Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Cyberterreur rampoefening in Nederland

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 7 juni 2007 10:14 uur

Gisteren is een rampoefening gehouden waar een deel van het kabinet en de meeste ministeries aan deelnamen, waarbij het scenario was dat er grote chaos was ontstaan doordat een actiegroep van hackers belangrijke ICT-infrastructuur had laten uitvallen. Hierdoor raakte het betalingsverkeer ontregeld, uitkeringen en studiefinanciering werden niet juist uitbetaald.

Het grootste deel van het mobiele telefoonverkeer viel uit, de verkeerssignalering raakte ontregeld waardoor files ontstonden en het trein verkeer rondom Utrecht moest worden stil gelegd door sein- en wisselstoringen. Verder waren er veel meldingen van computervirussen en werd er gedemonstreerd door studenten tegen veranderingen in het onderwijs.

Na ambtelijk voor-overleg werd het zogeheten Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) bijeengeroepen in het Nationaal Crisiscentrum (NCC) op het Ministerie van BZK. Het IBT bestaat bij een crisis uit topambtenaren van de meest betrokken ministeries: directeuren en directeuren-generaal. Hierna volgde een bijeenkomst van de meest betrokken bewindslieden in het Ministerieel Beleidsteam (MBT), ook in het Nationaal Crisiscentrum.

De topambtenaren en bewindslieden moesten besluiten nemen over onder andere voorlichting en instructies aan de bevolking en het bedrijfsleven, over het inzetten van noodwetgeving, over de inzet van het leger voor beveiliging en bewaking, over de uitbetaling van uitkeringen en over het herstel van betalingsverkeer en telefonie.

De eerste indruk van de oefening is zowel door de topambtenaren als de ministers hun beslissingen over het algemeen genomen hebben volgens de geldende afspraken en procedures, en dus niet hebben geprobeerd het wiel ter plekke opnieuw uit te vinden. Er zijn ook geen cruciale blunders gemaakt. Na de zomer volgt nog wel een onafhankelijke evaluatie.

Doel van de oefening was het beoefenen van de besluitvormingsprocessen en de informatie-uitwisseling op ambtelijk en politiek niveau, door topambtenaren en ministers. Daarnaast had de oefening tot doel het bewustzijn over de kwetsbaarheid van ICT-voorzieningen te vergroten. Dat laatste klinkt mij als muziek in de oren, gezien het feit dat er op dit niveau en zodanig uitgebreid geoefend wordt met een ramp die voornamelijk de ICT-infrastructuur betreft, laat zien dat de overheid de Nederlandse ICT-infrastructuur, waarvan ISP’s belangrijk onderdeel van uitmaken, serieus neemt!

Arjan Bijnen, 7 juni 2007 6:44 pm

Was dit ook de reden dat er in de omgeving van Utrecht en Flevoland niet gebeld kon worden?? :-d

In de tijd dat ik nog als systeembeheerder bij gemeentelijke instanties werkte heb ik bij Gemeente Borsele ooit een dergelijke rampoefening meegemaakt. Naar mijn mening en ervaring zijn dergelijke inichatieven erg goed. Juist hierdoor leren de betrokken medewerkers om te gaan met de stress en druk welke op dergelijke momenten wordt gecrieerd.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.