Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Op de koffie bij het Meldpunt Kinderporno

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 27 juni 2008 08:08 uur

Afgelopen dinsdag ben ik op de koffie geweest bij het Meldpunt Kinderporno in Amsterdam. Het meldpunt behandelt meldingen over kinderporno op internet, maakt zelf een beoordeling of hetgeen gemeld is strafbaar is aan de hand van het wetsartikel dat kinderporno strafbaar stelt (240b Sr). Indien dat het geval is stuurt zij de melding door naar het KLPD of naar een meldpunt in het buitenland dat eveneens bij INHOPE is aangesloten.

Iets wat voor veel webhosters echter moeilijk te verteren is dat het Meldpunt Kinderporno van de website of server waar (vermoedelijk) kinderporno op staat, maar alleen melding maakt bij het KLPD. Tijdens de relatiedag van SIDN waar het onderwerp ook werd besproken lieten een aantal webhosters dit duidelijk weten.

De reden voor deze werkwijze is allereerst zo omdat dit is afgesproken met het KLPD en ook met de internationale overkoepelde organisatie van (kinderporno) meldpunten in Europa INHOPE stelt deze werkwijze verplicht voor de bij haar aangesloten meldpunten. Inhoudelijk is de reden dat in het belang van de opsporing het soms wenselijk kan zijn dat de website niet direct wordt afgesloten, om zo de eigenaar van de website, misbruikers en slachtoffer(s) te kunnen opsporen.

Daarop heb ik aangegeven dat webhosters de rotzooi in hun netwerk of op hun servers hebben, waaronder nadrukkelijk ook kinderporno, zo snel mogelijk willen verwijderen en het voor hun vervelend is dat de ellende in hun netwerk blijft staan, terwijl tenminste de melder en het Meldpunt op de hoogte zijn, want de meldingen via het KLPD laten lopen kost tijd en ondertussen blijft de kinderporno worden verspreid via het netwerk en/of een server van de bewuste webhoster. Die daar vanzelfsprekend niet blij mee is.

Een goede suggestie dat het Meldpunt deed was om eens te kijken hoe lang het duurt voordat een via het KLPD gemelde websites uit de lucht worden gehaald en aan de hand daarvan te kijken of de processen misschien verder geoptimaliseerd dienen te worden.

Het Meldpunt vindt dat ISP’s waaronder ook webhosters een verantwoordelijkheid hebben om iets te doen tegen kinderporno. Nu heb ik hier een heel interessante discussie gehad over de vraag of dat wel zo is, maar dat valt buiten het bereik van dit artikel. Wel relevant, wat het Meldpunt van ISP’s en webhosters wil in de gezamenlijke strijd tegen kinderporno.

Het antwoord daarop bevat is simpel samengevat: meehelpen. Allereerst zou het Meldpunt graag zien dat webhosters ├╝berhaupt iets doen. Sinds 1996 wordt er al over het onderwerp gesproken, maar ondertussen gebeurt er weinig concreets. Alle hulp is voor het Meldpunt welkom, bij ISP’s en webhosters zit veel technische know-how waar het Meldpunt wellicht ook wat aan kan hebben, maar natuurlijk zijn ook donaties en sponsoring meer dan welkom.

Verder zou het Meldpunt ook graag zien dat ISP’s en webhosters mee helpen met voorlichting van hun klanten over het onderwerpen en verwijzen naar het Meldpunt en de website “Help Wanted” waar jonge kinderen terecht kunnen als ze het slachtoffer worden van bijvoorbeeld grooming (pedofielen die zich als kinderen voordoen en kinderen verleiden in o.a. chatboxen).

Erg goed vind ik het verder dat het Meldpunt ook graag zou zien dat er meer onderling gesproken wordt over de problematiek rondom kinderporno. Door onderlinge standpunten met elkaar te bespreken en ook bewustwording en begrip voor de procedure van het Meldpunt, zorgt ervoor dat er geen energie verloren gaat aan onderlinge strijdt en dat de aandacht volledig kan worden gericht op het bestrijden van die verschrikkelijke ellende die, naast veel goede dingen, ook op het internet wordt aangetroffen: kinderporno.

Als laatste heb ik een kijkje in de spreekwoordelijke keuken gekregen en gezien hoe de database waarin de meldingen binnenkomen werkt, daarbij heb ik gelukkig geen materiaal gezien. Wel is mij duidelijk dat de meldingen op bijzonder professionele wijze worden verwerkt. Daarnaast heb ik enorm respect voor de mensen die zich inzetten, en zich daarmee opofforeren, door de verschrikkelijke beelden achter de meldingen te beoordelen. Alleen dat is al reden om het Meldpunt en vooral de mensen die er werken een warm hart toe te dragen!

Sebastiaan Stok, 27 juni 2008 2:34 pm

Als je als hoster deze inhoud constateert in je netwerk, wil je dat inderdaad zo snel mogelijk offline halen.

Indien dit in een webhosting omgeving is, kan je gewoon de account uitschakelen (niet verwijderen) en dan is tenminste de inhoud niet meer bereikbaar.

Als ze het bewijsmateriaal willen hebben kan dit gewoon via het administratieve gedeelte.

Belangrijk is dat je die gegevens dan ook niet verwijderd als het onderzoek nog loopt. Maar je wel kan voorkomen dat de misbruiker de gegevens niet kan verwijderen.
Want dan ben je verder van huis.

Ik heb net het klantpaneel aangepast, dat als een webhosting account uitgeschakeld is dat er wel gegevens kunnen worden opgevraagd maar niets gewijzigd (dus ook niet verwijderd).
Als de account uitgeschakeld is was het al niet mogelijk om de website of de FTP te bereiken.

In de volgende versie komt er ook een status 'Locked' welke aangeeft dat zelfs een verwijderingsverzoek niet mogelijk is.
De aanvraag kan nu nog wel worden ingediend maar zal altijd door een medewerker moeten worden bevestigt.

This_is_Joepie, 28 juni 2008 6:10 pm

Jeej

m.murel, 19 juli 2008 5:04 pm

Vandaag ontving ik een spam bericht.
Deze gaat over kinder porno.
Heeft u voor mij een mail adres waar ik deze mail heen kan sturen voor melding.
Of is blokkeren van de afzender voldoende?
Bij voorbaat dank.

Met vrienlijke groet

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.