Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Uit onderzoek blijkt weer structurele onduidelijkheid over cloud

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 14 maart 2013 08:01 uur

cloudVorige week wees ISPam.nl op twee opvallende persberichten die beiden iets met de cloud te maken hadden. Een van de conclusies was dat bij zowel aanbieders als gebruikers van ‘cloudachtige-diensten’ de kennis en verwachtingen voor verbetering vatbaar is.

Een verdere onderbouwing van die conclusie werd vorige week twee keer gepresenteerd.  De eerste keer was in Amsterdam, waar Stichting Eurocloud een bijeenkomst organiseerde rond de Nationale Cloudmonitor, een onderzoek waar hier al eerder aandacht aan is besteed. Ook uit dit onderzoek blijkt een verschil tussen wat aanbieders en gebruikers zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Dat zie je met name terug in de antwoorden rond het gebruik van private cloud. Het doet vermoeden dat nogal wat partijen de gekozen oplossing private cloud noemen, terwijl het in werkelijkheid een andere benaming is voor een bijzondere VPS-oplossing.

Van een heel andere orde zijn de reacties die werden gemeten rond de weerstand tegen de cloud. In tegenstelling tot een conventioneel hostingaanbod waarvan in de regel het enige minpunt is dat het te duur is, komen hier een heel andere bezwaren naar voren. Ook prijs natuurlijk, maar vooral meerdere aspecten van veiligheid die feitelijk te herleiden zijn tot generiek minder vertrouwen vallen hier duidelijk op.

Is dat raar? Ja ergens wel, want waarom zijn na al die jaren dat grote partijen, zoals de achterban van Eurocloud, er nog steeds niet in geslaagd de twijfel over de cloud weg te nemen? Is er soms sprake van structureel slechte aansluiting van aanbod op de reële vragen uit de markt.

Om die vraag beantwoorde te krijgen is het goed te kijken naar het tweede event van die week en dat speelde zich wel op de Cebit af. Daar werd tijdens een van de sessie van cloudblogger Buest stilgestaan bij het onderzoek dat Bitkom had laten uitvoeren onder 434 ondernemers. Hier werd zonder voorbehoud door de panelleider en de aanwezigen gesteld dat bedrijven klakkeloos bij het invullen van de enquête zeggen clouddiensten te gebruiken, terwijl in 1 op de 3 (!) gevallen op basis van de vervolgvragen serieus getwijfeld moet worden of dat klopt.

Als je vervolgens met die kennis nog eens kijkt naar de bevindingen op de Nederlandse marktn dan begint te dagen wat het grootste probleem is. Het probleem met de cloud is dat er nog steeds geen ondubbelzinnige definitie bestaat. En dat dat zijn uitwerking niet mist blijkt wel uit de genoemde onderzoeken waar te veel geënquêteerden antwoorden geven die gewoon niet kunnen kloppen.

Dat is een stevige conclusie.  En weet dan ook dat mede op basis van dit soort onderzoeken beslissingen worden gemaakt door zowel aanbieders, afnemers als leveranciers. De hoogste tijd dus om als gehele sector te werken aan definities die ondubbelzinnig en altijd goed zijn en te stoppen met het bewust onjuiste gebruik van jargon. Een blik in de keuken van een grote telco die vdsl heeft verkocht onder met mom van glasvezel, laat zien waartoe die onduidelijkheid kan leiden: claims, rechtszaken en een enorme deuk in het imago van bedrijf en de gehele sector.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.