Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Openbaar Ministerie niet ontvankelijk in strafzaak tegen webhoster

 • Door
 • Arnout Veenman
 • geplaatst op
 • 24 juli 2008 08:08 uur

Budget Webhosting voor het hekje vanwege smaadwebsite van klantIn de eerste rechtszaak waarbij een webhoster en haar directeur strafrechtelijk worden vervolgd als medeplichtigen aan een misdrijf dat door een van haar klanten werd gepleegd (smaad) heeft de strafrechter het Openbaar Ministerie een gevoelige tik op de vingers gegeven.

Een klant van de webhoster had uitlatingen op haar website gedaan over een advocaat gedaan. De advocaat had hier op zijn beurt aangifte van gedaan. Het openbaar ministerie gaf daarop het bevel aan de webhoster van de website Budget Webhosting om de website uit de lucht te halen, deze weigerde dat echter en zodoende werden de webhoster en haar directeur door het Openbaar Ministerie als medeplichtig aangemerkt en vervolgd.

De Officier van Justitie verzuimde echter de Rechter-Commissaris toestemming te vragen voor het bevel. Dit had tot gevolg dat de webhoster niet als medeplichtig vervolgd kan worden, omdat artikel 54A van het Wetboek van Strafrecht het volgende zegt over tussenpersonen:

Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn, wordt als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de gegevens ontoegankelijk te maken.

De redenering van de rechter is dat zolang er geen bevel is gegeven door de Officier van Justitie met toestemming van de Rechter-Commissaris, dat de webhoster (tussenpersoon) niet vervolgd kan worden. Dus 54A creëert per definitie strafrechtelijke immuniteit voor tussenpersonen, zoals die ook civielrechtelijke bestaat in de vorm van artikel 6:196c BW.

De officier van justitie Jan Hoekman vindt de uitspraak onbegrijpelijk en zegt in Het Parool:

Als deze uitspraak overeind blijft staan, heeft de rechtbank in Assen het artikel 54A vandaag geschrapt. Die toestemming zullen we nooit krijgen van de rechter-commissaris en daar is geen beroep tegen mogelijk. En dus kunnen we geen mensen en bedrijven vervolgen, want dan worden we toch niet-ontvankelijk verklaard. Daarom gaan we in hoger beroep.

Dat is een vreemde redenering, waarom zou een officier van justitie op eigen houtje zo’n bevel wel kunnen geven, als de Rechter-Commissaris er niet akkoord mee zou gaan. Als de Rechter-Commissaris geen toestemming geeft, dan is er duidelijk geen wettelijke basis en dat zou dus betekenen dat het bevel in strijd is met het recht van vrijheid van meningsuiting. Censuur dus!

Nu is het niet mijn bedoeling om de officier van justitie Hoekman neer te zetten als iemand die zijn eigen regels wil maken, omdat uit een uitgebreid onderzoek (voor juristen onder ons een aanrader!), door de Nationale Infrastructuur tegen CyberCrime (NICC), naar wetsbepaling 54A Sr. Hieruit is gebleken dat 54A Sr. een zeer lastig te hanteren bepaling is, waardoor het voor een officier van justitie lastig te gebruiken is omdat het artikel geen zelfstandige basis voor een bevel inhoud, maar ondertussen een tussenpersoon (ISP) wel immuniteit verschaft.

Ik ben verheugd dat de webhoster niet als medeplichtig veroordeeld is, maar ook blij met het hoger beroep. Hopelijk kan het gerechtshof duidelijkheid verschaffen over de status van artikel 54A. En ik ben vast niet de enige die het hoger beroep met grote belangstelling zal volgen.

Overigens is de klant van de webhoster zelf wel tot 6 maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld in verband met zijn smadelijke uitingen.

gerwin, 24 juli 2008 10:58 am

Tja weer een typische geval van het beleid van Hirsch Balin zijn fatsoenspolizei. Je ziet in Nederland steeds meer dat er wetten worden aangenomen om buiten de rechter om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Maar ben blij dat de rechter geheel terecht tot deze uitspraak is gekomen.

DreamHost.nl, 24 juli 2008 4:58 pm

Ik vraag me toch terdege af of de aanklacht tegen de web hoster wegens medeplichtingheid ook was ingediend indien de persoon waarop de web site was geënd geen deel uit had gemaakt van ons rechtsorgaan... Om nog maar te zwijgen van het Hoger Beroep tegen deze web hoster...

Arnoud Engelfriet, 24 december 2009 10:43 am

Update: vonnis is ook na hoger beroep in stand gebleven. http://blog.iusmentis.com/2009/12/24/machtiging-rechter-commissaris-bij-strafbare-uitingen-echt-nodig/

 • Pingback: Machtiging rechter-commissaris bij strafbare uitingen echt nodig « fifo friends

 • de Hond, 1 juli 2010 1:35 pm

  Natuurlijk wil de officier van justitie zijn eigen wetten en regels maken het openbaar ministerie doet anders dan aan verkrachting van het recht. Ontlastende verklaringen en feiten worden uit processen verbaal gehouden om burgers maar veroordeeld te krijgen. Dit lukt alle maal omdat rechters met hun onderbuik gevoel met bewijslast omgaan.Een O.v.J die een goed sprookjes verteller is krijgt vele meer veroordelingen op zijn naam dan iemand die het met bewezen feitelijkheden moet doen.
  Ook nu weer het argument van deze OvJ die zo incapabel is dat hij iemand niet veroordeelt krijgt als hij zelf niet mag beslissen.
  Het openbaar ministerie heeft al te veel macht en werkt niet anders dan groot inquisiteur Alva en cs.

  Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.