Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoe de brancheorganisaties voor de digitale infrastructuur nog beter kunnen samenwerken

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 15 november 2016 08:00 uur

De digitale infrastructuur sector is versnipperd. Er zijn honderden, mogelijk wel duizenden bedrijven actief. Tegenwoordig heeft elk van die groep bedrijven wel een eigen vertegenwoordiger. Wanneer ik kijk naar de cloud-, datacenter- en hostingbedrijven dan zijn er alleen al meer vertegenwoordigers dan op één hand te tellen is. Daarom is het goed om eens te kijken naar wie de sector in 2017 zou moeten vertegenwoordigen.

Op dit moment heeft de sector heel wat verschillende vertegenwoordigers. De oudste brancheorganisatie is Nederland-ICT, dat een lange voorgeschiedenis heeft en bestaat uit verschillende ICT-brancheorganisaties die gefuseerd zijn. In de jonge hostingbranche is ISPConnect, dat alweer 10 jaar bestaat, de oudste brancheorganisatie, op de voet gevolgd door de DHPA. Later zijn daar ook de VvR, DDA en FCA opgericht.

Nu is ook twee jaar geleden DINL opgericht als overkoepeld lobbyorgaan van de digitale infrastructuur sector. Daar zijn ook alle brancheorganisaties (op de nog jonge FCA na) in vertegenwoordigd. Echter zijn daar ook drie ICT-dienstverleners, die tot de Nederlandse kritische digitale infrastructuur mogen worden gerekend, deelnemer van DINL: SIDN, Surfnet en AMS-IX. Die in tegenstelling tot de brancheorganisaties een eigen belang hebben en niet het belang van een achterban vertegenwoordigen.

Wat helemaal opvallend is, dat het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) van DINL bestaat uit de vertegenwoordigers van deze drie partijen. Daar heb ik eerder over geschreven. Die situatie is naast merkwaardig ook onwenselijk. Ik zie ook geen goede reden waarom er geen enkele brancheorganisatie in het dagelijks bestuur van de centrale lobby organisatie van de sector zou zitten. Er zijn voldoende uitstekende kandidaten binnen de brancheorganisaties die een dergelijke functie aan moeten kunnen.

Daarnaast is DINL ook niet geschikt als koepelorganisatie van brancheorganisaties. De brancheorganisaties vertegenwoordigen samen de belangen van honderden deelnemers en leden, terwijl de drie ICT-dienstverleners samen de belangen van evenveel bedrijven vertegenwoordigen: drie. Dat is ook niet erg. DINL is namelijk prima om namens de branche te lobbyen. Echter door de huidige opzet alleen niet geschikt als koepelorganisatie.

Op dit moment wordt er door de brancheorganisaties al veel onderling samengewerkt. DDA, DHPA en ISPConnect trekken al continue met elkaar op. Ook de FCA en VvR zie je telkens meer aansluiten bij dat soort initiatieven. Dat biedt kansen om die samenwerking een bepaalde vorm te geven. Op een zodanige manier dat de eigen identiteit behouden blijft en alle deelnemers in het samenwerkingsverband elkaar automatisch op sleeptouw nemen.

Een goed model zou kunnen zijn wanneer alle brancheorganisaties onderdeel gaan uitmaken van een gezamenlijk netwerk. Het netwerk wordt dan onderdeel van de eigen identiteit. Het netwerk kan dan fungeren als vehikel waarin gezamenlijke activiteiten worden ontplooit en eventueel ook als shared service center, bijvoorbeeld voor zaken als administratie en ondersteuning.

De belangrijkste functie die een netwerk kan hebben, is dat wanneer één van de deelnemers in het netwerk ergens vertegenwoordigd is, dat daarmee via het netwerk ook alle andere deelnemers vertegenwoordigd zijn. Dat is vooral handig in het buitenland. Als één van de brancheorganisaties ergens is vertegenwoordigd, dan is de koepelorganisatie automatisch ook vertegenwoordigd. Voor een individuele deelnemende brancheorganisatie heeft dat als voordeel dat hij in het buitenland herkenbaarder is en voor de andere brancheorganisaties heeft het als voordeel dat zij automatisch ook vertegenwoordigd zijn. Voor de sector als zodanig betekent het dat de hele sector op alle plekken waar de deelnemers heen gaan vertegenwoordigd zijn.

Een logische vervolgvraag is wat de rol van DINL dan zou moeten zijn. DINL is een uitstekende centrale lobby organisatie. In die hoedanigheid doet DINL ook uitstekend werk. Daar moet DINL ook vooral mee doorgaan op dezelfde manier zoals het nu opereert. Ook zou DINL wat mij betreft onderdeel van het netwerk kunnen worden. Immers is DINL zelf namelijk wel gewoon een organisatie die de belangen van zijn deelnemers vertegenwoordigt.

Het netwerk van de sector dat bijvoorbeeld Belangen Vertegenwoordigers Internet Nederland (BVINL) kan heten, moet zelf ook niet als zodanig naar buitentreden. Het bestuur van een dergelijke organisatie zou zich daarom feitelijk (alleen) met het ondersteunen van de deelnemers in het netwerk, het organiseren gezamenlijke activiteiten en het faciliteren van (intern) overleg tussen de deelnemers moeten bezighouden. Het bestuur van het netwerk zou dan ook het beste kunnen bestaan uit de directeuren van de verschillende brancheorganisaties.

Op basis van mijn idee zou de vertegenwoordiging van de branche er in 2017 dan als volgt zou uit komen te zien.

bvinl-structuur

Pim, 15 november 2016 8:44 am

Je moet niet vergeten dat de DINL een relatief jonge organisatie is. Dit is voor het eerst dat er zoveel partijen en belangen verenigd worden en dat is geen eenvoudige taak. Partijen willen wel gelukkig.
We moeten het iets meer tijd geven zodat het concept zich verder kan ontwikkelen.
Ik heb daar in ieder geval veel vertrouwen in.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.