Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

De jaarcijfers bekeken: BIT

Current ratio: 1,40

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 14 februari 2014 08:01 uur

In de nieuwe rubriek ‘De jaarcijfers bekeken’ lichten we op ISPam.nl de jaarcijfers van bedrijven in de branche uit. Eerder trapten we af met de jaarcijfers van de IS Group. Deze keer bespreek ik de jaarcijfers 2012 van BIT BV. Opvallend aan de jaarcijfers van BIT is dat ze juist weinig opvallend zijn en de kengetallen keurig binnen de economische normen vallen.

De balans van BIT

BIT heeft een balanstotaal van €5.669.805. Aan activa heeft BIT € 3.940.182 aan (materiële) vaste activa op de balans. Daarnaast € 704.009 aan vorderingen en € 1.012.434 aan liquide middelen (zoals geld) en € 13.180 aan voorraden (waarbij kan worden gedacht aan projecten waaraan wordt gewerkt, maar nog niet aan de klant zijn (op)geleverd).

Aan de passiva kant van de balans (de financiering van de activa), staat een eigen vermogen van totaal € 2.473.124. Daarnaast heeft €1.962.500 aan langlopende schulden en €1.234.181 aan kortlopende schulden (die binnen 12 maanden moeten zijn (terug)betaald).

Gouden balans en current ratio

De financiering van BIT was in 2012 neutraal. De gouden balans ratio komt uit op 0,89. Een waarde onder de 1,0 betekent dat de vaste activa (bedrijfsmiddelen) enkel met langdurig ter beschikking staand vermogen zijn gefinancierd én dus niet met kortlopende schulden. Aan de andere kant betekent de waarde onder de 1,0 ook dat er langdurig beschikbaar vermogen is gebruikt om vlottende activa (zoals vorderingen en liquide middelen) te financieren.

Wanneer we naar de liquiditeit kijken, dan zie we een current ratio van 1,40. Deze ratio complementair die is aan de gouden balans ratio geeft aan in welke mate een bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De ratio wordt berekend door de vlottende activa (zoals liquidemiddelen en vorderingen) te delen door het kort vreemd vermogen.

Liquiditeit en dividend

Over het algemeen wordt gesteld dat een waarde tussen de 1,2 en 1,5 gezond is. Een waarde lager dan 1,0 wordt gezien als ongezond, omdat het dan twijfelachtig is of een bedrijf op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Een (te) hoge waarde ook als onwenselijk wordt ervaren omdat er dan vermogen in een bedrijf zit dat niet rendeert (doodvermogen). Dat kan dan beter worden teruggegeven aan de aandeelhouder(s) in de vorm van dividend. De aandeelhouder kan het dan net zo goed zelf op de bank zetten of het naar eigen inzicht uitgeven.

Holding

Wanneer we dan ook kijken naar Osenbeek BV, het hoofd (de holding) van de groep waar BIT BV onderdeel van uitmaakt. Dan zien we dat deze holding niet alleen de aandelen in BIT en twee andere vennootschapen houdt, maar er ook totaal €1.444.400 aan vlottende activa, waarvan €1.363.096 aan liquide middelen inzitten. Dit is dus een mooi voorbeeld hoe een  holding als aandeelhouder (overtollig) vermogen op de bank heeft staan. Mocht er toch iets gebeuren met een dochter, dan kan het vermogen altijd nog terug worden gegeven in de vorm van een lening of kapitaalinjectie.

Balans en kengetallen BIT BV

BIT BV: Balans 2011 & 2012

BIT BV: Kengetallen 2011 & 2012

ISPam.nl Job board

Bart, 14 februari 2014 11:27 am

Zijn er ook uitspraken te doen over omzet en winstgevendheid ?

Veenman, 14 februari 2014 1:18 pm

Als "kleine rechtspersoon" hoeft BIT de winst- en verliesrekening niet openbaar te maken. Dus daar valt helaas weinig over te zeggen. Dat is het geval wanneer een vennootschap aan tenminste twee van de drie eisen voldoet (art. 2:396 lid 1 BW):
- Een balanstotaal van maximaal €4,4 miljoen;
- Een netto omzet van maximaal €8,8 miljoen;
- Een gemiddeld aantal werknemers dat minder dan 50 bedraagt.

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!

Previder eerste Nederlandse datacenter met zonnepanelen
Previder: De zonnepanelen leveren een beperkt deel van de totaal benodigde stroom voor het datacenter. Maar do...