Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

TCN Data Hotels: Wij zijn financieel gezond en onafhankelijk

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 6 november 2012 08:02 uur

Vastgoedbedrijf TCN kreeg vorige week surseance van betaling van de rechtbank Utrecht. TCN is ook eigenaar van verschillende grote Nederlandse datacenters. Het bedrijf stelde dat de surseance van betaling geen gevolgen heeft voor de projecten van het bedrijf. ISPam.nl vroeg Richard Kaak van TCN Data Hotels welke garanties er zijn dat zijn bedrijf hier niet door geraakt wordt.

Harde garanties zijn niet te geven, stelt Kaak. “Nu zelfs complete landen dreigen om te vallen, is het gebruik van het woord garanties gevaarlijk.” Wel stelt Kaak dat TCN Data Hotels een zelfstandig bedrijf is dat los van moederbedrijf TCN UROP SE functioneert. Daarnaast is de TCN Data Hotels ook financieel gezond, al wil Kaak ook niet spreken over “kern gezond”, gezien dat op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Op de vraag of er onderlinge (financiële) afhankelijkheden zijn, stelt Kaak dat ook dit op meerdere manieren kan worden uitgelegd en dat zo’n vraag niet met ja of nee kan worden beantwoord. Ook op de vraag of er meegetekend is voor schulden van moederbedrijf – en daardoor bij een eventueel faillissement wordt meegetrokken in de val – kwam geen antwoord. Wel gaf Kaak aan dat in de vastgoed de financiering en het verschaffen van zekerheden verloopt via hypotheken die bij het kadaster staan ingeschreven en dat er geen andere schulden zijn. In de jaarverslagen van het bedrijf is tevens alle informatie te vinden over de de financiële situatie van de organisatie, aldus Kaak.

Over de zekerheden die klanten hebben dat het met de TCN Data Hotels niet zal worden geraakt door de surseance van betaling of een eventuele ondergang van het moederbedrijf, zegt Kaak dat aan hen kan worden aangetoond dat de TCN Data Hotels financieel gezond is en voldoende onafhankelijk van het moederbedrijf. Verdere zekerheden zegt hij niet te kunnen geven behalve dat klanten ervan uit mogen gaan dat de huidige situatie zeer professioneel zal worden aangepakt. Al lijkt het daarmee vooral een kwestie van ‘op de blauwe ogen geloven’.

Wat er gebeurt met de TCN Data Hotels mocht het moederbedrijf TCN UROP SE omvallen, wil Kaak niet zeggen, maar als zelfstandig bedrijf verder gaan is in zeker niet uitgesloten. Al zal de dienstverlening naar klanten van TCN Data Hotels ook in dat geval gewoon blijven doordraaien. Of het moederbedrijf zal omvallen, is nog geen uitgemaakte zaak. Het is dus goed mogelijk dat alles bij het oude blijft.

Dennis, 6 november 2012 10:50 am

Hij wil nergens antwoord opgeven, hier heb je nog niks aan natuurlijk.

Rolf, 6 november 2012 1:51 pm

Als je de gegevens dan opzoekt op KVK.nl kom je tot de volgende cijfers:

- In de jaarrekening gedeponeerd in december 2011 herwaardeert TCN het vastgoed, en zet het voor 26,5% meer in de boeken. Is dat realistisch in deze tijden? Dat helpt alleen maar om het eigen vermogen fictief te vergroten. Plots heb je 26,5% meer bezit bij gelijkblijvende schulden.
- Ook blijkt dat de werkmaatschappijen zoals Spaanse Kubus BV zekerheden hebben afgegeven op de hele leningen portefeuille van TCN. Lezen we goed mee? Dit staat letterlijk in het jaarverslag. Als TCN dus omvalt, moeten de werkmaatschappijen de leningen nog aflossen, ze staan er voor garant. Kunnen ze dat wel als de enige waarde de (over?)gewaardeerde panden zijn
- Ondanks het interview staat er LETTERLIJK in het jaarverslag: DE VENNOOTSCHAP MAAKT deel uit van de fiscale eenheid TCN UROP SE en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de betaling van belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen.

Bron: kvk.nl jaarverslagen TCN, Spaanse Kubus B.V.

Arnout Veenman, 7 november 2012 10:32 am

Rolf, los van het feit dat ik ook mijn twijfels heb en zoals ik al schreef in mijn artikel het sterk een kwestie is van "op de blauw ogen geloven", klopt er van wat jij roept al helemaal weinig.

Het eerste punt gaat over TCN als geheel en Spaanse Kubus BV valt ook niet onder TCN Data Hotels. Daarnaast staat de opmerking over de fiscale eenheid inderdaad in het Spaanse Kubus B.V. jaarverslag, maar er staat NIET bij welke fiscale eenheid en gezien er geen sprake is van een (groot)moeder-dochter relatie (en het feit dat TCN Data Hotels zelf al een fiscale eenheid vormt met andere partijen, zie hieronder), in ieder geval niet met die vennootschap.

Bij een van de datacenter vennootschappen (Datahotel Hilversum B.V.) wordt juist een fiscale eenheid en groep gevormd met TCN SIG Real Estate B.V. (TCN Data Hotels). Gezien je maar onderdeel van één fiscale eenheid kan zijn als vennootschap, wordt daarmee dus juist bevestigd dat TCN Data Hotels enige afstand heeft tot TCN UROP SE.

Rolf, 15 januari 2013 7:05 am

TCN data hotels is inmiddels ook failliet:

"TCN Sig Real Estate ook failliet. "
"Intussen vallen nog steeds andere onderdelen van TCN om. TCN Sig Real Estate is op 4 januari ook failliet gegaan. Daaronder vallen onder meer de datacenters in Groningen en Hilversum. De moeder-bv dreigt de dochterondermeningen mee te trekken in het faillissement. De gemeente Groningen hield al rekening met een verliespost van €8,2 miljoen. De meeste Groningse dochterondernemingen zijn op 11 januari failliet gegaan."

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Nieuwe-eigenaar-voor-TCN-s-Mediapark-Hilversum-50359

Jeroen, 15 januari 2013 11:55 am

Rolf,
in dat zelfde stukje staat ook:

"TCN SIG Telehousing bv en Data Hotel Hilversum bv, de eigenaars van de datacenters in Groningen en Hilversum, zijn voor zover bekend nog niet failliet."

Dus niet failliet. Overigens hebben de curatoren bevestigd dat de datacenters buiten het faillissement worden gehouden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.