Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Domeinbalie.nl verliest rechtszaak tegen klant

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 10 januari 2012 08:15 uur

Domeinbalie.nl heeft een rechtszaak die het tegen een klant had aangespannen verloren, omdat de bestelprocedure van de hoster volgens de rechter niet deugt. De klant kon daarom de overeenkomst voor zeven geregistreerde domeinnamen vernietigen en hoeft de factuur van Domeinbalie.nl niet te betalen.

Via de website van Domeinbalie.nl had de klant twee domeinnamen geregistreerd. Op de pagina waar de registraties bevestigd werden verscheen er een tekstveld in beeld met een suggestie om zeven andere variaties op de domeinnamen te registeren met daaronder een knop “Aanvragen”, zonder dat de prijzen of beschikbaarheid van de bewuste domeinnamen werden vermeld. Nadat de klant op de knop had gedrukt werden de domeinnamen direct geregistreerd.

Onmiddellijk liet de klant aan Domeinbalie.nl per e-mail weten: “Er is iets mis gegaan met de aanvraag van de domeinnamen. Ik wilde alleen de domeinnamen [domein.at] en [domein.eu] aanvragen. De andere zijn per abuis aangevraagd door op een knop te klikken. Kunt u het een en ander herstellen.” Domeinbalie.nl was echter onverbiddelijk en liet drie dagen later weten dat de domeinnaamextensies direct worden aangevraagd, binnen een paar seconden actief zijn en niet kunnen worden geannuleerd.

Omdat de klant weigerde de factuur voor de zeven domeinnamen te voldoen, werd de klant door Domeinbalie.nl voor de rechter gedaagd. De klant verweerde zich hiertegen door op te merken dat het bestelproces van Domeinbalie.nl niet deugt, omdat deze onduidelijk is en geen mogelijkheid geeft om een ongewenste handeling te herstellen. Als gevolg daarvan voldoet de procedure niet aan de wettelijke eisen en beroept de klant zich op vernietiging van de overeenkomst (art. 6:227b lid 1 aanhef en onder c juncto lid 4 BW).

De rechter is het met de klant eens dat het bestelproces van Domeinbalie.nl niet deugt en om die reden slaagt het beroep van de klant op vernietiging van de overeenkomsten:

Met [de klant] is de kantonrechter van oordeel dat de laatste stap in scherm 11 aan duidelijkheid te wensen overlaat. Juist nu eiseres ervoor heeft gekozen het selecteren van de extra gewenste extensies te laten plaatsvinden door de aanvrager de niet gewenste extensies te laten verwijderen in plaats van gebruik te maken van de vrij algemeen gebruikte methode waarbij via aanvinken een keuze wordt gemaakt, had eiseres in een daaropvolgende controlemogelijkheid met herstelmogelijkheid dienen te voorzien waarbij de aanvrager de geselecteerde extensies wordt getoond met de daaraan verbonden prijs alvorens de aanvrager zijn definitieve keuze maakt. De prijslijst van de extra extensies in één van de voorgaande schermen is daartoe niet afdoende. Bovendien legt Ionium ten onrechte de verantwoordelijkheid voor het maken van een niet gewenste keuze, bijvoorbeeld door een ongewilde muisklik, volledig bij de aanvrager. Ionium dient de aanvrager over de volledige inhoud van de overeenkomst te informeren alvorens deze kan besluiten de overeenkomst te sluiten.

[de klant] beroept zich derhalve terecht op een vernietigingsgrond met betrekking tot de overeenkomst betreffende de extra extensies, zodat de vordering wordt afgewezen.

Door de vernietiging van de klant van de overeenkomsten hoeft deze de factuur voor de zeven extra domeinnamen niet te betalen. Daarnaast is Domeinbalie.nl veroordeeld in de proceskosten die de klant heeft moeten maken.

De belangrijkste les die uit dit vonnis is te trekken, is dat hosters hun bestelproces zo in moeten richten zodat deze voldoet aan de eisen van art. 6:227b BW, anders kan een overeenkomst op grond van dit artikel worden vernietigd, iets waar we in de rubriek Vraag het mr. Ras op ISPam.nl al vier jaar geleden voor waarschuwden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.