Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

ISPA Oostenrijk over het Oostenrijkse dataretentie wetsvoorstel

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 4 juni 2007 08:39 uur

Ook in Oostenrijk zullen ISP’s zich aan de dataretentieplicht moeten onderwerpen. De ISPA in Oostenrijk heeft haar ideeën over het wetsvoorstel voor implementatie van de dataretentierichtlijn in een brief naar het Ministerie van Economische Zaken verwoord.

Het grootste punt van zorg van de ISPA is dat de richtlijn een enorme inbreuk op de grondwettelijke rechten van Oostenrijkse burgers zal zijn. Deze inbreuk wordt door de Oostenrijkse wetgever gerechtvaardigd omdat deze onderzoek, vaststelling en vervolging van zware misdrijven, en specifiek terrorisme en georganiseerd criminaliteit mogelijk maakt. Naar de overtuiging van de ISPA biedt dit te weinig grondslag om een dergelijk ernstige inbreuk te maken op art 8 EVRM dat het recht op de persoonlijke levenssfeer beschermd.

Het is zelfs ernstiger als moet worden geconstateerd dat de verzamelde datarententie data mag worden gebruik ten behoeve van zware misdrijven, maar uit de concept wetstekst zou blijken dat de data ten behoeve van de opsporing van elk soort misdrijf zou mogen worden gebruikt, waaronder zelfs delicten waarbij de strafbaarheid uit nalatigheid voortkomt.

De ISPA is overigens wel blij dat de Oostenrijkse wetgever heeft gekozen voor de minimale periode van 6 maanden waarbinnen de dataretentie data hoeft te worden bewaard. Minder blij is de ISPA met het feit dat (nog) niet duidelijk is welke data er moet worden bewaard. Al geeft de concept memorie van toelichting staat dan wel dat het enkel data zal betreffen die al voor facturatie doeleinden worden bewaard. De ISPA is het daar niet mee eens en stelt er wel degelijk data die nog niet eerder werd bewaard zal moeten worden opgeslagen. Waarschijnlijk heeft de Oostenrijkse wetgever puur gekeken naar telecombedrijven en totaal geen rekening gehouden met ISP’s!

ISP’s worden daarom enorm op kosten gejaagd door de investeringen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de dataretentiewetgeving. Daarnaast zouden ISP’s de dataretentie data ook realtime toegankelijk moeten maken, waardoor de kosten voor ISP’s nog verder oplopen. De ISPA is het daar dan ook niet mee eens en vindt dat die bepaling moet worden geschrapt.

Het Oostenrijkse concept wetsvoorstel is vergelijkbaar met het Nederlandse, op het punt na dat de opslag daar gelukkig maar 6 maanden zal bedragen in plaats van de 18 maanden die het Nederlandse concept wetsvoorstel vermeld.

De brief met het standpunt van ISPA Oostenrijk over dataretentie is hier te vinden (PDF).

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.