Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Vraag het Mr. Ras: Elektronisch registratieproces SIDN

 • Door
 • ICTRecht
 • geplaatst op
 • 6 september 2007 15:44 uur

ICTRechtVandaag weer een nieuwe Vraag het Mr. Ras, de nieuwe rubriek op ISPam.nl waarin Mr. Steven Ras van ICTRecht één juridische vraag van ISPam.nl lezers beantwoord. Het thema voor de volgende Vraag het Mr. Ras wordt volgende week op ISPam.nl geplaatst.

Wanneer voldoet een ISP aan de regels van de SIDN en de wet voor een papierloos registratieproces?

Deze week wordt ingegaan op de vragen van Martijn Groenleer:

In het verleden hebben we het al gehad over de manieren waarop een digitale overeenkomst tot stand dient te komen. Deze zijn eigenlijk gericht op een overeenkomst met twee partijen.
De SIDN is bezig om meer en meer documentloos te registreren. Zo is het mogelijk om een domeinnaam te bestellen via een elektronisch bestel procedure. 1. Hoe kunnen we aantonen dat de klant, akkoord is gegaan met de aanvullende voorwaarden van het SIDN?
2. Kan dit met de zelfde procedure als voor webhosting bijvoorbeeld, of zijn er extra voorwaarden waar je aan moet voldoen?

Elektronische overeenkomst

De SIDN maakt het mogelijk om het registreren van .nl-domeinnamen elektronisch af te handelen.
Natuurlijk stelt de SIDN wel een aantal voorwaarden aan het elektronisch registratieproces.
Zo dient er een rechtsgeldige elektronische overeenkomst tot stand te komen en de voorwaarden van de SIDN dienen op een juiste wijze ter beschikking te worden gesteld. Daarnaast dient de identiteit van de klant met enige zekerheid te worden vastgesteld.

Een elektronische overeenkomst tussen de ISP en een klant komt op papier tot stand door aanbod en aanvaarding. Langs elektronische weg komt de overeenkomst tot stand door aanbod, aanvaarding en bevestiging. De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zolang de geplaatste order nog niet is bevestigd.

Om een rechtsgeldige elektronische overeenkomst te sluiten, dient de ISP tevens aan diverse informatieplichten te voldoen (artikel 6:227b BW). De ISP dient onder andere de volgende informatie aan de klant te verstrekken:

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn; (1)
 • het al dan niet archiveren van de overeenkomst nadat deze tot stand zal zijn gekomen, alsmede, indien de overeenkomst wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen zal zijn;(2)
 • de wijze waarop de wederpartij van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;(1)
 • de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;(1)
 • de gedragscodes waaraan hij zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de wederpartij langs elektronische weg te raadplegen zijn.(2)

1: mogelijkheid tot vernietiging
2: mogelijkheid tot ontbinding

De overeenkomst kan door de klant worden vernietigd of worden ontbonden indien de ISP niet voldoet aan de informatieplichten.

Vragen

1. Hoe kunnen we aantonen dat de klant, akkoord is gegaan met de aanvullende voorwaarden van de SIDN?

Niet alleen de SIDN maar ook de wet vereist dat de voorwaarden van het registratiecontract, het reglement van de SIDN en de algemene voorwaarden van de ISP voor of bij het sluiten van de elektronische overeenkomst aan de klant ter beschikking worden gesteld. Op welke wijze deze documenten ter beschikking gesteld dienen te worden, heb ik in het vorige artikel over algemene voorwaarden besproken.
Het aantonen dat de klant akkoord is gegaan met de aanvullende voorwaarden van de SIDN zou kunnen geschieden door het aanvinken van een checkbox of door de bestelprocedure zodanig in te richten dat de klant niet verder kan zonder akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.

2. Kan dit met dezelfde procedure als voor webhosting bijvoorbeeld, of zijn er extra voorwaarden waar je aan moet voldoen?

Als het huidige bestelproces voor webhosting aan de diverse informatieplichten voldoet, is het mijns inziens mogelijk om met toevoeging van het registratiecontract en het reglement dezelfde procedure te hanteren. Let wel op de juiste terbeschikkingstelling van deze documenten.

Martijn Groenleer, 6 september 2007 8:07 pm

Kijk, op zich een simpele aanpassing dus als je proces al goed is. Daar ben ik blij mee.

 • Pingback: Verslag SIDN Relatiedag: Presentatie Joost Linnemann · ISPam.nl

 • Pingback: Vraag het Mr. Ras: Webhostingcontracten · ISPam.nl

 • Pingback: Vraag het Mr. Ras: Niet naleven wet- en regelgeving · ISPam.nl

 • Pingback: Electronisch registreren van domeinnamen | Tijl Vos

 • Laatste reacties

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

  Bedankt voor het succes van ISPam.nl
  Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.