Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Webhostingcontracten

 • Door
 • ICTRecht
 • geplaatst op
 • 21 februari 2008 08:04 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoordt. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Vraag van Nopzolder:

Is het noodzakelijk om een handtekening te hebben onder een webhosting contract? Of kan dit hele proces ook digitaal? Vwb digitaal, wat voor eisen zitten hier dan aan?

Een elektronische overeenkomst tussen de ISP en een klant komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Voor de totstandkoming van een overeenkomst is (elektronische) handtekening niet noodzakelijk. Het hele proces kan dus digitaal.

Zie voor meer informatie over de inrichting van het bestelproces “Elektronisch registratieproces SIDN”.

Vraag Ryan:

Wie is verantwoordelijk voor de bestanden die op de gehuurde schijfruimte staan? De klant die dit huurt, of de server eigenaar?

De eigenaar van de server is in beginsel niet verantwoordelijk voor de bestanden op de gehuurde schijfruimte. Mijns inziens is het onmogelijk om alle bestanden te overzien. Wel dienen jullie de voorwaarden van artikel 6:169c lid 4 BW in acht te nemen en is het verstandig een vrijwaringsbepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst op te nemen.

Zie voor meer informatie over de aansprakelijkheid van data “Wanneer is een blog hoster aansprakelijk?”.

Vraag Peter:

Wat ik me af vraag, op moment iemand de betaling heeft voldaan zal hij of zij in mijn ogen akkoord gegaan zijn met de voorwaarden cq. afspraken die gemaakt zijn.

De verplichting tot betaling volgt uit de overeenkomst. Dat er een overeenkomst tot stand is gekomen en de klant tot betaling is overgegaan, wil nog niet zeggen dat de klant akkoord is gegaan met bepaalde voorwaarden. Kunt u uw vraag misschien in de comments verduidelijken?

Vraag Frank:

Hoe sterk sta je als bedrijf als een klant te laat is met zijn/haar opzegging in te leveren, en dit staat letterlijk in de Algemene Voorwaarden?

Een webhostingcontract wordt veelal aangegaan voor een periode van 12 maanden met een stilzwijgende verlenging van eenzelfde periode. De klant dient voor het beëindigen van de overeenkomst rekening te houden met een opzegtermijn, die veelal in de algemene voorwaarden staat vermeld. Wil je als ISP een beroep kunnen doen op de bepaling in de algemene voorwaarden, dan zullen de voorwaarden juist ter hand gesteld dienen te worden. Daarbij mag de opzegtermijn voor consumenten en kleine bedrijven (eenmanszaken) niet langer zijn dan drie maanden. Een langere opzegtermijn wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt.

Zie voor meer informatie over de terhandstelling van algemene voorwaarden “Algemene voorwaarden (inclusief 2 casussen)”.

Paul, 21 februari 2008 12:30 pm

[quote]Daarbij mag de opzegtermijn voor consumenten en kleine bedrijven (eenmanszaken) niet langer zijn dan drie maanden. Een langere opzegtermijn wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt.[/quote]

Maar hoe zit dit dan bij domeinnamen?, als ik een domeinnaam voor mijn klant rehistreer bij de domain registry (bijvoorbeeld EURid) dan betaal ik hieroor altijd per jaar.

1.> Moet ik hier ook een opzegtermijn van 3 maanden aanhouden?

2.> Zo ja, moet ik mijn klant een deel van het betaalde bedrag voor de domeinnaam terugbetalen als hij deze na drie maanden bij mij opzegt?

Frank, 21 februari 2008 3:29 pm

Hallo Paul,

Het lijkt mij slimmer om dan ook de klant het domeinnaam jaarlijks te factureren. Wanneer deze dan voor een jaar betaald, blijft het domeinnaam gewoon geregistreerd tot het einde van dat jaar als het opgezegd wordt.

Paul, 21 februari 2008 3:42 pm

Ja ok, dat lijkt mij ook het slimste maar omdat er staat:

[quote]"Daarbij mag de opzegtermijn voor consumenten en kleine bedrijven (eenmanszaken) niet langer zijn dan drie maanden"[/quote]

Zou een bezwaar hier tegen dan ok als onredelijk bezwarend worden aangemerkt?

Nico Nijman, 21 februari 2008 5:44 pm

Mr. Ras,

Denk dat Peter met 'Wat ik me af vraag, op moment iemand de betaling heeft voldaan zal hij of zij in mijn ogen akkoord gegaan zijn met de voorwaarden cq. afspraken die gemaakt zijn.' het volgende bedoelde:

Stel een klant heeft betaald voor een dienst, mag je dan aannemen dat hij akkoord is met de voorwaarden die voor je diensten gelden. Ofwel stel een klant heeft 2 jaar bij je gehost. Het eerste jaar is netjes betaald alleen het tweede weigert deze te betalen met reacties als 'laat maar zien dat ik akkoord was' en je hebt het contract per ongeluk door de versnipperaar gehaald. Mag je dan stellen dat door betaling het eerste jaar de klant akkoord is?


Mr. Ras: 'Wil je als ISP een beroep kunnen doen op de bepaling in de algemene voorwaarden, dan zullen de voorwaarden juist ter hand gesteld dienen te worden.'

En wat zijn juiste vormen voor het juist ter hand stellen? Link naar de voorwaarden met een vink-optie ervoor, verwijzing naar URL op ondertekend contract?


Zelf nog een vraagje, kon helaas niet eerder ivm ziekte:
Wanneer je in 2003 een contract hebt ontvangen met daarbij door jezelf aanvullende voorwaarden met een opzegtermijn van 2 maanden en daar is door de klant ook voor is getekend, in 2006 zijn de algemene voorwaarden gewijzigd en de opzegtermijn is verkort naar 1 maand. Kun je dan de klant op de aanvullende voorwaarden uit 2003 wijzen?

bvd

Danny Mekic', 21 februari 2008 9:25 pm

@Nico: Mag je dan stellen dat door betaling het eerste jaar de klant akkoord is?

Het 'ter hand stellen' waar Steven Ras het over heeft is een vereiste van dwingend recht waar niet van afgeweken mag worden. Ter hand stellen wil kortweg zeggen dat de klant op de hoogte is of op de hoogte had behoren te zijn van de Algemene Voorwaarden. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd.

Als je je klant een hardcopy van de Algemene Voorwaarden geeft, deze zelfs laat ondertekenen en een kopie daarvan terug laat sturen, wil natuurlijk niet zeggen dat de klant daadwerkelijk de voorwaarden heeft gelezen. Sterker nog, de ervaring leert dat men in de meeste situaties de AV niet leest.

Dat de klant er in dit geval voor gekozen heeft om zijn ogen dicht te doen en een krabbel onder de voorwaarden te zetten komt voor rekening van de klant. De klant had immers kunnen (en behoren te) weten wat de inhoud is van de Algemene Voorwaarden.

Er is overigens niet een lijstje beschikbaar waarin staat welke wijze van 'ter hand stellen' voldoende is of niet. Er zijn aanvullende vereisten voor het digitaal aanbieden van Algemene Voorwaarden, maar daar is volgens mij eerder over geschreven in deze rubriek dus dat is eenvoudig te achterhalen middels de archieven.

Steven Ras, 22 februari 2008 12:03 am

@Paul:

[i]1.> Moet ik hier ook een opzegtermijn van 3 maanden aanhouden?[/i]

In mijn voorbeeld dient de klant drie maanden tegen het einde van de contractstermijn (12 maanden) op te zeggen.
De registratie van een domeinnaam voor een periode van 1 jaar zal dan ook geen problemen met zich meebrengen.

@Nico:

[i]Stel een klant heeft betaald voor een dienst, mag je dan aannemen dat hij akkoord is met de voorwaarden die voor je diensten gelden. Ofwel stel een klant heeft 2 jaar bij je gehost. Het eerste jaar is netjes betaald alleen het tweede weigert deze te betalen met reacties als ‘laat maar zien dat ik akkoord was’ en je hebt het contract per ongeluk door de versnipperaar gehaald. Mag je dan stellen dat door betaling het eerste jaar de klant akkoord is?[/i]

Als de dienst is geleverd en de klant heeft betaald, dan mag je veronderstellen dat er sprake is van een overeenkomst. Je zou bijvoorbeeld uit de factuur kunnen afleiden dat er een overeenkomst is voor een bepaalde duur. Dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, wil nog niet zeggen dat de klant akkoord is gegaan met bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden moeten namelijk wel op een juiste wijze ter hand zijn gesteld.

[i]En wat zijn juiste vormen voor het juist ter hand stellen? Link naar de voorwaarden met een vink-optie ervoor, verwijzing naar URL op ondertekend contract?[/i]

Tijdens het bestelproces dien je de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Dat kan als volgt:
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden + vink optie. Daarnaast dient er een link te worden aangemaakt naar de algemene voorwaarden met de mogelijkheid om deze op te slaan.

[i]Wanneer je in 2003 een contract hebt ontvangen met daarbij door jezelf aanvullende voorwaarden met een opzegtermijn van 2 maanden en daar is door de klant ook voor is getekend, in 2006 zijn de algemene voorwaarden gewijzigd en de opzegtermijn is verkort naar 1 maand. Kun je dan de klant op de aanvullende voorwaarden uit 2003 wijzen?[/i]

Bedoel je met "aanvullende voorwaarden" een aanpassing op de algemene voorwaarden of een bijlage bij het contract?

Nico Nijman, 22 februari 2008 10:15 am

@Mr. Ras:
Bedoel je met “aanvullende voorwaarden” een aanpassing op de algemene voorwaarden of een bijlage bij het contract?

Een bijlage bij het contract inderdaad.

@Mr. Ras:
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden + vink optie...

Een vermelding op een van de contract bladen (uiteraard een die ondertekend moet worden) dat de klant zich akkoord verklaart is dan neem ik aan prima?

bvd

Nico Nijman, 22 februari 2008 10:16 am

@Danny:
Bedankt voor de bijdrage, zal eens nazoeken!

 • Pingback: De hostingovereenkomst: Aansprakelijkheid - ICTRecht

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.