Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

NAVO wil internet beschermen tegen DDoS aanvallen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 18 juni 2007 08:29 uur

Naar aanleiding van de massale DDoS aanvallen op Estse doelen, waar al dan niet Rusland achter zit, heeft nu ook de NAVO haar zorgen uitgesproken over deze “cyber attacks”. Door Estland was er op aangedrongen dat dit op de agenda zou komen voor de bijeenkomst van de defensie ministers van de NAVO landen. De reden dat dit de NAVO direct aangaat is het feit dat conform artikel 5 van het NAVO verdrag, een aanval op één van de bondgenoten, als een aanval op alle bondgenoten moet worden beschouwd. Al blijft het nog steeds de vraag of de DDoS aanvallen als oorlogshandelingen moeten worden beschouwd of niet.

In de slotverklaring van de bijeenkomst van de defensie ministers van de NAVO landen staat:

In het licht van de recente cyber aanvallen op de infrastructuur van een bondgenoot, is het urgent om werk te maken om essentiële informatie systemen van bondgenoten beter te beschermen tegen cyber aanvallen.

Het is goed dat de NAVO zich hier over heeft uitgesproken, al mag worden afgevraagd in hoeverre de NAVO zich praktisch gezien kunnen bemoeien met het beschermen van kritische infrastructuur, gezien het grootste deel van de internet infrastructuur eigendom is en beheerd wordt door private organisaties! Al staat het onderwerp hier wel wereldwijd mee op de politieke agenda, waarmee het politiek gezien wel een groot effect kan hebben!

alrik, 18 juni 2007 4:52 pm

Terug DDOSen? ;)


Denk trouwens serieus dat dit soort zaken wel een rol gaan spelen in toekomstige oorlogen.
Met een goed geplaatste aanval gooi je zaken als het bankverkeer plat, kun je lekker onrust en paniek mee zaaien.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.