Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Nog een manier om je kennis te vergroten (column)

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 14 juni 2012 08:01 uur

Twee weken geleden stond op deze plaats een column naar aanleiding van nieuwe wetgeving. Centraal stond de vraag hoe je als internetondernemer het beste je kennis op peil kunt houden.

De week erna op 31 mei hield de DM sector het grote cookiesdebat, een event met het oog op de nu geldende verplichting voor online uitgevers en reclamenetwerken bij cookies de opt-in verplicht te stellen. Tijdens dat event bleek dat bij deze groep internetondernemers de kennis niet optimaal was. Sommigen leken echt niet door te hebben dat wetten er zijn om je aan te houden, anderen hadden zich wel verdiept in de materie en maakten zich – al dan niet terecht – vooral zorgen om de onduidelijkheid die er nog bestond.

Daags na het cookiesdebat vond in Den Haag een zo mogelijk nog interessanter debat plaats. De werkgroep ICT-projecten bij de overheid hield een openbare bijeenkomst met wetenschappers en deskundigen uit de markt, een zogenaamde expertmeeting. De bijeenkomst kan worden gezien als een logisch gevolg van de Diginotar-affaire en nog enkele andere pijnlijke missers. Door met specialisten van gedachten te wisselen wil de Tweede Kamer komen tot goede onderzoeksvragen en daarmee onderzoek om voor eens en altijd te doorgronden waarom het bij de overheid fout kon gaan en nog steeds fout gaat.

Aan het einde van het tweede deel van de sessie (Algemeen en Privacy & Veiligheid), werd aan de deskundigen een goede vraag gesteld door Tweede Kamerlid Braakhuis. De groep – bestaande uit onder andere Brenno de Winter, Ronald Prins en G.J. Zwenne – mocht antwoorden op de vraag voor of de rol van HRM ook betrokken moet worden bij het onderzoek. Een schot in de roos bleek uit de reacties. HRM bij de overheid is volgens de deskundigen namelijk, net als zoveel andere lagen, niet op de hoogte van de werkelijke eisen en behoeften. Hierdoor worden ook op hoog niveau mensen aangetrokken die te weinig verstand hebben van de complexiteit die gepaard gaat met IT-projecten en daardoor niet in staat zijn kundig te opereren. Opgemerkt werd daarnaast dat op de lagere niveaus het hebben van diploma’s voor een systeem of pakket belemmerend werkt waar het gaat om creatief zijn, zoeken naar andere oplossingen en bereid zijn ontwikkelingen te volgen.

De combinatie HRM, overheid en security kun je evenzo rechtstreeks vertalen naar je eigen onderneming en je afnemers. Niet alleen daarom, maar ook om tal van andere zeer confronterende opmerkingen, is het zo gek niet een uur of wat vrij te maken en het videoverslag van deze bijeenkomst nog eens rustig te kijken. Beschouw het als een manier om je kennis op peil te brengen en te houden. Niet uitgesloten is dat het dezelfde impact heeft als een spiegel die je wordt voorgehouden.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.