Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Samenvatting SIDN jaarrekening 2008

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 23 april 2009 08:05 uur

SIDN heeft haar jaarverslag en jaarrekening over 2008 gepubliceerd. Dit jaar publiceer ik mijn samenvatting  in twee delen. In dit deel de samenvatting van de jaarrekening van SIDN. Waaronder ook de bezoldiging van de top van SIDN. Morgen volgt de samenvatting van het jaarverslag.

Omzet in 2008
In 2008 heeft SIDN een netto-omzet van 12.624.156 euro behaald, een toename van 20 procent  in vergelijking met 2007. De belangrijkste bijdrage aan de omzet van SIDN wordt geleverd door abonnementen op .nl-domeinnamen (11.338.388 euro), deelnemersbijdragen (1.320.407 euro), nieuwe registraties (405.762 euro) en mutaties (206.098 euro).

Daarnaast zien we in de omzet van SIDN ook de vooral door kleine deelnemers gewraakte kortingsregeling terug. Totaal heeft SIDN met terugwerkende kracht over heel 2008 aan de grootste SIDN deelnemers 163.165 euro korting gegeven (1,2% van de totale omzet). Ter vergelijking de 5% betalingskorting voor deelnemers die per automatische incasso betalen kostte SIDN in 2008 maar liefst 513.677 euro (3,9% van de totale omzet!).

SIDN jaarrekening 2008: Omzet

Uitgaven in 2008
SIDN heeft in 2008 ook veel geld uitgegeven. De belangrijkste kostenpost van SIDN zijn personeelskosten die in 2008 4.083.153 euro bedroegen. Dat komt neer op een afname van 7%, voornamelijk doordat SIDN minder tijdelijk personeel heeft ingehuurd. De overige bedrijfskosten van SIDN bedroegen in 2008 4.935.889 euro (+37%) De belangrijkste kostenpost in 2008 waren marketing- en communicatiekosten (1.138.748 euro), terwijl deze in 2007 nog 243.834 bedroegen (+368%). Verder valt de post “Advieskosten vervolgreleases nieuw geautomatiseerd systeem” op, waar 829.385 euro aan is uitgegeven (-15%).

SIDN jaarrekening 2008: Overige bedrijfskosten

Nettoresultaat 2008
In 2008 boekte SIDN een netto bedrijfsresultaat van 1.922.879 euro. Dit is aan de algemene reserve van SIDN toegevoegd, dat op 31 december 2008 daarmee 11.741.062 euro bedroeg.

Wat verdient de top van SIDN?
Er is veel te doen om de salarissen van bestuurders in de semi-publieke sector. Naar mijn oordeel behoort SIDN hier ook toe. SIDN publiceert in haar jaarrekening het salaris van haar bestuurder en commissarissen. De bestuurder van SIDN (Roelof Meijer) ontving in 2008 181.000 euro aan bezoldiging. Dit is iets boven de balkenendenorm.  De bezoldiging van de bestuurder omvat een jaarlijkse arbeidsbeloning, bonus, toegekende pensioenrechten en (onkosten)vergoedingen. Tevens is een leaseauto ter beschikking gesteld. De Raad van Toezicht bestond uit 7 personen die gezamenlijk 87.000 euro aan bezoldiging ontvingen.

SIDN jaarrekening 2008: Bezoldiging bestuurders en commissarissen

De volledige jaarrekening 2008 van SIDN is hier te lezen (pdf).

gerwin, 23 april 2009 8:31 am

Het is echt een dikke boeven tent aan het worden daar in Arnhem. Hoe kan je voor "marketing en communicatiekosten" van 243.000 naar 1 miljoen euro gaan? Misschien moet de SIDN eens geld terug gaan geven aan zijn deelnemers (zoals ze bij eurid hebben gedaan)

patrick, 23 april 2009 9:11 am

Eenige wat me opvalt is het aantal dubieuze debiteuren waar de bedragen van 1000 naar 5000 zijn gegaan, dat is wel 5x zoveel.

Toon, 23 april 2009 9:16 am

En dan nog geen fatsoenlijk DRS :-)

De echte MikeN, 23 april 2009 10:25 am

Als je 181k verdient kan je inderdaad vaak langs de Mercedes dealer op zaterdagmiddag.

patrick, 23 april 2009 10:55 am

@de echte Mike, ja langs gaan wel ja, kopen wordt wat minder nadat de belasting is langs geweest.

Memnon, 23 april 2009 5:11 pm

Kijk met dat soort salarissen ga ik toch maar eens een sollicitatiebrief schrijven ;)

Mark, 23 april 2009 7:49 pm

@Memnon: Het werkt dus beter dan de sponsoring om mensen te vinden? ;)

Bart, 26 april 2009 11:07 am

Uhm, met dit soort reserve e.d. verwacht je toch dat tarieven e.d. naar beneden gaan? Of is winst oogmerk toch het hoofddoel?

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.