Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Notice & Takedown, hoe werkt dat? (Deel 2)

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 13 september 2010 08:05 uur

In dit tweede deel van Notice & Take Down zet ik uiteen hoe om te gaan met een terechte NTD-klacht. In deel 1 dat ik vorige week heb gepubliceerd, kwam al aan bod het verschil tussen een NTD-klacht en een bevel, welke eisen er aan een NTD-klacht kunnen worden gesteld en hoe een NTD-klacht dient te worden behandeld.

Ontoegankelijk maken van onrechtmatige inhoud
Wanneer er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige inhoud, dan moet deze ontoegankelijk worden gemaakt. Het is niet verstandig de inhoud te verwijderen. Indien er geen andere mogelijkheid is dan verwijderen, dan is het maken van een backup van de bewuste inhoud aan te raden. Het kan altijd zo zijn dat achteraf blijkt dat inhoud niet onrechtmatig is en dan is het belangrijk om de inhoud (voor zover mogelijk) beschikbaar te kunnen stellen aan de eigenaar.

Ook kunnen opsporingsinstanties geïnteresseerd zijn in het materiaal dat als bewijs of een begin van opsporing kan dienen, ook om die reden is het maken van een backup verstandig. Dit laatste kan relevant zijn bij bijvoorbeeld kinderporno. Het bezit hiervan is in beginsel strafbaar. Echter indien de kinderporno op de server blijft staan of je er een backup van maakt. En daarna direct contact op wordt genomen met de politie met het aanbod om de kopie aan hen te verstrekken, dan is er een rechtvaardigingsgrond aanwezig en is het onwaarschijnlijk dat dit strafbaar is. De politie zal in veel gevallen zelfs blij met je melding zijn.

Zet niet de hele website of server op zwart
Bij het ontoegankelijk maken van de onrechtmatige inhoud moet er zoveel mogelijk voor worden gekozen om zo min mogelijk van de bewuste inhoud weg te halen. Indien het bijvoorbeeld één statische html-pagina betreft, dan is het verstandigste om alleen deze ontoegankelijk te maken. Zorg er ook voor dat de klant de blokkering zelf niet ongedaan kan maken, door zijn account (tijdelijk) te blokkeren of de rechten op de bewuste pagina zodanig aan te passen, dat de klant deze niet kan aanpassen.

Indien het niet mogelijk is om alleen de onrechtmatige inhoud ontoegankelijk te maken en het enkel mogelijk is om een hele website of server, met voor de rest wel rechtmatige inhoud op zwart te zetten. Dan kan de webhoster er toe gehouden zijn om de klant een (zeer) korte termijn te stellen om zelf te onrechtmatige inhoud te verwijderen. Indien de klant dat niet binnen die termijn doet, dan kan alsnog de hele website of server op zwart worden gezet.

Of je er toe gehouden bent om als alternatief voor de hele website of server op zwart te zetten de klant nog een laatste kans te geven is afhankelijk van het belang van de klant tegenover het belang van de melder dat de onrechtmatige inhoud snel verwijdert wordt. Het maakt nogal een verschil of op een verder niet druk bezochte website gestolen naaktfoto’s van een bekende Nederlander staan of dat het gaat om auteursrechten inbreuk door een triviaal achtergrond muziekje van de website van een webwinkel.

Verstrekken van klantgegevens
Indien de klager hier specifiek om verzocht heeft kan je er toe gehouden om de gegevens (naw-gegevens en soms ook gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld ontvangen betalingen) van de eigenaar van de inhoud aan de klager te verstrekken. Dat is enkel het geval indien vaststaat dat de klager voldoende belang heeft om te moeten beschikken over de gegevens en het onmogelijk is dat de klager de gegevens via een andere weg verkrijgt. Indien de klant zijn naam en adresgegevens plaatst op de website waarover geklaagd is, dan hoef je in de meeste gevallen geen klantgegevens te verstrekken. De klager moet ook expliciet om de klantgegevens vragen.

Dit betekent dat indien aan bovenstaande criteria is voldaan, de klantgegevens moeten worden verstrekt aan de klager. In tegenstelling tot het ontoegankelijk maken van onrechtmatige inhoud, hoeft hier geen sprake te zijn van onmiskenbare onrechtmatigheid. Wel kan het zijn dat door het ontoegankelijk maken van de bewuste inhoud, het belang voor de klager om te beschikken over de klantgegevens afneemt. Echter mag dit niet klakkeloos worden aangenomen, want de klager kan er ook belang bij hebben om herhaling te voorkomen of schade op de klant te verhalen.

Gezien de gevoeligheid van het verstrekken van klantgegevens kan burgerlijke ongehoorzaamheid hier op zijn plaats zijn. Dit kan echter wel juridische consequenties hebben. Alvorens het al dan niet verstrekken van klantgegevens is het met klem aan te bevelen deze keuze in samenspraak met een jurist te maken.

Communiceer je besluit
Zodra je besloten hebt om onrechtmatige inhoud ontoegankelijk te maken of klantgegevens aan de melder gaat verstrekken, moet de klant hier van op de hoogte worden gesteld. Dit is uiteraard sowieso verstandig, omdat de klant in de meeste gevallen contact met jouw opneemt, maar ook de klant moet weten waar hij aan toe is en zo nodig in staat worden gesteld om bezwaar te maken tegen het ontoegankelijk maken van een deel van zijn website.

Uiteraard moet men ook de klager op de hoogte stellen van een positief besluit, waarbij zo mogelijk ook wordt aangegeven op welke wijze er opvolging aan zijn NTD-melding wordt gegeven. Op deze manier weet de klager waar hij aan toe is. Ook kan de melder op die manier bepalen of de wijze waarop de webhoster de onrechtmatige inhoud ontoegankelijk is gemaakt hem ver genoeg gaat.

Overeenkomst ontbinden na een terechte NTD-melding
Na een terechte NTD-klacht kan de webhoster – indien deze daarover iets in zijn algemene voorwaarden heeft opgenomen – in bepaalde gevallen de overeenkomst(en) met de bewuste klant ontbinden. Het is wel afhankelijk van verschillende factoren of dat gerechtvaardigd is. Dat is ondermeer afhankelijk van de ernst van de onrechtmatige inhoud en hoe de onrechmatige inhoud op de server is terecht gekomen (er zelf door de klant op gezet, door een bezoeker van de website geplaatst of door een lek in een webapplicatie).

Het maakt nogal een verschil of de klant zelf een website onderhoud met kinderporno afbeeldingen of dat er kinderporno op zijn forum terecht is gekomen door een anonieme bezoeker gedurende de tijd was dat hij op vakantie was. In het eerste geval is ontbinding van de overeenkomst (zelfs zonder bepaling in de algemene voorwaarden meestal gerechtvaardigd), in het tweede geval is dat maar de vraag. Het is hoe dan ook aan te raden eerst de klant een kans op een weerwoord te geven, alvorens definitief te besluiten om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer achteraf namelijk blijkt dat de ontbinding onterecht was (en dus geen doeltrof), ben je aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit wegens contractbreuk.

Letop!
In dit artikel heb ik een praktische leidraad gegeven hoe om te gaan met NTD-klachten. Gezien de complexiteit van Notice and Take Down is het met klem aan te raden om een jurist raad te plegen, om zo problemen te voorkomen.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.