ISPam.nl is een journalistiek platform. Dat betekent dat de redactie onafhankelijk is en de journalistieke normen en waarden in acht neemt. Dit betekent ook dat er niet hoeft te worden betaald voor de aandacht die we aan uw bedrijf of activiteit geven. Daar staat tegenover dat de redactie ook géén verlengstuk van uw marketingafdeling is.

De inhoud van een artikel dat wij publiceren met behulp van uw inbreng in de vorm van bijvoorbeeld een interview wordt bepaald door onze journalisten. Indien u voorinzage in het geschreven artikel wenst of andere wensen heeft, dan kunt u deze voor dat het interview plaatsvindt of uw inbreng aanlevert met de journalist afspreken. Deze afspraken gelden alleen wanneer de journalist hier nadrukkelijk mee instemt. Eenzijdige mededelingen vallen daar niet onder. Indien u iets anders wilt dan de journalist, dan kunt u er uiteraard ook vooraf voor kiezen om niet mee te werken.

Het wordt echter niet door onze redactie op prijs gesteld indien er nieuwe eisen worden gesteld indien uw inbreng eenmaal geleverd is of het interview al is begonnen of achter de rug is. Indien dat wel gebeurd kan dat reden voor de redactie zijn om in het vervolg geen inbreng meer van u of uw organisatie te vragen.

Opgesteld door Arnout Veenman, LL.B., hoofdredacteur ISPam.nl op 16 oktober 2014

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.