Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Notice & Takedown, hoe werkt dat? (Deel 1)

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 6 september 2010 08:13 uur

De meeste content die klanten op de servers van een webhoster plaatsen is rechtmatig. Helaas is niet alle content rechtmatig. Een webhoster zal er in dan in veel gevallen toe gehouden zijn om de onrechtmatige inhoud weg te halen. Steven Ras van ICTRecht schreef hier vorig jaar al een artikel over op ISPam.nl. In dit artikel zet ik uiteen hoe je het beste met Notice and Take Down kan omgaan in de praktijk

Bevel of verzoek?
Er twee soorten NTD-meldingen. Het eerste is een (dwang)bevel van de officier van justitie (of ander overheidsorgaan). De tweede soort is een normale NTD-melding. In deze laatste categorie vallen naast meldingen van personen en bedrijven ook een meldingen door een ambtenaar of overheidsorgaan, voor zover dit niet op een specifieke bevoegdheid van dit orgaan is gebaseerd. Controleer bij overheidsmeldingen dus altijd of die bevoegdheid er is. Ontbreekt deze, dan is het is simpelweg een normale NTD-melding (een verzoek). Laat je dus niet intimideren door een aandringende politie-ambtenaar zonder bevel of bevoegdheid.

Volg een bevel altijd op
Indien je hebt vastgesteld dat de NTD-melding is gebaseerd op een (dwang)bevel, dan ben je er toe gehouden om medewerking te verlenen. Verder hoeft er geen onderzoek te worden gedaan naar de melding en deze dient dan ook te worden uitgevoerd zoals is bevolen. Het is echter niet nodig om meer te doen dan door het bevel wordt verplicht. In dat geval kan er sprake zijn van contractbreuk tegenover de klant. Doe echter zeker ook niet minder. Indien het bevel niet (goed) wordt uitgevoerd dan dreigt vervolging voor de webhoster voor (medeplichtigheid) aan het strafbare feit.

Normale NTD-melding
In het geval van een normale NTD-melding gelden andere regels. Indien de webhoster een NTD-procedure hanteert (die bij voorkeur is gebaseerd op de branchebrede NTD-gedragscode), dan moet de melding conform deze procedure worden behandeld. Klagers mogen hier op vertrouwen. Wordt de klacht toch op een manier behandeld die niet in overeenstemming is met de eigen NTD-procedure, dan is het verstandig dit goed te motiveren.

Eisen aan de NTD-melding
Ook aan de klager mogen eisen worden gesteld. Het is het beste deze eisen te stellen in de NTD-procedure. Daarbij kan worden gedacht aan het ondubbelzinnig motiveren van de klacht, het duidelijk maken van het hebben van voldoende belang (bijvoorbeeld bij inbreuk op auteursrecht), het vrijwaren van de webhoster voor eventuele claims van derden en de verplichting om eerst de (vermeende) inbreukmaker er toe te bewegen om de onrechtmatige inhoud te verwijderen.

Wanneer de klager een NTD-melding doet die niet aan de (redelijke) eisen voldoet, dan kan de melding buiten behandeling worden gelaten. Dit moet zo snel mogelijk met redenen omkleed aan de klager worden bekend gemaakt, zodat deze de kans heeft om alsnog een correcte NTD-melding te doen.

Beoordeling van de melding
Bij een correcte NTD-melding moet beoordeeld worden of de melding terecht is. De vraag die moet worden beantwoord is of dat de inhoud waarover de klacht is gedaan daadwerkelijk onrechtmatig (jegens de klager) is. Deze onrechtmatigheid moet onmiskenbaar zijn. Dat betekent dat op basis van de inhoud zelf en de informatie die de klager heeft verstrekt het voor een ieder (dus niet alleen voor juristen) volstrekt duidelijk moet zijn dat de bewuste inhoud onrechtmatig is.

Pas als er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid ben je er toe gehouden om de onrechtmatige inhoud ontoegankelijk te maken. Zo niet, dan kan de NTD-melding worden afgewezen. Dit moet naar de klager worden gecommuniceerd, zodat deze waar die aan toe is.

Uitzondering
Op de eis van onmiskenbare onrechtmatigheid is een uitzondering. Een webhoster kan in zijn NTD-procedure (of algemene voorwaarden) opnemen dat er ook een NTD-melding worden gedaan over informatie die niet strafbaar is, maar hij wel ongewenst acht. Ook deze niet onrechtmatige, maar wel ongewenste inhoud, kan na een NTD-melding (en uiteraard ook spontaan zonder melding) ontoegankelijk worden gemaakt.

In bepaalde gevallen kan je daar zelfs toe gehouden zijn, omdat je het vertrouwen hebt gewekt dat na een NTD-melding dergelijke inhoud ontoegankelijk zal maken. Al zal het weigeren in de meeste gevallen nauwelijks consequenties hebben. Indien het om een (andere) klant gaat, kan het in bepaalde gevallen wel contractbreuk opleveren.

In deel 2, dat volgende week wordt gepubliceerd, op welke wijze er actie kan of moet worden ondernomen, indien de NTD-melding terecht blijkt te zijn. Daarbij komen onder meer het ontoegankelijk maken van de bewuste inhoud, het verstrekken van klantgegevens en het ontbinden van de overeenkomst met de betreffende klant aan de orde.

ISPam.nl Job board

Sebastiaan Stok, 6 september 2010 11:14 am

Goed artikel Arnoud :) ik zie uit naar deel 2

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Jeroen: Typisch een aankondiging voordat het product volwassen is. Als je denkt meteen te kunnen beginnen de...

De jaarcijfers bekeken: Hostway
nachnahme kreditkarte zahlen: Den perfekte basis-tee for mig er i viscose(blanding), falder tungt og løst, er tynd, har bådu...

Switch Datacenters realiseert upgrade naar Tier 4, implementeert ‘indirect adiabatische koeling’ voor ultra-energiezuinige PUE (1,07)
Arjan: Dat iets naar Tier lijnen gebouwd is kunnen we natuurlijk allemaal roepen, enige daadwerkelijke Tier...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Sven: Wat ook interessant aan deze deal is wat dit betekent voor de eerdere samenwerking die Vmware sloot ...

Nieuw kantoor voor Cegeka
Bart ter Veer: Gefeliciteerd Cegeka, met deze mooie nieuwe huisvesting!