Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Wanneer is een blog hoster aansprakelijk?

 • Door
 • Vraag het Mr. Ras
 • geplaatst op
 • 9 augustus 2007 11:01 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de nieuwe rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. De vraag (plus een bonus vraag!) die deze week door Mr. Ras wordt behandeld staat hieronder.

Deze week is er weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras met als thema “Algemene Voorwaarden van webhosters en internet service providers“.

Wat zouden jullie nog willen weten met betrekking tot de algemene voorwaarden?
Stel je vraag nu in de comments!

Wanneer is een blog hoster aansprakelijk?

Vraag van Peter:

Wij hosten een 450 Blogs met meer dan 4000 entries:

Hoe ver gaat de aansprakelijkheid van een blog hosting service als de gebruikers artikelen en links naar volledige speelfilms en/of warez posten. Of misschien algemener in hoeverre is een site owner verantwoordelijk voor door bezoekers geposte content, en wat is de relatie naar de Hoster

Antwoord van Mr. Ras:
Als webhoster van de blogs zijn jullie in beginsel niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie. Mijns inziens is het onmogelijk om de informatie op de 450 blogs met 4000 entries te overzien. Wel dienen jullie de voorwaarden van artikel 6:169c lid 4 BW in acht te nemen en is het verstandig een vrijwaringsbepaling in de algemene voorwaarden op te nemen.

Artikel 6:196c lid 4 BW bemoeilijkt de situatie voor de webhoster. Als de webhoster de informatie niet verwijdert of de toegang daartoe blokkeert, kan hij door de klager aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. Blijkt de informatie op een later tijdstip rechtmatig te zijn dan loopt de webhoster, die de informatie heeft verwijderd of de toegang daartoe heeft geblokkeerd, het risico op een vordering door zijn klant wegens wanprestatie.

Notice and take down melding
Indien jullie een melding ontvangen met het verzoek bepaalde informatie te verwijderen of te blokkeren, dient deze melding door jullie te worden beoordeeld. Mijn advies bij de beoordeling:

 • Niet aan de informatie komen bij twijfel over de onrechtmatigheid. Raadpleeg eventueel een jurist.
 • Verwijder of blokkeer de informatie indien onomstotelijk vaststaat dat het onrechtmatige informatie betreft (bijvoorbeeld zoals de in de vraag genoemde speelfilm).

Bij twijfel zal uiteindelijk de rechter moeten beoordelen of de informatie daadwerkelijk onrechtmatig is. Ik ben namelijk van mening dat een webhoster niet op de stoel van de rechter moet gaan zitten.

Aansprakelijkheid blogbeheerders
Het antwoord op de vraag of de blogbeheerders aansprakelijk zijn voor geposte informatie is op de website van Arnoud Engelfriet terug te vinden:

http://www.iusmentis.com/maatschappij/juridisch/bloggen/aansprakelijkheid/

Bonusvraag van Alrik:

Vaak zie je in av’s een clausule over schade en vergoedingen. In het geval van aantoonbare geleden schade door leverancier spreekt men dan vaak over een vergoeding van maximaal het door de klant te betalen termijnbedrag, of de hoogte van de uitkering van de eventuele verzekering.
In hoeverre is dit geldig?

Antwoord van Mr. Ras:
Bij het beantwoorden van de vorige vraag is gebleken dat er voor webhosters twee soorten aansprakelijkheid te onderscheiden zijn, namelijk:

 • de aansprakelijkheid van de webhoster tegenover zijn klanten en;
 • de aansprakelijkheid van de webhoster tegenover derden.

Veel webhosters nemen dan ook een beding in hun algemene voorwaarden op waarin de aansprakelijkheid wordt beperkt dan wel uitgesloten. Zo’n beding wordt ook wel een exoneratiebeding genoemd. De vergoeding bij schade wordt door de webhosters veelal beperkt tot alleen de directe schade met een bepaald maximum.

Beroep op een exoneratiebeding
Of een beroep op zo’n exoneratiebeding aanvaardbaar is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven.

Een beroep op een exoneratiebeding zal in ieder geval als onaanvaardbaar worden aangemerkt indien iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten en er niets is bepaald over opzet dan wel grove schuld. Daarnaast is het de vraag of het exoneratiebeding zelf aanvaardbaar is. Een exoneratiebeding zal bijvoorbeeld bij een B2C relatie eerder als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (gevolg: vernietigbaar) dan bij een B2B relatie.

Nieuwe Vraag het Mr. Ras
Deze week is er weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras. Het thema van deze week is “Algemene voorwaarden van webhosters en internet service providers”. Wat zouden jullie nog willen weten over jullie algemene voorwaarden? Mocht een vraag al gesteld zijn, geef dan gerust aan dat jij die vraag ook beantwoord zou willen hebben, de meest populaire vraag zal worden beantwoord door Mr. Ras! Stel je vraag daarom nu in de comments!

Peter, 9 augustus 2007 12:00 pm

Hartelijk dank voor uw Antwoord, zeer verhelderend.

Alrik, 9 augustus 2007 12:02 pm

Duidelijke antwoorden!

Weer wat geleerd :)

Triloxigen, 9 augustus 2007 6:59 pm

Wat is de waarde van algemene voorwaarden en waarom wordt het sterk aangeraden deze te hebben.

Alrik, 9 augustus 2007 8:03 pm

@Triloxigen:
Dat lijkt me een relatief eenvoudige vraag waar o.a. op de kvk site en in div boeken over ondernemen wordt in gegaan.

Algemene voorwaarden zijn ervoor zodat je niet bij elke verkoop opnieuw de voorwaarden hoeft af te spreken met de koper. Scheelt tijd en je vergeet niets.

Alrik, 9 augustus 2007 8:04 pm

http://www.kvk.nl/topic/topic.asp?topicID=7142&topicNaam=Algemene+voorwaarden

meer hierover

Steven Ras, 10 augustus 2007 2:27 pm

@Triloxigen:

Deze vraag is inderdaad wat algemeen.

Het zou kunnen gaan over de terhandstelling, een beding in de algemene voorwaarden etc.

Mark, 11 augustus 2007 10:38 am

Op welke wijzen kunnen algemene voorwaarden op correcte wijze worden verstrekt dat ze van toepassing zijn op de overeenkomst?

Peter - XS-24, 12 augustus 2007 11:33 pm

samen met de overeenkomst, eventueel ook laten ondertekenen?

 • Pingback: Internetrecht: actualiteiten en commentaar

 • Pingback: Jaaroverzicht 2007: Vraag het Mr. Ras in 2007 · ISPam.nl

 • Pingback: Vraag het Mr. Ras: Webhostingcontracten · ISPam.nl

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.