Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hoger beroep WOB SIDN-klacht: NMa erkent afwijzing in conceptbesluit

  • Door
  • Veenman
  • geplaatst op
  • 18 januari 2013 08:01 uur

RechtAfgelopen woensdag was het hoger beroep in de WOB-zaak die door ISPam.nl (xCAT.nl Publishing) tegen de NMa was begonnen. Inzet van het geschil is het openbaar maken van een conceptbesluit van de NMa dat is opgesteld naar aanleiding van de klacht van ISP Belang over de staffelkorting voor grote registrars van SIDN.

De NMa weigerde het conceptbesluit aan ISPam.nl te verstrekken. Het document was volgens de NMa bedoeld voor intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen van haar ambtenaren. Ook in bezwaar werd de weigering door de NMa gehandhaafd (pdf). In 2011 zijn we inberoep gegaan bij de rechtbank in Alkmaar tegen de weigering. Helaas was de rechtbank (meervoudige kamer bestaande uit drie rechters) het eens met de NMa en verklaarde ons beroep ongegrond.

Dat standpunt van de NMa en rechtbank vind ik onbegrijpelijk, want aan de klager ISP Belang is wel bekendgemaakt dat de NMa voornemens was om de klacht af te wijzen. Daarnaast was het conceptbesluit al in een sjabloon gegoten waar de naam van de gemandateerde die het besluit zou ondertekenen al onder stond.

Om die reden ben ik in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ruim een jaar na het aantekenen van het hoger beroep was afgelopen woensdag de zitting van het hoger beroep in Den Haag.

Ook het hoger beroep werd behandeld door drie rechters, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staatsraden genoemd. Een leuk detail is dat de rechters tijdens de zitting geen toga aan hebben en je dus tegenover drie (heren) in pak je verhaal houdt.

Tijdens de zitting werd mij eerst de gelegenheid geboden om in maximaal 5 minuten kort uiteen te zetten waar de zaak om gaat en daarna kreeg de (gemachtigde van de) NMa de gelegenheid om hetzelfde te doen.

Mijn standpunt is dat het conceptbesluit al een definitief karakter heeft gekregen door dat het feit dat de NMa al had aangegeven de klacht van ISP Belang te willen afwijzen. De opvattingen in het conceptbesluit zijn dragend voor dit voornemen en zijn daardoor niet langer meer van de individuele ambtenaren, maar van de NMa zelf als bestuursorgaan.

Volgens de NMa is het allemaal één groot misverstand aan mijn kant over de besluitvorming binnen de NMa werkt en moet mijn (hoger) beroep daarom ongegrond worden verklaard. Tijdens de zitting waren de staatsraden bijzonder geïnteresseerd in de wijze van besluitvorming binnen de NMa.

De staatsraden wilde met name weten of het conceptbesluit nog wel kon worden aangepast nadat aan de klager (ISP Belang) was medegedeeld nog wel kon worden aangepast of dat er enkel de motivering nog enigszins kan worden bijgeschaafd. Daarbij erkende de gemachtigde van de NMa dat ik gelijk heb dat inderdaad al enige besluitvorming had plaatsgevonden, namelijk door het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor het besluit en wiens naam als gemandateerde ook al onder het besluit stond. Echter zo stelde de gemachtigde, de Raad van Bestuur zou nog kunnen ingrijpen, al is dat niet gebruikelijk, maar wel mogelijk, zo beoogde de gemachtigde.

Daarnaast werd mij door een van de staatsraden gevraagd of de motivering in het conceptbesluit wel van belang is, gezien mij het voornemen tot afwijzen al bekend is. Allereerst is het voornemen mij wel bekend, maar enkel uit andere stukken. Ook de afwijzing in het conceptbesluit was niet aan mij bekend gemaakt.

De voorzitter van het collega van staatsraden vroeg of het mogelijk was om ‘overweging 28’ van het conceptbesluit, waarin de afwijzing staat openbaar te maken door dit op te lezen. De gemachtigde stemde hier mee in en las de overweging op. Ik heb deze tijdens de zitting niet volledig kunnen opschrijven, maar hij eindigde met “wijst de klacht van Stichting ISP Belang Nederland af”.

In het conceptbesluit stond dus dat de NMa de klacht zou afwijzen. Tijdens de zitting gaf de gemachtigde aan dat wanneer de klacht niet was ingetrokken (en de klager ook niet met nieuwe doorslaggevende feiten was gekomen) de klacht over de staffelkortingen die SIDN geeft aan grote registrars met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk door de NMa zou zijn afgewezen.

Daarmee heeft het hoger beroep in de WOB-zaak zijn belangrijkste doel al bereikt, namelijk dat er duidelijkheid is gekomen over de mening die NMa over de staffelkortingen van SIDN heeft. Al zijn de overige overwegingen in het conceptbesluit ook erg belangrijk, omdat hieruit blijkt waarom NMa dat vindt.

De Afdeling Bestuusrsrechtspraak van de Raad van State doet over 6 weken uitspraak in deze zaak. Zodra de uitspraak er is, wordt dat op ISPam.nl gepubliceerd.

Wie meer wil lezen over deze zaak, hier zijn de documenten:

Raad van State

 

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.