Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Interview ISPConnect: Eensluidende stem in een versnipperde branche

  • Door
  • Jeroen Mulder
  • geplaatst op
  • 30 november 2012 08:05 uur

Hoe krijg je leden weer enthousiast voor een branchevereniging? Organiseer regelmatig events, met hapjes en veel bier. Directeur Simon Besteman moet er hard om lachen. “Dat was een van de eerste zaken die mij werden meegegeven toen ik deze functie aanvaardde.” Al schuilt er wel een kern van waarheid in, het gaat natuurlijk om veel meer bij ISPConnect. Het gaat om inhoud, de belangen van de branche waarvoor ISPConnect staat. Het gaat om het doorbreken van een vicieuze cirkel. “De vereniging is zoekende.” En heel eerlijk: “Wij leveren niet alles meer wat leden zouden mogen verwachten. Daarom is er weinig animo om te investeren in de vereniging. En daardoor zijn er weinig middelen om dingen te doen. Dat patroon moeten we zien te doorbreken.”

Een schone taak voor Besteman, nu sinds een paar maanden directeur van ISPConnect. Zijn eerste opdracht was een plan te maken om de vereniging nieuw leven in te blazen. Een strategie. Beleid ontwikkelen. Eind oktober stemden de leden unaniem in met dat plan en kan Besteman gas geven. De volgende stap is het omzetten van de targets in concrete projecten met mijlpalen en deliverables. Hier hoor je de achtergrond van Besteman: gepokt en gemazeld bij grote bedrijven als HP, Sun Microsystems en ISP-pionier Demon Internet. Om bij die laatste te beginnen: dat was in de tijd dat internet nog overzichtelijk was. “We hebben op dit moment 2000 hosters in dit land. Dat is erg veel. De markt is echt ontzettend versnipperd. Wij moeten als branchevereniging weer een toegangspoort worden voor de buitenwereld naar de gefragmenteerde hostingbranche en andersom.”


Het moet dus tweerichtingsverkeer worden. Om te beginnen vanuit de hosters naar de ‘buitenwacht’. Besteman: “De branche is zo versplinterd dat het zeker voor kleinere bedrijven heel moeilijk is om te weten wat er allemaal gebeurt. We moeten ervoor zorgen dat partijen weer in een vroeg stadium kunnen aanhaken bij discussies: dat is echt van levensbelang. Dat geldt ook voor de buitenwacht zelf, overigens. Door de versplintering is de hostingbranche als geheel weinig bekend en worden dan ook vaak niet meegenomen in nieuwe beleid.” Besteman noemt de recente BTW-verhoging als voorbeeld. “Dat werd voor veel kleinere bedrijven een probleem. Veel klanten betalen immers vooraf, voor een jaar. Lopende het jaar werd de BTW-verhoging doorgevoerd. Herfactureren was vaak duurder dan het zelf dragen van die verhoging. Zo is die wet nooit bedoeld, natuurlijk. Als de sector nu in een vroeg stadium bij de discussie zou zijn aangesloten, dan waren er wellicht mogelijkheden geweest om dit te voorkomen.”

Onderwijs
Besteman ziet een hoop taken voor ISPConnect weggelegd. Bijvoorbeeld in het onderwijs.  Volgens hem heeft de branche behoefte aan een betere vertegenwoordiging in het onderwijs. “Ik heb dat eerder gezien”, vertelt hij. “Ik werkte voor Demon Internet in de tijd dat internet enorm groeide, maar toch ook een grote onbekende was. De hogescholen waren bijvoorbeeld niet aangesloten: voor hun was IT nog die ene mainframe. TCP/IP was iets volledig nieuws. ISP’s kenden ze niet, met als gevolg dat studenten die van de opleidingen kwamen nauwelijks weet hadden van de branche. We zien dat nu ook weer met de hostingbranche. Studenten die bij hosters terechtkomen, moeten eerst nog een aantal maanden worden bijgeschoold in de typische zaken voor een hostingbedrijf.”

Daar liggen dus kansen voor verbetering. Met relatief eenvoudige middelen, stelt Besteman. “Door jezelf te presenteren op open dagen van scholen. Zo’n tafeltje met flyers is zo neergezet. Simpel, maar doeltreffend. Daarnaast ben ik bezig om een verhaal te ontwikkelen dat wij als gastspreker op een school kunnen geven. Maar het doel voor 2013 wordt het centraliseren van de stageplaatsen in de branche. Die stagiaires zijn erg waardevol, ook voor de toekomst. In het derde cursusjaar lopen studenten negen maanden stage. Als je iemand negen maanden bij je kunt hebben in het bedrijf en het klikt van twee kanten, dan komt iemand na de studie ook graag terug. Dat moeten we als branchevereniging centraal oppakken: met standaard voorwaarden aan een stage en bijvoorbeeld een duidelijke afspraak over de beloning die voor alle bedrijven dan geldt.”

Compleet
De boodschap is helder: ISPConnect moet weer een compleet pakket aan diensten kunnen bieden aan haar leden. “Nu is het zo: je bent hoster, hebt tijd of geld over en sluit je daarom bij ISPConnect. Dat willen we graag omdraaien: je wilt hoster worden, dus ga je eerst eens praten met de branchevereniging. Dan moeten we wel iets te bieden hebben: model algemene voorwaarden, standaard contracten, informatiebank, de mogelijkheid om mee te praten over ontwikkelingen met partijen waar je als bedrijf zelf nauwelijks toegang tot hebt… en natuurlijk de events met de borrel.”

De branchevereniging als de stem voor de gehele bedrijfstak. Een hoog ambitieniveau. Besteman knikt instemmend. “De branche is teveel versnipperd. Het ligt wat mij betreft ook voor de hand dat er in de komende jaren een consolidatie gaat plaatsvinden.” Maar dat is slechts een van de  ontwikkelingen die Besteman ziet in de markt. “Wij zien nu al een tweedeling in het soort bedrijven. Er zijn bedrijven die alleen maar handelen in domeinnamen. Dat zijn die ondernemingen die voortdurend bij de SIDN scannen of domeinnamen vrijvallen. Tja, het is business. Anderzijds zien we de bedrijven die proberen een antwoord te geven op de vraag ‘wat wil een klant met die domeinnaam?’. Die de domeinnaam zelf gebruiken als binnenkomer om bijvoorbeeld webservices te verkopen. Daar zit de markt, de toekomst, de groei. Domeinnamen zijn commodity geworden.”

DHPA
En dan is er nog de cloud. De impact van cloud is enorm. En neemt toe. Het zal voor veel kleinere bedrijven een moeilijke tijd worden, verwacht Besteman. “Grote jongens als HP en IBM storten zich ook op hosting in de cloud, omdat ze erachter komen dat ze het niet alleen meer redden met de verkoop van soft- en hardware. Noodgedwongen gaan ze diensten aanbieden vanuit de cloud. Daar kunnen kleine bedrijven niet tegenop. Ja, dat is een bedreiging. Er komen andere spelers de markt op. Zeker in een versnipperde markt is het voor een grote partij gemakkelijk om kleinere spelers weg te drukken. Anderzijds: de concurrentie is in Nederland bijzonder fel waardoor de prijzen al een stuk lager liggen dan elders in de wereld. Dat is voor zo’n grote partij weer niet interessant. Elk voordeel heb z’n nadeel, zeggen we dan in dit land.”

Niet dat ISPConnect zichzelf als trendwatcher ziet. “We moeten als branchevereniging vooral zorgen dat hosters hun bedrijfsvoering goed kunnen neerzetten. Dat is ons doel. Maar misschien ontkomen we er op termijn niet aan om bijvoorbeeld symposia te organiseren over zaken als cloud. Als leden dat van ons verwachten, dan moeten we dat leveren.” Het zou dan onderdeel zijn van de lange termijn-strategie. “Dan moet je ook kijken naar andere verenigingen, zoals de DHPA. Waar positioneren wij ons als vereniging? Ik kan mij voorstellen dat er behoefte is aan zelfreflectie bij beide organisaties op dat gebied. Dan moet je je ook afvragen waar je van elkaar verschilt en wat je samen kunt doen.”

Mooie klus voor een adviesraad. Want daar denkt Besteman serieus over na. Hij wil de recent benoemde ereleden daarvoor benaderen. “Ik denk dat er plek is voor zo’n adviesraad, naast de bestaande structuur van een directeur en een bestuur. Dat zou een uitstekende plaats zijn voor de ereleden, zodat we gebruik kunnen maken van hun ervaring en hun netwerk. Vanuit zo’n adviesraad kan de vereniging dan meedenken over zaken als cloud en de samenwerking met andere verenigingen. Dat zijn in mijn beleving mooie vraagstukken waar de ereleden zich in vast kunnen bijten. Zo kunnen ze nog heel veel doen voor de branche.” Met een glimlach: “Ze hebben nog lang de gepensioneerde leeftijd niet bereikt, tenslotte.”

Simon Besteman van ISPConnect

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.