Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Kun je misbruik voorkomen bij ongelimiteerde webhosting?

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 21 januari 2013 12:50 uur

speedmeterOngelimiteerde hosting maakt de tongen in de hostingbranche los. Een van de opmerkingen die redelijk vaak voorbij kwam in de discussie die op verschillende plekken werden gevoerd, is dat er mensen zullen zijn die er misbruik van zullen proberen te maken. Echter wie ongelimiteerde hosting aanbiedt, die moet dat ook waarmaken, of niet?

Wie een ongelimiteerde dienst aanbiedt, kan die niet stiekem limiteren. T-Mobile werd door de Reclame Code Commissie in eerste aanleg én in hoger beroep op de vingers getikt, omdat het onbeperkt internet aanbiedt, maar de gebruiker tot 64 kbps afknijpt zodra een bepaalde hoeveelheid dataverkeer is gegenereerd.

De overweging van de RCC geeft een goed beeld van wat er mag worden verwacht van een ongelimiteerde of onbeperkte dienst:

Het College acht het op grond van het voorgaande aannemelijk dat de ge­mid­delde consument ook de ge­bruiksmogelijkhe­den in verband brengt met ‘onbe­perkt inter­net’, in die zin dat men niet alleen online blijft maar ook ‘onbeperkt’ gebruik kan blijven ma­ken van de dien­sten (appli­caties) die in­ternet biedt. In­dien de gemiddelde consument wezenlijk wordt beperkt in de moge­lijk­heden die internet biedt, zal hij de aan­geboden dienst daarom niet meer als onbeperkt ervaren.

Deze overweging is net zo goed van toepassing op ongelimiteerde hostingdiensten. De gebruiker moet daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om onbeperkt opslagruimte te gebruiken en dataverkeer te genereren.

Kan een hoster die ongelimiteerde webhosting aanbiedt dan niks doen om excessief gebruik te voorkomen? Dat valt gelukkig mee. De webhostingdienst is bedoeld voor het hosten van websites. Indien een gebruiker het webhostingpakket gaat gebruiken om een offsite backup van zijn NAS te maken of rainbow-tabellen gaat opslaan met MD5-hashes, dan kun je je afvragen of dit nog wel dient te worden aangemerkt als ‘normaal gebruik’.

Voorwaarden
Een webhoster die ongelimiteerde webhosting aanbiedt, doet er daarom verstandig aan in zijn voorwaarden te zetten wat onder normaal gebruik valt en eventueel ook welk gebruik juist niet is toegestaan. Dat is ook helemaal niet zo merkwaardig, er zijn voldoende hosters die niet willen dat er downloadwebsites, porno of andere zaken op hun servers worden gehost.

Het probleem dat andere bronnen dan opslagruimte en dataverkeer, zoals gebruik van RAM en CPU-tijd niet ongelimiteerd zijn, doet ook niks af aan het ongelimiteerde webhosting. Het gaat er namelijk om wat je ongelimiteerd aanbiedt. Een webhoster zal daarom duidelijk moeten communiceren dat het enkel de opslagruimte en dataverkeer zijn die hij ongelimiteerd aanbiedt.

Ook wanneer een klant bijvoorbeeld zelf gratis hosting gaat aanbieden dat gebaseerd is op het onbeperkte webhostingpakket, dan is dat waarschijnlijk niet aan te merken als normaal gebruik. Dat voelt ook als vals spelen. Het is een beetje als op de vraag welke wens je zou doen, als je er één mag doen en antwoorden, dat je dan zou wensen dat je nog eens 1.000 wensen mag doen.

Dat laatste voelt niet alleen als vals spelen, maar dat is het ook. Het recht eist van personen die zaken met elkaar doen dat ze zich redelijk gedragen. Dat betekent voor de webhoster dat hij daadwerkelijk een dienst aanbiedt die voor de gebruiker als ongelimiteerd kan worden ervaren. Aan de andere kant wordt er van de gebruiker verwacht dat hij de dienst op een normale manier gebruikt en niet om allerlei fratsen uit te halen.

Al met al is misbruik bij ongelimiteerde webhosting goed te voorkomen. Een webhoster die ongelimiteerde webhosting aanbiedt, doet er evenwel verstandig aan om in zijn voorwaarden een aantal zaken op te nemen waarmee normaal gebruik en misbruik gedefinieerd worden.

Alexander, 21 januari 2013 2:04 pm

Mag ik hieruit concluderen dat een FUP (Fair Use Policy) dus niet mag worden toegepast zoals enkele telefoonmaatschappijen dit in het verleden wel deden? Dus het gemiddeld verbruik over alle klanten nemen als de maximale limiet voor het "ongelimiteerde" gebruik ?

iknie, 22 januari 2013 8:46 am

Beste Arnout,

En hoe wil je dan controleren of het pakket dan wel of niet misbruikt word? Waar gaan we de grens leggen van content neutrale hosting want in deze zal je dus gewoon niet content neutraal kunnen blijven waardoor ook weer een bepaalde aansprakelijkheid kan ontstaan.

Arnout Veenman, 22 januari 2013 9:22 am

@Alexander, de conclusie dat een FUP zoals telco's die in het verleden hebben toegepast niet kunnen, kan onder omstandigheden inderdaad getrokken worden. Daarbij is het wel afhankelijk van de wijze waarop het precies is aangeboden.

@iknie, er zijn bepaalde patronen die duiden op misbruik. Denk bijvoorbeeld aan een hoeveelheid inkomend dataverkeer dat evenredig is aan een toename van de hoeveelheid opslagen gegevens, terwijl er relatief weinig uitgaand dataverkeer is, als een teken dat een derde het webhostingpakket als offsite backup gebruikt. Als hoster kun je de klant dan vragen wat hij precies doet en hem laten aannemelijk laten maken dat hij de webhosting op een normale wijze gebruikt. Op die manier is er geen risico voor de hoster. Wat normaal gebruik is definieer je in je voorwaarden.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.