Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rechtbank Den Haag verplicht Ecatel 18 namaakwebsites offline te halen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 maart 2013 13:59 uur

ecatelDe Haagse rechtbank heeft in een ex-parte vonnis provider Ecatel bevolen om totaal 18 websites waarop namaakproducten worden aangeboden, onbereikbaar te maken. Interessant aan de zaak is dat er alvorens tot het verzoek om het ex-parte bevel werd overgegaan contact was geweest met Ecatel. Desondanks bleven de website gewoon binnen het netwerk van Ecatel bereikbaar.

Uit het verzoek dat aan het vonnis gehecht is, blijkt dat op 17 en 25 februari 2013 er per e-mail een sommatie aan Ecatel is gestuurd door de Federation of the Swiss Watch Industry, waarbij op de websites werd gewezen en op het feit dat via de websites inbreuk wordt gemaakt op de merken van verschillende bedrijven. Parallel daaraan was er ook door React (Stichting Namaakbestrijding) op 12 februari een sommatiebrief aan Ecatel gestuurd waarin werd geëist dat de websites met namaakproducten uiterlijk 19 februari onbereikbaar zouden worden gemaakt.

Het vonnis geeft een interessante blik op de wijze waarop Ecatel met de kwestie omgaat:

58. (..) Pas op 19 februari 2013 reageerde Ecatel en zij suggereerde tijdens een telefonisch overleg dat zij in de toekomst zou meewerken, mits zij zij naast de domeinnamen van de websites ook de IP-adressen zou verkrijgen.
59. Op 20 februari 2013 werd Ecatel in het bezit gesteld van een overzicht van domeinnamen en corresponderende IP-adressen. Op verzoek van Ecatel werd op 22 februari 2013 nog een tweede versie van deze sommatiebrief verstuurd in ‘Word-formaat’, opdat Ecatel daarmee kon ‘knippen en plakken’. De heer Heijink van React heeft nog aangeboden om ten overvloede een ‘knip-en-plakbare’ pdf-versie van hetzelfde bestand te sturen, maar de heer Karreman van Ecatel verzekerde dat dat toch echt niet nodig was en voegde daaraan toe: “Docx werkt altijd !”.
60. Ook aan de sommatiebrieven die werden verstuurd door React gaf Ecatel uiteindelijk geen gehoor. Alle websites zijn onverminderd bereikbaar via hetzelfde IP-adres als ten tijde van de eerste sommatiebrief.61. Omdat Ecatel op 20 maart de websites nog niet verwijderd had is zij op die dag door de raadslieden van Eiseressen op de hoogte gesteld van het feit dat overgaan zou worden tot juridische maatregelen (productie 26J).

Het vonnis zelf is verder niet heel spannend. De inhoud van een verzoek om een ex-parte bevel wordt marginaal getoetst en in principe wordt de wederpartij niet gehoord door de rechter alvorens het wordt gegeven. Pas achteraf krijgt de wederpartij (Ecatel) de mogelijkheid om tegen het vonnis op te komen, maar moet daarvoor wel zelf een kort geding aanspannen. Echter moet het bevel wel direct worden nageleefd. Dit in tegenstelling tot een normale (dagvaardings)procedure, waarbij de wederpartij vooraf gehoord wordt.

De rechtszaak lijkt sterk op die van AltusHost die een ruim half jaar geleden speelde. AltusHost was ook verantwoordelijk voor de hosting van verschillende websites waarop namaakproducten werden aangeboden, maar weigerde deze ook onbereikbaar te maken. AltusHost werd destijds echter niet alleen veroordeeld tot het onbereikbaar maken van de bewuste websites, maar ook in de (volledige) proceskosten vanwege de houding van het bedrijf. Omdat het vonnis dat gericht is tegen Ecatel een ex-parte bevel betreft, is een proceskostenveroordeling van Ecatel in dit geval niet mogelijk.

Lees hier het Ecatel ex-parte vonnis (pdf).

Rashid Niamat, 26 maart 2013 3:07 pm

Arnout,

in de inhoudsopgave van het Ex Parte vonnis staat onder punt III:
III 3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel

In het verlengde daarvan 3 vragen:

a) moeten AV's van een bedrijf dat zich richt op de .NL markt verplicht in het Nederlands zijn?
b) is er een verschil of je je 100% of 50% op de NL. markt richt?
c) als je geen AV's hebt als hoster en de klant heeft er ook niet om gevraagd wat is dan de "waarde" van de overeenkomsten die je met klanten aangaat? Kunnen die deze tekortkoming gebruiken om direct op te zeggen?

Randy, 26 maart 2013 6:01 pm

Ecatel blijft nog steeds een 'safe harbour' als je de laatste versie van HostExploits' Bad Hosts report (positie #1 wereldwijd) die gisteren vrijgegeven is mag geloven - http://hostexploit.com/downloads/viewdownload/7/46.html

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.