Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Paul Schnabel wordt nieuwe voorzitter Raad van Toezicht SIDN

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 25 juli 2013 08:16 uur

sidn_logoPaul Schnabel wordt per 1 april 2014 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van SIDN. Hij volgt dan Eddy Schuyer op. Schnabel is oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en tegenwoordig plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal Economische Raad en beschikt over een zeer uitgebreide bestuurlijke ervaring. Daarmee lijkt SIDN het zwaargewicht uit het bedrijfsleven of de politiek te hebben gevonden, zoals directeur Roelof Meijer eerder na de benoeming van Simon Hania in de RvT in gesprek met ISPam.nl liet weten.

Om goed voorbereid de voorzittersrol binnen de RvT te kunnen vervullen, zal Schnabel vanaf 18 september de vergaderingen van de RvT bijwonen om uiteindelijk op 1 april 2014 de voorzittershamer van Schuyer over te nemen. Het is onduidelijk of Schnabel vanaf 18 september al benoemd is als (gewoon) lid van de RvT. Schuyer heeft de rol van voorzitter van de RvT van SIDN dan 9 jaar vervuld en heeft dan het maximum van drie benoemingstermijnen vervuld. Eerder stond er in de statuten opgenomen dat leden van de RvT van rechtswege bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd werden ontslagen en dat leden maar één keer herbenoemd kunnen worden, maar door een statutenwijziging voorafgaand aan dat moment, kon Schuyer uiteindelijk toch een derde maal benoemd worden.

Volgens SIDN heeft de RvT sinds de instelling van het orgaan zich ontwikkeld tot een orgaan dat het bestuur (lees: enig bestuurder, Roelof Meijer) controleert en adviseert. Eerder zijn al Fred Eisner, Michiel Westermann en Hanneke Slagter afgetreden als lid van de RvT omdat zij ook de maximale termijn als lid van de RvT hadden bereikt. Op voordracht van de Vereniging van Registrars is Willem van Waveren benoemd. Daarnaast zijn recent Peter van Schelven en Simon Hania als lid van de RvT benoemd om de afgetreden leden te vervangen. Op dit moment is er nog één positie in de RvT vacant, zo meldt de stichting.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.