zij van de vorderingen niets overhoudt, maar ook niets tekort komt. Het werkkapitaal is in 2015 net negatief, waar het de jaren ervoor net positief was. De uitkomst van -\- 21.946 euro betekent dat er ruim 20.000 euro tekort is als de kortlopende schulden en de kortlopende vorderingen met liquide middelen tegen elkaar worden weggestreept.

De gouden balansregel komt uit op 1,01, wat normaal gesproken aantoont dat het bedrijf het goed doet. Deze ratio laat namelijk zien in hoeverre de vaste activa met langlopende schulden danwel eigen vermogen zijn gefinancierd. Een ongezond bedrijf zal een gouden balansregel hebben van meer dan 1, een gezond bedrijf zit hieronder. Dat Global Switch hier in het bekeken jaar exact op 1 zit lijkt in eerste instantie aan te tonen dat het bedrijf goed gefinancierd is. Dit blijkt dan weer niet uit een solvabiliteitsratio van -0,05. Dit betekent dat de balans van Global Switch voor -5% uit eigen geld en vermogen bestaat.

global-switch-ratios-2015

De conclusie

Wie naar de balans van Global Switch kijkt krijgt snel een negatief beeld. De schulden schieten door het plafond naar buiten en de reserves nemen jaarlijks met 2 ton af, wat lijkt aan te geven dat er verlies wordt gemaakt. Wanneer je de ratio’s daarnaast legt, zie je echter dat deze in 2015 op exact de ‘veilige’ vuistregel worden gezet. Het heeft er dus alle schijn van dat het helemaal niet zo slecht gaat met Global Switch, maar dat er boekhoudkundig voor is gekozen om deze cijfers te presenteren.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.