Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Samenvatting SIDN jaarverslag 2008

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 24 april 2009 08:01 uur

SIDNDe .nl-zone groeide in 2008 met netto 495.673 domeinnamen, passeerde in juli de mijlpaal van 3 miljoen en behoort daarmee tot de top vier landendomeinen ter wereld. Om de positie van top class registry te behouden en uit te bouwen, lag de focus in 2008 vooral op de kwaliteit van de dienstverlening met als gevolg concentratie op onze kerntaken, schrijft SIDN.

Dit jaar heb ik voor de samenvatting van het jaarverslag 2008 van SIDN uit zowel de terugblik op 2008 als de plannen voor 2009 10 interessante punten gepakt, welke zoveel mogelijk niet bekend of onvoldoende belicht waren. Een volledige terugblik op al het nieuws over SIDN in 2008 is te vinden in dit jaaroverzicht over SIDN in 2008.

10 punten uit terugblik op 2008

 1. In 2008 is SIDN gestart met het outsourcen van de automatisering die niet direct de kerntaken als registry raakt.
 2. SIDN medewerkers gaven hun werkgever in 2007 een 7,2 op algemene tevredenheid en medewerkers waren toen vooral erg positief over hun werkzaamheden, beloning en arbeidsomstandigheden. Eind 2008 werd het onderzoek herhaald en als gevolg van diverse acties bleek de algemene tevredenheid verder te zijn toegenomen tot een 7,6. Belangrijk hierbij waren de verbeteringen die zijn doorgevoerd op organisatieniveau en de stijl en aanpak van leidinggevenden. Op beide aspecten is de beoordeling van medewerkers nu hoger dan de benchmark.
 3. Een door SIDN ontwikkelde DNS-Crawler is door registrars zeer positief ontvangen. De DNS-Crawler verschaft inzicht in de kwaliteit van de .nl-zonefile en in de kwaliteit en volledigheid van de door registrars beheerde DNS-gegevens. De periodieke online rapportage stelt registrars in staat een en ander te monitoren en waar nodig gerichte maatregelen te nemen.
 4. In 2008 is in samenspraak met registrars een normenkader opgezet volgens industriestandaards als voorbereiding op de invoering van registrar-accreditatie in 2009. Accreditatie zal bijdragen aan de verhoging en borging van de kwaliteit in de totale keten.
 5. Een ‘software risk assessment’ kwalificeerde DRS4 als een goede basis voor de ondersteuning van de processen van SIDN. Geadviseerde verbeteringen worden doorgevoerd, voordat met de bouw van de EPP-applicatie wordt gestart. De bouwtijd van deze interface zal hierdoor worden bekort en de ontwikkelings- en implementatiekosten zullen beduidend lager zijn.
 6. Productie- en backup-systemen van SIDN zijn gespreid over drie locaties. Binnen deze driehoek is het kantoor van SIDN command en controlcenter. In geval van calamiteiten kunnen deze taken vanuit elke willekeurige plek worden verricht. De netwerkstructuur werd vereenvoudigd om eenvoudiger tussen locaties te kunnen switchen, wat de continuïteit van de .nl-zone ten goede komt. De continuïteit van DNS werd verder geborgd door vervanging van DNS-servers door IPv6-ready serverclusters.
 7. Eind 2008 werd het contract getekend voor een uitwijklocatie voor het kantoor van SIDN. Bij verlies van de faciliteiten in het huidige kantoor zijn binnen vier uur werkplekken voor customer support beschikbaar en kan binnen een etmaal worden opgeschaald naar vijftig werkplekken.
 8. Bij het opsporen en verhelpen van problemen in systemen en processen wordt gewerkt volgens de internationale ITIL-procedures. ITIL (Information Technonoly Infrastructure Library) is een systematiek voor de procesgerichte benadering van ICT-beheer.
 9. Uit security audits van PricewaterhouseCoopers bleek dat het managementsysteem rond informatiebeveiliging nog aangescherpt dient te worden als SIDN wil voldoen aan alle normen van ISO 27001/2. In samenwerking met de auditors is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot volledige compliance, en waarschijnlijk certificering, op deze standaard. In de tweede helft van 2008 is begonnen met de uitvoering van dit plan.
 10. Om bestaande kennis te delen en beschikbaar te maken voor minder draagkrachtige academici was SIDN in het afgelopen jaar sponsor van de Summer School on Internet Governance (SIGG) in Duitsland. Hier werd diepgaand en gestructureerd inzicht gegeven in de diverse internet beleidsaspecten. Voor twee studenten uit ontwikkelingslanden maakte SIDN deelname mogelijk.

10 punten uit de plannen voor 2009

 1. Twee ontwikkelingen zijn in 2009 van doorslaggevende betekenis. Voor ENUM wordt 2009 het jaar van de waarheid. Alles hangt af van de mate waarin derden, gestimuleerd en gesteund door SIDN, in staat zullen zijn relevante toepassingen voor ENUM te identificeren en te ontwikkelen. Daarnaast kan het TLD-landschap ingrijpend veranderen als de TLD-root opengaat en toegankelijk wordt voor een nog onbekend aantal nieuwe TLD’s.
 2. Om een top class registry te blijven zal SIDN in 2009 nieuwe producten en diensten rond .nl introduceren teneinde optimaal tegemoet te komen aan gevarieerde klantbehoeften in de markt. Kennis van en inzicht in marktbehoeften, drijfveren, concurrentieverhoudingen en dergelijke wil SIDN verkrijgen via gericht marktonderzoek en internationale benchmarking.
 3. In 2009 introduceert SIDN een mediation service, gekoppeld aan de geschillenregeling. Bij geschillen over domeinnamen (bijvoorbeeld merkrecht) zet eerst een gespecialiseerde mediationmedewerker van SIDN zich in om partijen tot elkaar te brengen. Leidt dat tot resultaat, dan kunnen partijen zich de gang naar de geschillenbeslechter besparen. De mediation service is kosteloos voor de betrokken partijen.
 4. Deze marktstimulerende campagne “Claim je domein” die vorig jaar startte, wordt in 2009 geëvalueerd, waarbij ook marktpartijen zoals registrars worden betrokken. Op basis van de uitkomsten wordt de campagnestrategie voor 2009 uitgezet.
 5. Kwalitatief hoogwaardige ondersteuning, klantgerichtheid en samenwerking op het niveau van ketenkwaliteit zijn de uitgangspunten voor 2009. Zo zal SIDN een nieuw CRM systeem implementeren dat gegevens van registrars centraal beheert en beschikbaar maakt, waardoor klantkennis en daardoor serviceverlening worden geoptimaliseerd. Ook een nieuwe, uitgebreide telefooncentrale, call routering en het monitoren van de opvolging van berichten en gesprekken passen in dit kader van kwaliteitsverhoging en klantgerichtheid.
 6. In het lopende jaar wordt registrar-accreditatie ingevoerd. SIDN streeft naar een kwalitatief hoogwaardig .nl-product. Hierin speelt de dienstverlening van SIDN een grote rol, maar daarnaast is de ervaring van een houder met zijn registrar ook zeer bepalend. In samenspraak met registrars zijn in 2008 de minimum (kwaliteit-)eisen vastgesteld.
 7. In 2009 doet SIDN onderzoek naar de behoefte en relevantie van nieuwe diensten, zoals een dedicated registrar Whois, een IS-functionaliteit op basis van DNS en bijvoorbeeld anti-typo squatting. Registrars zullen bij de ontwikkeling worden betrokken. In de uitvoering van haar kerntaken verricht SIDN bepaalde deeltaken, zoals het management van nameservers. In 2009 wordt onderzocht welke (deel)taken en activiteiten SIDN als specifieke diensten separaat kan ontwikkelen en aanbieden. Een voorbeeld daarvan zijn anycast nameserver clouds.
 8. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat doorontwikkeling van het eigen DRS-systeem van SIDN een betere optie is dan de aanschaf en implementatie van een alternatief registratiesysteem. SIDN zal de DRS-EPP ontwikkeling in 2009 voortvarend ter hand nemen. Echter niet zonder de nodige zekerheden in te bouwen.
 9. SIDN zet zich in 2009 actief in bij het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling voor een beter implementeerbaar DNSSEC. Concreet zal SIDN zich daarbij focussen op het bijdragen aan betere open source tooling voor DNSSEC. Het oplossen van DNS-kwetsbaarheden met DNSSEC vereist een breed draagvlak, zowel nationaal als internationaal. SIDN zal daarom actief deelnemen aan relevante netwerken en partnerships om het maatschappelijk draagvlak voor DNSSEC te vergroten.
 10. SIDN wil een actieve rol spelen in de toepassing van de gedragscode Notice & Take Down (NTD) die in 2008 werd gerealiseerd. In 2009 zal SIDN intensief samenwerken met opsporings- en meldinstanties, de code continu onder aandacht van registrars brengen en deze ook internationaal als voorbeeld voor collega registries aanbevelen.SIDN wil een actieve rol spelen in de toepassing van de gedragscode Notice & Take Down (NTD) die in 2008 werd gerealiseerd. In 2009 zal SIDN intensief samenwerken met opsporings- en meldinstanties, de code continu onder aandacht van registrars brengen en deze ook internationaal als voorbeeld voor collega registries aanbevelen.

Het volledige SIDN jaarverslag 2008 is hier te lezen (pdf).

Jeroen, 24 april 2009 12:39 pm

In 2008 lag de focus op kwaliteit? 2008 is al voorbij toch?
Volgens mij was 2009 tot nu toe een slechter jaar dan 2008 gekeken naar de kwaliteit.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.