Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: wat zet je in je algemene voorwaarden met de Wet Van Dam? (3/4)

  • Door
  • Vraag het Mr. Ras
  • geplaatst op
  • 11 november 2011 08:05 uur

Op 1 december wordt de Wet Van Dam van kracht. Contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd. Na één stilzwijgende verlenging worden ze per maand opzegbaar. Hostingbedrijven die met consumenten zaken doen, zullen hun dienstverlening hierop moeten aanpassen. En dat betekent dat je algemene voorwaarden op de schop zullen moeten. Voor ISPam heeft ICTRecht een serie artikelen geschreven waarin de wet wordt uitgelegd en de gevolgen worden beschreven die de wet heeft voor hostingbedrijven. Deze week deel 3.

De algemene voorwaarden bepalen hoe een contract wordt aangegaan, voor hoe lang en hoe men er weer van afkomt. Deze voorwaarden zullen dus moeten worden aangepast op de Wet Van Dam. Voorwaarden die in strijd zijn met de wet, zijn ‘vernietigbaar’ oftewel ongeldig als je bij de rechter staat. Praktisch gezien betekent dit dat de consument na de eerste verlenging elke dag mag opzeggen, zonder opzegtermijn. Want hij heeft wettelijk het recht van opzeggen, en als je opzegtermijn niet netjes maximaal een maand is dan gaat deze wettelijk naar nul.

Vijf punten
Concreet moeten de algemene voorwaarden dus vermelden:

– De initiële duur van het contract – maximaal een jaar
– Het feit dat stilzwijgend wordt verlengd
– De opzegtermijn – maximaal een maand (de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand)
– De manier van opzeggen – hetzelfde kanaal als waarlangs het contract gesloten is, plus optionele andere kanalen zoals schriftelijk of telefonisch
– De wijze van afhandeling van opzegging – denk aan restitutie of het wissen of kunnen opvragen van data

Zoals vorige keer gemeld, moet je eventueel te veel betaalde bedragen restitueren aan de consument. Wie met facturatie achteraf werkt, heeft dit probleem natuurlijk niet. Bij een klein bedrag (bijvoorbeeld vanwege een opzegging één dag na de laatste factuur) zou je kunnen kiezen voor kwijtschelding. De kosten voor de factuur zijn dan waarschijnlijk hoger dan het factuurbedrag zelf.

Een laatste punt van aandacht is nog dat de consumentenregels niet ook voor bedrijven moeten gaan gelden, als je dat niet wilt natuurlijk. De voorwaarden zullen dus onderscheid moeten maken tussen consumentklanten en overige klanten.

Informeren
Wie zijn algemene voorwaarden wil aanpassen op de Wet Van Dam, kan gebruik maken van onze speciale voorwaardengenerator. Na wijziging moet je je klanten wel informeren over de wijziging. Dit gaat op dezelfde manier als normaal, dus als het goed is staat dat in je voorwaarden. (Zo niet, dan heb je een probleem want formeel mág je je voorwaarden dan niet wijzigen.) Omdat het gaat om een aanpassing van uw voorwaarden op grond van de wet ten gunste van de consument, en omdat u de ‘wezenlijke prestatie’ niet verandert, hoeft u de consument geen mogelijkheid te bieden om het contract op te zeggen.

Natuurlijk mag je, nu je toch bezig bent, ook andere aanpassingen doorvoeren. Maar dan geldt wél de regel dat de consument de mogelijkheid moet krijgen om het contract op te zeggen wanneer de aanpassingen nadelig zijn voor hem.

In het vervolgartikel bespreken meer specifieke aspecten van de Wet Van Dam voor hostingbedrijven. En natuurlijk beantwoorden we graag jullie vragen hieronder! 

Dit is het derde artikel uit de serie van ICTRecht over de Wet Van Dam. Het eerste artikel is hier te lezen, het tweede hier.

 

 

ISPam.nl Job board

F van Hartingsveldt, 9 december 2013 5:03 pm

Graag zou ik commentaar willen op het volgende geval:
1 december 2012 heb ik een daluren-abonnement genomen bij een sportschool á €35,- per maand voor de duur van één jaar. Inmiddels is dat jaar voorbij. Ineens bleek deze week door de sportschool €54,- van mijn rekening te zijn afgeschreven. Bij navraag werd duidelijk dat i.p.v. een stilzwijgende afloop van mijn daluren-abonnement nu een z.g. Flex-abonnement in werking was getreden tegen een aanzienlijk hoger tarief. Dit abonnement kan wél op elk moment worden opgezegd. Dat betekent dus dat je sowieso vastzit aan een dertiende (dure) maand en tevens opnieuw een daluren-abonnement moet afsluiten om weer maandelijks het lagere 35 euro-tarief te behouden, maar dan weer zónder opzegmogelijkheid. Formeel ben ik (kleine lettertjes) hiermee akkoord gegaan door het zetten van een handtekening dus in die zin hang ik. Ben er vanuit gegaan dat ik na een goedkoop jaarabonnement gewoon bij voortzetting op elk moment kon opzetten. De vraag is nu: is deze constructie wel toegestaan volgens de Wet van Dam. (ik heb overigens de €54,- euro weer teruggekregen na reclamering)

J.veldt, 12 december 2013 1:25 pm

Is de sportschool niet bereid het bedrag aan te passen? Het lijkt mij dat naast de voorwaarde zij er ook baat bij hebben dat jij bij de sportschool blijft en dit niet negatief met al hun andere klanten gaat bespreken.

F.van Hartingsveldt, 20 december 2013 1:49 pm

Dat is natuurlijk geheel waar. Het mensen aan langdurige abonnementen binden is de core-business van sportscholen. INderdaad is de zorg over verdere negatieve reacties dan ook precies de reden dat men mij 54 euro heeft terugbetaald. D.w.z. na enige stennis aan de receptie en een zalvend gesprek erna op uitnodiging van de eigenaar. Tegelijkertijd bleef bij mij de indruk hangen dat men beseft dat men eigenlijk iets aan het doen is dat op het randje van de wettelijke mogelijkheden rust of daar zelfs wat overheen.
Men betaalt nu altijd gedwongen voor een dalurenjaarabonnement een dertiende maand waarvan de prijs ook nog eens niet van te voren vaststaat. De 25 euro die al moet worden betaald voor een pasje komt daar dan nog eens bij. Zo kost dus een jaarabonnement niet 420 eur maar maar liefst 499 euro. (=79 euro extra!)
Vandaar opnieuw mijn uitdrukkelijke vraag of het mág dat men een daluren-jaarabonnement nu in geen geval kan verlengen volgens de wet van Dam mét - na een jaar - het recht van tussentijdse opzegging.

F.van Hartingsveldt, 20 december 2013 1:56 pm

Nog even toegevoegd aan het voorafgaande: op de website van Helath Club Jordaan wordt op geen enkele manier melding gemaakt van de bovenstaande constructie maar slecht melding gemaakt van diverse jaarabonnementen w.o. het dalurenabonnement á 35 euro per maand.

Deel uw reactie met andere ISPam.nl lezers

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF
Feedback!
Fill out my online form.
Laatste reacties

Nieuwe nummer 1 in de HostingReview.nl Top 100
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

De marktwaarde van werknemers van datacenters en hosters
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

VMWare op Amazon kan grote impact hebben op cloudmarkt
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

18 hosting en datacentertweets: Zonnepanelen, nieuwe koelmachine, 8 jarig bestaan, taart en events
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...

De jaarcijfers bekeken: EvoSwitch Nederland
Gert: Jammer dat door betaalde advertenties die geplaatst worden onder het mom van een artikel zoals http...