Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Landrush numerieke .nl-domeinnamen gekaapt

 • Door
 • Veenman
 • geplaatst op
 • 3 maart 2008 08:12 uur

Landrush numerieke .nl-domeinnaam rampzalig verlopenNa maanden van voorbereiding door SIDN was het zover, numerieke .nl-domeinnamen konden eindelijk vrij geregistreerd worden. Bij SIDN deelnemers groot en klein waren duizenden voorregistraties aangemeld, die afgelopen donderdag vanaf 12:00 uur bij SIDN konden worden ingediend. De landrush werd een ramp, tientallen deelnemers konden tot 12:30 de SIDN mailservers niet bereiken en totaal zijn 1604 van de numerieke .nl-domeinnamen onder de 2100 met kunstgrepen door één SIDN deelnemer geregistreerd.

SIDN mailservers onbereikbaar
Doordat SIDN een grote drukte verwachtte, had ze voor de landrush een speciaal e-mail adres in gebruik genomen, waar alle binnengekomen registraties in de wachtrij werden geplaatst, om te voorkomen dat het DRS-systeem plat zou gaan en de dienstverlening verstoord zou raken, zoals nic.at wel overkwam bij de introductie van numerieke .at-domeinnamen.

Toen om 12:00 uur het registreren mogelijk werd, konden veel SIDN deelnemers geen verbinding met de mailservers van SIDN krijgen. Tientallen SIDN deelnemers klagen hierover op ondermeer IRC, openbare fora, de SIDN mailinglijst en de ISPConnect mailinglijst, over het feit dat ze pas na 20 tot 40 minuten verbinding konden krijg met de mailservers van SIDN en hun aanvragen dan toen pas konden indienen.

SIDN deelnemers krijgen gedurende de eerste minuten melding zoals deze:

Feb 28 12:00:00 ****** postfix/smtp[1656]: connect to mail.domain-registry.nl [193.176.144.233]: Connection refused (port 25)
Feb 28 12:00:00 ****** postfix/smtp[1704]: connect to mail.domain-registry.nl [193.176.144.233]: Connection refused (port 25)

Eerste contact met SIDN
Doordat er in eerste instantie al een dozijn SIDN deelnemers hierover klaagde heb ik direct contact met SIDN opgenomen met de vraag hoe zij hier tegenaan kijken. SIDN communicatiemanager Lycke Hoogeveen wist mij afgelopen vrijdag te melden dat ze bij SIDN vonden dat het allemaal wel redelijk was verlopen. Verder zouden er maar weinig klachten bij SIDN zijn binnengekomen en daaruit zou ook blijken dat het allemaal wel meevalt.

Ook zou er geen enkel teken zijn dat er bepaalde deelnemers voor de neus van de klanten van alle andere deelnemers grote hoeveelheden numerieke .nl-domeinnamen hebben weggekaapt. Daarnaast wist Hoogeveen te melden dat er 150 deelnemers aan de landrush hebben meegedaan.

Klachten van ISPConnect Leden
Als reactie op het feit dat SIDN meldde dat er zo weinig klachten waren, heb ik vanuit de rol van voorzitter op de ISPConnect Leden mailinglijst gevraagd of leden klachten hadden over de landrush. Binnen 2 uur kreeg ik van 5 van de 40 leden die ingeschreven staan op de mailinglijst een klacht terug en vast niet alle leden hebben meegedaan aan de landrush!

Contact met SIDN directielid Bart Vastenburg
Afgelopen vrijdag later op de middag heb ik daarom met SIDN directielid Bart Vastenburg gesproken en hem gezien het feit dat er volgens mijn eigen schatting wel 20 tot 30 deelnemers zijn van de 150 deelnemers die openbaar hebben geklaagd over de landrush deze in ieder geval uit te stellen tot er duidelijkheid is of het echt zo rampzalig is verlopen.

Vastenburg heeft mij daarna nogmaals verzekerd dat er geen tekenen waren dat bepaalde deelnemers grote hoeveelheden domeinnamen voor de neus van klanten van andere deelnemers hebben weggekaapt. Daarnaast zou SIDN voordat de ingediende registraties aan het DRS worden aangeboden, nogmaals controleren of bepaalde deelnemers grote hoeveelheden numerieke .nl-domeinnamen voor de neus van klanten van andere deelnemers hebben weggekaapt. Indien dat zou blijken, dan zou SIDN absoluut ingrijpen zo heeft Vastenburg mij meerdere malen verzekerd.

Ook heeft Vastenburg mij afgelopen vrijdag op mijn aandringen toegezegd dat SIDN op zeer korte termijn, indien mogelijk aankomende week een evaluatie zal houden onder de deelnemers om het verloop van de landrush numerieke .nl-domeinnamen te onderzoeken.

1604 numerieke .nl-domeinnamen onder de 2100 geregistreerd door MijnAlbum
Zaterdag vroeg in de morgen werd duidelijk dat de procedure doorgezet werd door SIDN. Daarnaast bleek al snel dat heel veel numerieke .nl-domeinnamen in handen van een aantal verschillende partijen terecht kwamen, waar op zichzelf niks mis mee is. Wel problematisch is dat tientallen deelnemers op verschillende plekken klagen dat vrijwel geen enkele van de door hun klanten aangevraagde numerieke .nl-domeinnaam toegewezen is. In vrijwel alle gevallen klagen zij er over dat MijnAlbum BV de domeinnamen heeft geregistreerd.

Uit onderzoek van ISPam.nl, waar op basis van de DNS alle domeinnamen van 0 t/m 2100.nl zijn gecontroleerd, blijkt dat alle numerieke .nl-domeinnamen tot 2100.nl geregistreerd zijn.

Het aantal domeinnamen per registrant van .nl-domeinnamen van 0 t/m 2100.nl is als volgt:

1604 MijnAlbum BV
223 Pidom BV
46 Ilse media
45 Postbus 51
25 Eén privé persoon
18 Andere registranten
141 Resolved niet

MijnAlbum pocht met het behaalde succes
Eén van de plekken waar een flinke discussie van deelnemers ontstaat is webhostingtalk.nl, al snel na het starten van de discussie meldt de directeur van MijnAlbum zich:

SIDN heeft nadrukkelijk niet gefraudeerd. Het systeem was op een ‘first come first serve’ basis en degenen met de beste techniek krijgen zo de meeste domeinnamen. Wij hebben een budget van 35.000 euro toegekend aan dit IT-project, en zijn 2 maanden aan het ontwikkelen geweest en hebben 35 mailservers ingezet. Het .nl platform in Nederland is een serieuze investering.

SIDN heeft er veel aan gedaan om dit tot een succes te maken, ook in technisch opzicht. Er was wel degelijk een forse capaciteitsverhoging welke plaatsvond tussen 11.50u en 12.00u op donderdag. Als dit niet was gebeurd, zou mijn bedrijf 94-98%(!) van álle numerieke domeinnamen <= 2100 in handen hebben gehad op dit moment, en zou ook ik hebben geconcludeerd dat SIDN een steekje heeft laten vallen. Dit was nu niet het geval. SIDN heeft zich goed ingezet voor een eerlijke distributie, en het resultaat is een verdeling van de domeinen naar rato van investering.

Jappie Hoekstra
Directeur
Hoekstra Media BV / MijnAlbum BV

Waarom heeft SIDN niet ingegrepen?
Uit die reactie van MijnAlbum blijkt dus te kloppen wat de verschillende deelnemers beweren. Er is dus één deelnemer die een grote hoeveelheid numerieke .nl-domeinnamen voor de neus van de klanten van alle andere deelnemers heeft weggekaapt. Het is dan wel zéér vreemd te noemen dat SIDN het niet heeft opgemerkt dat MijnAlbum de domeinnamen allemaal heeft weten weg te kapen. Daar geloof ik dan ook helemaal niks van!

Waarom heeft SIDN niet ingegrepen, terwijl het evident was dat MijnAlbum grote hoeveelheden numerieke .nl-domeinnamen voor de neus van klanten van andere deelnemers heeft weggekaapt? Ik denk zelf dat SIDN banger is voor een rechtszaak en schadeclaim van MijnAlbum dan voor een groot aantal boze SIDN deelnemers, die toch nauwelijks geld geïnvesteerd hebben in dit project en die de zaak niet snel zullen laten escaleren.

Achteraf moet SIDN nog steeds ingrijpen, naar mijn idee heeft MijnAlbum door het gebruik van 35 mailservers die hebben lopen hameren oneigenlijk gebruik gemaakt van de infrastructuur van SIDN en wederrechtelijk het gebruik van de dienstverlening voor andere deelnemers gedurende het cruciale moment onmogelijk gemaakt.

Strafbaarfeit?
Daarmee heeft MijnAlbum mogelijk een strafbaar feit begaan, dat beschreven is in artikel 138b Sr. dat ook wel bekend staat als het lanceren van een DDOS aanval. Ook heeft MijnAlbum mogelijk civielrechtelijk een onrechtmatige daad begaan tegenover SIDN, deelnemers en hun klanten. Als de kennis aanwezig is om een systeem te bouwen dat de infrastructuur van SIDN overspoeld, moet men ook hebben geweten dat door het gebruik daarvan de kans groot was dat andere deelnemers op het cruciale moment niet meer in staat zouden zijn om gebruik te maken van de dienstverlening SIDN. Bij de mogelijk onrechtmatige gedraging heeft MijnAlbum zelf baat gehad, door zelf wel aanvragen in te kunnen dienen.

Reactie branchevereniging ISPConnect
Branchevereniging ISPConnect verwelkomt het feit dat SIDN een eigen onderzoek zal instellen naar het verloop van de landrush, maar roept SIDN ook op om de registraties door te halen die zijn bereikt door met kunstgrepen andere deelnemers voor te zijn, met tot gevolg dat het voor andere deelnemers het eerste half uur van de landrush vrijwel onmogelijk was om voor hun klanten numerieke .nl-domeinnamen te registreren.

Robert Nieuwenhuijse, bestuurslid van ISPConnect:

Klanten hadden de verwachting dat ze een goede kans maakten om hun favoriete nummers als .nl-domeinnaam te registreren en hebben dan ook in groten getale voorregistraties bij onze leden ingediend. Het feit dat zij feitelijk geen kans maakten om hun eigen numerieke .nl-domeinnaam onder de 2100 te registreren, schaadt het vertouwen in onze leden, de branche en de SIDN.

Eigen onderzoek ISPConnect
Er is door ISPConnect een eigen onderzoek gestart onder SIDN deelnemers, om zo nog meer duidelijkheid te krijgen over het verloop van de landrush numerieke .nl-domeinnamen én om te bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van onregelmatigheden. Het feit dat maar 18 numerieke .nl-domeinnamen onder de 2100 door individuele klanten en 1604 door één partij geregistreerd zijn, die daar openlijk over pocht is daar genoeg reden toe!

SIDN Deelnemers vul het onderzoek naar de landrush numerieke .nl-domeinnamen hier in!

Casper Bakker, 3 maart 2008 8:54 am

Jaja, we hadden ook niets anders van de SIDN kunnen verwachten. Het heeft ook gewoon geen zin meer om je hierover druk te maken. We kunnen beter een .nl2 extentie uit de grond stampen, want met de SIDN wordt het nooit meer wat.

Deelnemer, 3 maart 2008 8:56 am

Voor het feit dat de landrush voor ons commercieel een mislukking was, lig ik niet zo wakker. De namen die wij met hetzelfde doel hadden willen registreren (maar dat waren er maar een paar) als de 'kapers', hebben wij niet en dat is gewoon jammer (maar ook niets meer). Ik vind het wel triest voor de klanten die maar 1 bepaalde naam hadden willen hebben, om redenen die zij persoonlijk belangrijk vonden (misschien wel iets met een familielid oid). Zij krijgen slechts bevestigd dat de domeinnaam branche (net zoals de hosting branche) beheerst wordt door piraten die alleen maar aan eigen financieel gewin denken. Of dat waar is, maakt niet zoveel uit. Het beeld bestaat al jaren en zal op deze manier niet verdwijnen.

Voor wat betreft de SIDN is al langere tijd duidelijk dat zij slechts contact met de deelnemers hebben om zichzelf in te dekken. Ik heb (en had) dan ook geen enkele vertrouwen in het (virtueel) vermogen van de SIDN om een technisch adequate oplossing te verzinnen. Maar dat vindt men ook niet interessant. Het enige dat men goed regelt, is de eigen aansprakelijkheid. Denk maar aan de formulieren dans, die op geen enkele manier de juistheid van bepaalde wijzigingen checkt, maar slechts een mogelijke aansprakelijkheid aan de zijde van de SIDN afdekt. De SIDN is slechts een van de zoveelste incompetente club die door een vriendjes netwerk in stand gehouden wordt.

Wellicht hebben veel deelnemers gemeend dat de SIDN de laatste jaren het leven gebeterd heeft. Duidelijk is, dat het slechts een wijziging is geweest in de marketing taktieken. Te triest voor woorden, en als de SIDN geen monopolie had, waren wij allang weggeweest, ook al zouden wij 2 euro per domein meer moeten betalen (nee, SIDN, dat is geen uitnodiging om de prijzen te verhogen).

een kleine isp, 3 maart 2008 9:26 am

Jammer dat alleen sidn deelnemers mogen reageren bij deze enquete. Het is voor ons nog niet rendabel om lid te worden van sidn, en daarom gebruiken wij TransIP als registar voor domeinnamen. Echter hebben wij natuurlijk wel degelijk indirect hinder ondervonden van de mail flood van bijvb Mijnalbum. Bovendien, ISPConnect is er toch ook voor de kleinere ISP? Waarom worden zij nou juist nu buiten gesloten?

Rick, 3 maart 2008 9:30 am

Ik verval in herhaling, maar het probleem is en blijft dat onder de SIDN deelnemers zich een aantal notoire domein- kapers en handelaren bevindt. Vooral in de periode dat ik de domeinen verzorgde voor een bedrijf dat een groot aantal merknamen hanteerde en niet altijd even alert was met het registreren ervan heb ik hier regelmatig mee te maken gehad.

Dit probleem blijft fijn buiten beeld, omdat zowel de geschillen-regeling als een kort geding veel te traag en kostbaar zijn ten opzichte van het afkopen van de kapers, en de SIDN weigert om rechtstreekse klachten over het gedrag van haar deelnemers te accepteren.

Tja, als je dan een groep malafide deelnemers combineert met een werkelijk bizar slecht georganiseerde landrush, dan is het resultaat voorspelbaar. Maar als er een ding is waar de SIDN goed in is dan is het wel zaken onder het tapijt vegen, dus dit zal ook wel weer geen gevolgen hebben.

Het is niets voor niets dat oplichters UNIDT/UnifiedRoot makkelijke gehoor vonden bij grote merkhouders, die zien nauwelijks verschil tussen die zwendel en de manier waarop ze met .nl domeinen worden afgeperst dankzij de incompetentie, arrogantie en vriendjespolitiek van de SIDN.

Jeroen, 3 maart 2008 10:19 am

Jammer inderdaad dat alleen deelnemers mogen reageren. Het is voor ons ook nog niet rendabel om deelnemer te worden, maar hebben wel aan de preregistraties meegedaan met 150+ domeinen. Hier is er maar 1 van toegewezen.

Casper Bakker, 3 maart 2008 10:28 am

Niet deelnemers kunnen niet meeroepen over de handelswijze van de SIDN omdat ze dat ook niet direct ervaren hebben. SIDN communiceert namelijk niet me de eindgebruikers en wel (schijnt) met haar deelnemers. Ook stelt SIDN haart 'tools' enkel ter beschikking van de deelnemers en niet ter beschikking van de eindgebruikers.

Als er bij jou als klant van TransIP of een andere deelnemer iets mis is gegaan kun jij niet weten wiens schuld dat is. Misschien is het domein wel eigendom van iemand die het ook via TransIP heeft geregistreerd...

Mark, 3 maart 2008 10:58 am

Je moet bij je directe leverancier klagen, in het geval je een SIDN deelnemer CAT 1 betreft zal dat in veel gevallen SIDN zijn lijkt mij.

Sebastiaan Stok, 3 maart 2008 11:24 am

Schandalig!
Ik kan best begrijpen dat je zoveel mogelijk domeinen wild bemachtigen, maar dat je daarvoor gewoon de hele infrastructuur moet platleggen vind ik belachelijk...
Je bied op deze manier geen eerlijke concurrentie, en sluit andere eigenlijk buiten.

SIDN heeft goed geherinvesteerd, maar de veiligheid laat te wensen over, als je immens veel aanvragen binnenkrijgt van een partij op precies het zelfde moment op elke mailserver dan hadden ze moeten ingrijpen en toegang ontzeggen!!

Concurrentie moet er zijn, groot of klein.
Maar niet over lijken gaan...

Jochem, 3 maart 2008 11:37 am

Arnout, ik vind dat je koene uitspraken doet door te zeggen dat MijnAlbum zowel via een strafrechtelijke als een civiele procedure te vervolgen is.

Om in te gaan in de door jou genoemde artikel 138b Sr:

[quote]Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.[/quote]

Ik zie geen problemen voor MijnAlbum. Het hele probleem draait namelijk om het woord 'opzettelijk'. Toon maar aan dat MijnAlbum opzettelijk SIDN probeerde 'neer' te halen, ze wilden immers zelf ook graag domeinen registreren.

Daarnaast claim je ook dat MijnAlbum een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) heeft begaan jegens andere deelnemers in de numerieke .nl-landrush. Daar kunnen we ellenlang over discussiëren, aangezien zowel jij als ik niet voldoende autoriteit hebben op dat gebied.

Laat ik wel lid 2 van dat artikel citeren, zodat je kan lezen wanneer een gedraging een OD is:

[quote]Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.[/quote]

MijnAlbum heeft niemand een recht ontnomen (het is geen recht om een numeriek domein te registeren) en zolang MijnAlbum niet strafrechtelijk vervolgt wordt (reken er maar niet op dat het feit of ze in strijd hebben gehandeld met een wettelijk plicht beoordeeld gaat worden in een civiele zaak), kunnen we alleen nog maar kijken naar of er in het ongeschreven recht of in de regels van het maatschappelijk verkeer ergens iets naar voren komt dat het niet netjes is om heel veel domeinen te gelijk te registreren op een moment dat er sowieso heel veel domeinen te gelijk geregistreerd zouden worden.

En voordat mensen denken dat ik iets met MijnAlbum te maken heb; dat is niet het geval. Ik vind het alleen van de zotte dat er meteen met een vingertje gewezen wordt terwijl er schijnbaar gewoon niet voldoende geanticipeerd is op het feit dat er om de numerieke domeinen wel eens heel fel gestreden kon gaan worden.

SIDN had dit kunnen afvangen door hun infrastructuur (meer) aan te passen en eventueel regels voor de deelnemers op te stellen welke de hoeveelheid tegelijk in te sturen domeinaanvragen reguleert.

Casper Bakker, 3 maart 2008 11:42 am

Ik zie ook niet iets wat MijnDomein aan te rekenen zou zijn. De regelreving en de begeleiding van de SIDN was gewoon veel te mager, waardoor dit soort gevallen gewoon te verwachten zijn. MijnDomein heeft gewoon gedaan wat binnen de regelreving van de SIDN mogelijk is. Netjes is het misschien niet, maar dat is meer een persoonlijk gevoel uiteraard.

Mijn inziens valt SIDN wel wanbeleid aan te rekenen. Ze zijn gewoon incapabel voor het werk wat ze moeten doen.

Arnout Veenman, 3 maart 2008 11:56 am

Jochem, je zult vast begrijpen dat ik fundamentele juridische uitspraken niet zal doen zonder eerst uitvoerig overlegd te hebben met personen die veel meer verstand van hebben dan ik zelf. Om toch nog inhoudelijk op je reactie in te gaan, je stelt over het mogelijk strafrechtelijke deel, dat het verzamelen van bewijslast lastig is. Dat iets moeilijk of niet te bewijzen is, wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van een (mogelijke) wetsovertreding.

Jochem, 3 maart 2008 12:15 pm

Arnout, als iets niet te bewijzen is kun je er niet voor vervolgt worden. Een van de grondbeginselen waarop ons recht gebouwd is. Als mogelijk iemand iets onrechtmatigs heeft gedaan, betekend dit nog niet dat we die persoon dus kunnen vervolgen.

Arnout Veenman, 3 maart 2008 12:18 pm

Jochem, ik heb enkel op het feit gewezen dat er mogelijk een strafbaarfeit is begaan, niet dat het ook in de praktijk vervolgd kan worden.

henkjan de krijger, 3 maart 2008 1:21 pm

@ Casper.

Volgens mij bedoel je MijnAlbum en niet ons: mijndomein.nl

Tom Baars, 3 maart 2008 2:39 pm

Henkjan hoe denk jij er eigenlijk over? Als de deelnemer met de meeste .nl domeinnamen?

henkjan de krijger, 3 maart 2008 2:51 pm

@ Tom

Ik vind SIDN erg monopolistisch gedrag vertonen en vraag me al een tijdje af hoe we samen een constructieve manier kunnen vinden daar verandering in te brengen.

Casper Bakker, 3 maart 2008 3:46 pm

@henkjan: Mijn excuses, je hebt gelijk. Ik bedoel MijnAlbum en niet mijndomein.

Nico Nijman, 3 maart 2008 3:51 pm

Waarschijnlijk heeft men bij het SIDN gedacht dat iedere deelnemer zich braaf zou gedragen. Wat dat betreft valt SIDN alleen aan te verwijten dat ze in een utopie leven en niet kijken naar de harde realiteit in deze markt. Misschien dat SIDN ook te veel als commercieel instituut denkt. Immers als een bekend automerk slechts 10 auto's beschikbaar stelt en 1 persoon wil ze allemaal kopen dan zal dat de fabrikant ook geen worst wezen. Als ze maar verkocht worden.
SIDN moet misschien beter beseffen dat ze een stichting zijn en haar best moet doen om iedere deelnemer een gelijke kans te geven.

Nu lees ik veel klachten, wat ik me dan afvraag is in hoeverre er deelnemers zijn die na het verschijnen van de plannen omtrent de numerieke vrijgave het SIDN hebben gebeld/geschreven met zaken als 'Zouden jullie geen beperkingen instellen aan het aantal verzoeken dat elke deelnemer per minuut mag doen, etc. etc.'.

henkjan de krijger, 3 maart 2008 3:55 pm

@ Nico

Dat zouden ze toch zelf moeten kunnen bedenken met allerlei dure consultants e.d. voor het geld wat wij met elkaar als leden ophoesten. Miljoenen per jaar....

Nico Nijman, 3 maart 2008 4:10 pm

@henkjan: Misschien dat ik het verkeerd heb geformuleerd, ik wil alleen weten of er mensen zijn geweest die SIDN hier op hebben gewezen.

 • Pingback: ISPConnect onderzoekt Landrush numerieke .nl domeinnamen | hostnet blog

 • Anoniempje, 3 maart 2008 6:45 pm

  Mensen moeten zich niet aanstellen.

  Als er daadwerkelijk onvrede was geweest over SIDN, dan had dat al jaren geleden tot een nieuwe vereniging van meerderheid van de hosting markt geleid die ICANN verzocht om domain management voor cc/TLD .nl te redeligeren.

  Echter dat wij in Nederland met formulieren werken en zelfs derde wereld landen die net online zijn al EPP gebruiken boeit niemand hier iets.

  Dus niet lopen zeuren over een "landrush" terwijl het al jaren lang slecht loopt met SIDN.

  Trouwens numerieke domeinen kennen ze in de derde wereld al heel lang (van het begin al vaak), dus huidige situatie is sowieso al belachelijk.

  Verder hoor je SIDN leden ook niet openlijk informeren naar wat er met de financiële middelen van SIDN gebeurd, dat er mogelijk links om en rechtsom vanuit b.v.'tjes van bestuurleden naar SIDN gefactureerd is, is een vraag die ik nooit eerder ergens gezien heb.

  Dus SIDN leden, ga niet zeuren over deze situatie indien je al jaren je in de luren laat leggen en daarover ook nooit bent begonnen.

  Ronald, 3 maart 2008 10:10 pm

  Anoniempje heeft een Blixem/VIP domein ingevuld. Dat zegt genoeg.

  henkjan de krijger, 4 maart 2008 7:59 am

  Ik ben benaderd door een journalist van het AD die er een stuk over wil schrijven. Ik wil de man de 10 belangrijkste dingen melden en onderbouwen die de laatste jaren niet goed gaan bij SIDN. Willen jullie me helpen en suggesties naar me mailen? [email protected]

  Dank.

 • Pingback: Wat zijn de 10 belangrijkste dingen die niet goed zijn gegaan bij SIDN? · ISPam.nl

 • Winston, 4 maart 2008 10:25 am

  De belangrijkste vraag is hier; wat gaan ze hier mee doen, wat willen ze hier mee? Persoonlijk zie ik geen andere manier om het eerlijk te laten verlopen, alle methodes zijn te omzeilen. MijnAlbum.nl slaat hier een slag, dat zeker, maar men moet niet vergeten dat ze "slechts" een deel geregistreerd hebben.

  Ze hebben naar mijn wetens geen numierieke domeinnamen die ook alfabetisch zijn (voetbal2000.nl? etc.) Er zijn dus legio mogelijkheden om individueel nog een slag te slaan..

  Sjaak, 4 maart 2008 11:39 am

  Onderwerp: Terugblik landrush numerieke domeinnamen

  Arnhem, 4 maart 2008 - SIDN, de .nl registry, heeft van donderdag 28
  februari 12.00 uur precies tot vrijdag 29 februari 18.00 uur de landrush
  voor numerieke domeinnamen gehouden. Direct nadat de landrush begon werd
  er geprobeerd 10.000 nieuwe verbindingen per seconde te maken met onze
  mailservers. Dit aantal was zo hoog dat externe mailservers gedurende
  kortere of langere tijd moeilijk verbinding konden krijgen. In de eerste
  10 minuten na de landrush zijn 10.000 aanvragen verwerkt, om 16.00 uur
  waren dat er 121.000. In totaal hebben we ruim 500.000 aanvragen
  verwerkt, waarvan meer dan de helft identiek was (zelfde aanvraag van
  dezelfde tussenpersoon). Ter vergelijking: in heel 2007 heeft SIDN ook
  500.000 registraties verwerkt. Uiteindelijk zijn circa 14.500 unieke
  numerieke domeinnamen daadwerkelijk geregistreerd.

  Voorbereiding
  Met de introductie van numerieke domeinnamen heeft SIDN gehoor gegeven
  aan een van de adviezen van het Domeinnaamdebat 2006. Conform dat advies
  is bovendien eerst een sunrise gehouden voor houders van merk- of
  handelsnamen ter bescherming van bestaande rechten. Vervolgens is
  registratie door het brede publiek van start gegaan met de genoemde
  landrush. De gevolgde procedures zijn ruim voor aanvang gepubliceerd.
  Naast de procedurele voorbereiding, heeft SIDN diverse maatregelen
  genomen om de landrush zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden
  daarvan zijn het bieden van een hoge verwerkingscapaciteit (100x hoger
  dan normaal) apart van de capaciteit voor "normale" registraties, het
  niet kunnen indienen van batchaanvragen en dat per IP-adres maar een
  verbinding werd toegestaan. Bij het bepalen van de benodigde procedures
  en capaciteit hebben wij ons mede gebaseerd op de ervaringen van
  collega-registries.

  Uitkomst
  Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN: "SIDN heeft bewust het advies
  voor de landrush-methode opgevolgd omdat dit een uitkomst van het
  Domeinnaamdebat was, maar ook omdat het de beste vorm van 'first come -
  first serve' is. Dat wij 200.000 aanvragen hebben ontvangen voor bijna
  15.000 unieke domeinnamen, houdt in dat op elke registratie 12 aanvragen
  afgewezen moesten worden. Wij zien relatief veel speculatieve aanvragen;
  dat wil zeggen aanvragen waarbij de aanvrager uitgaat van een
  waardeopbouw en lucratieve verkoop in de toekomst. Een klein aantal
  tussenpersonen heeft ervoor gekozen tijd en geld in voorbereiding op de
  landrush te investeren. Zij zijn daardoor bovengemiddeld succesvol
  geweest in hun aanvragen. Daar staat echter een bedrijfsrisico
  tegenover. Ik ben van mening dat de gekozen methode goed is uitgevoerd
  en dat welke methode we ook gekozen zouden hebben, er altijd aanvragers
  teleurgesteld zouden zijn. Er is echter nog veel potentieel, er zijn op
  dit moment slechts 15.000 numerieke domeinnamen op een totaal van 2,8
  miljoen geregistreerde .nl-domeinen."

  Hier hebben we dus heel weinig aan...

  Tom Baars, 4 maart 2008 11:47 am

  Hoe arrogant kan je zijn...

  Jeroen, 4 maart 2008 12:20 pm

  "Er is echter nog veel potentieel, er zijn op
  dit moment slechts 15.000 numerieke domeinnamen op een totaal van 2,8 miljoen geregistreerde .nl-domeinen."

  Laten er in een alfabet nou 26 letters zitten, en er maar 10 cijfers zijn. Maximaal 63 karakters per domeinnaam betekend:

  63^26 = 6,0653279195047401342546688379165e+46
  63^10 = 984930291881790849

  Oftewel: procentueel gezien zijn de statistieken heel anders. Opmerking raakt dus kant nog wal :) Heb ik het streepje nog niet eens meegenomen.

  Roel Bouwman, 4 maart 2008 12:37 pm

  Deze reactie maakt wat mij betreft een einde aan het laatste restje betrouwbaarheid dat SIDN nog had. De methode die gebruikt is door partijen als Mijn Domein druist mijns inziens regen alle vormen van ethiek en goed fatsoen in.

  Ik had, en met mij denk ik velen, gehoopt dat SIDN juist maatregelen had getroffen om eventueel te behalen voordeel door dit soort technieken uit te sluiten. Het tegendeel is waar. SIDN geeft met haar reactie immers goedkeuring aan dit zeer asociale gedrag van enkele van haar deelnemers. Zij wijst hierbij naar investeringen en bedrijfsrisico's die het verkrijgen van de vele domeinnamen zouden verantwoorden.

  Dit heeft echter niets met investeringen en bedrijfsrisico's te maken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er een groot aantal deelnemers is met de technische know-how om een equivalent systeem op te zetten. En een investeringsbedrag van EUR 35k is daarbij rijkelijk overdreven, het gaat vooral om een beperkte hoeveelheid tijd en het beschikbaar hebben van een flink aantal IP adressen en wat machines. Een voorwaarde waaraan de meeste SIDN deelnemers wel voldoen. Met een paar daagjes programmeer- en testwerk ben je al snel een heel eind.

  Echter, over het algemeen zullen deelnemers niet overwegen om dit soort zaken op deze manier te ondernemen. Immers, het is niet ethisch, asociaal, en kan, zoals blijkt uit eerdere reacties hier, wellicht zelfs in strijd zijn met de wet.

  Wij doen zelf bijvoorbeeld graag ons best voor onze klanten, ook bij deze landrush procedure, maar we overschrijden daarbij in geen geval de grenzen van goed fatsoen. Naar ik mag aannemen geld dit ook voor het overgrote deel van onze collegea. Maar als dan blijkt dat een klein aantal rotte appels misbruik hiervan maken dan is het volgens mij een taak van SIDN om op te treden. Als SIDN haar verantwoordelijkheid in deze echter niet neemt dan lijkt me hier een duidelijke taak weggelegd voor de overheid.

  Bedenk ook eens wat er zou gebeuren bij een eventuele toekomstige landrush procedure voor een nieuwe smaak domeinnamen. Als dit soort praktijken wordt toegestaan schuiven we dus in feite de normen op voor ethisch en fatsoenlijk handelen. Dat betekent dat meer ISP's dit soort technieken gaan toepassen, en daarmee ontstaat er in feite een soort wapenwedloop. De deelnemer met de meeste IP adressen, meeste machines, meest asociale houding en de grootste hoeveelheid bandbreedte "wint" het dan. Iets dat volgens mij niet de bedoeling kan en mag zijn van een dergelijke toekenningsprocedure.

  Mark, 4 maart 2008 3:31 pm

  @Roel:
  Bedoel je niet MijnAlbum? Mijn Domein heeft niks abnormaals gedaan voor zover ik weet.

  henkjan de krijger, 4 maart 2008 3:40 pm

  @ Roel

  Inderdaad. Het zou fijn zijn als je in dergelijk scherp geformuleerde stukken de namen goed uit elkaar houdt. Mijn Album heeft geen enkele connectie mijn Mijndomein.nl


  Hierboven heb ik dat ook al ergens moeten corrigeren..

  Roel Bouwman, 4 maart 2008 4:01 pm

  @Henkjan: hier heb ik inderdaad een fout gemaakt. Mijn excuses daarvoor.

  Ik bedoelde in mijn stuk natuurlijk Hoekstra Media BV cq MijnAlbum, en niet MijnDomein.

  Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.