Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Niks mis met faciliteren .amsterdam door SIDN (column)

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 23 augustus 2013 08:05 uur

sidn_logoSIDN moet het onderhouden van .amsterdam overlaten aan commerciële partijen en zich zuiver richten op het .nl-domein, zo luidt kort samengevat het pleidooi van Gerben van Leeuwen van Argeweb in een blog eerder deze week. Dat standpunt vind ik te makkelijk. Ik ben het er dan ook niet mee eens.

Natuurlijk valt er een hoop op SIDN aan te merken, met name is de ontwikkeling tot een klantgerichte organisatie – hetgeen gelukt is – doorgeslagen tot iets dat toch verdacht sterk lijkt om met het doelvermogen van de stichting ondernemer te spelen. Dat neemt niet weg dat er goede redenen zijn om de activiteiten van SIDN zoals met het beheer van het .amsterdam registry uit te breiden.

Een eerste argument dat ik een tijd geleden van de kant van de SIDN hoorde is, dat de organisatie een aantrekkelijke werkgever wil blijven. Het is niet leuk om te werken voor een sterfhuis, dat langzaam maar zeker aan relevantie verliest en zal gaan inkrimpen omdat de activiteiten minder belangrijk worden en uiteindelijk zijn zelfs zijn bestaansrecht verliest. Dat kan worden voorkomen door de activiteiten te verbreden.

Een tweede argument is dat de SIDN de Nederlandse specialist is op het gebied van het beheer van een registry. Het is goed dat de organisatie die kennis en kunde aan de markt beschikbaar stelt, uiteraard mits dat een marktconforme prijs voor wordt betaald, zodat de houders van .nl-domeinnamen of het doelvermogen van SIDN niet wordt gebruikt om deze activiteiten te subsidiëren. De nevenactiviteiten moeten daarom in principe hun eigen broek op kunnen houden en de investering zou moeten worden terugverdiend.

Een derde argument is dat SIDN onafhankelijk is. Niet-commercieel betekent in principe alleen dat er geen winststreven is (en geen ondernemer die kapitaal heeft geinvesteerd). Bij een dergelijke partij weet je dat deze geen stunt gaan uithalen zoals VeriSign met de prijsverhogingen van het .com- en .net-domeinnamen heeft gedaan en de winststijging van het bedrijf linear gelijk loopt aan de prijsverhogingen die het voor de domeinnamen heeft doorgevoerd.

Van Leeuwen heeft een punt als hij erop wijst dat HUB Uitgevers er als commerciële partij tussen de gemeente Amsterdam als opdrachtgever en de SIDN in zit. Aan de andere kant is het dat misschien juist zelfs beter. SIDN is zelf niet bezig met de exploitatie van een (nieuwe) domeinnaam, maar voert enkel de registry-taak (op de achtergrond) uit. Het zou juist onwenselijk zijn als SIDN de marketing en de sales van het .amsterdam domein voor haar rekening zou nemen.

Het argument dat SIDN hiermee concurreert met haar eigen registrars vind ik onzin. Hosters zijn registrars en geen registries. Het aantal hosters dat tevens ook een registry fungeert is op één hand te tellen, sterker nog de enige in Nederland die ik ken, is Metaregister. De ervaring met het hosten van een TLD is, in tegenstelling tot wat Van Leeuwen zegt, juist de reden bij uitstek om het beheer te doen. Voor het beheer van kritieke infrastructuur lijkt mij een trackrecord juist zeer gewenst. Je wil geen hoster die het beheer van een registry ‘er wel even bij doet’.

Als laatste noemt Van Leeuwen het argument dat de verspreiding van .amsterdam-domeinnamen via de registrars zou moeten gaan. Allereerst lijkt mij dat niet aan SIDN om te bepalen, maar aan HUB UItgevers als houder van de .amsterdam concessie. Daarnaast is SIDN niet van de registrars, maar van niemand, het is een stichting met een doel en die vanuit dat doel bepaalde activiteiten ontplooit. Dat de kennis van SIDN is opgebouwd met de registrars lijkt me ook sterk, dat een organisatie, commercieel, not-for-profit of overheid, wordt beinvloed door zijn klanten met wie het contact het meest intensief is klopt, maar om die kennis dan als groep klanten te claimen gaat mij veel te ver.

Veel SIDN registrars vinden zichzelf heel erg belangrijk en zien zich als vertegenwoordiger van de .nl-domeinnaamhouders. Om met Piet Beertema tijdens het laatste Domeinnaamdebat te spreken, dat zijn ze niet. Registrars zijn tussenpersonen/wederverkopers van SIDN, niks meer niks minder, maar net als verzekeringsagenten is er ook een rechtstreekse overeenkomst met de (eind)klant. De eindklant is volgens mij de belangrijkste stakeholder van SIDN, want de .nl-domeinnamen zijn het doel en niet de registrars.

Al het bovenstaande neemt niet weg dat er een aantal dingen ernstig mis zijn bij SIDN. De IT-technische beginnersfouten die de organisatie maakt, zoals het niet maken van een backup van het productiesysteem voorafgaand aan een migratie of het niet aanbrengen van scheidingen tussen kritische en minder kritische infrastructuur, met ernstige gevolgen bij de recente hack, moet SIDN zich ernstig aantrekken.

Ook moet de SIDN stoppen om zelf ondernemer te spelen, het verbreden van de activiteiten is één ding, maar compleet nieuwe activiteiten ontplooien is een ander uiterste. Over het spelen voor sinterklaas sponsoren van activiteiten ‘for the good of the internet’ met geld dat het heeft binnengehaald met de registratie van .nl-domeinnamen, zou een goede discussie gevoerd moeten worden, met alle stakeholders en niet alleen met registrars. Als voorbeeld kunnen Nominet (.uk) en DENIC (.de) worden genomen. Bij Nominet vloeit een groot deel van de winst (miljoenen euro’s per jaar) richting een stichting die allerlei maatschappelijke internetinitiatieven sponsort en bij DENIC gaat juist elke euro die er meer is verdiend dan nodig was, terug naar de registrars.

Arno Vis, 23 augustus 2013 11:25 am

Ik ben het deels eens met het betoog van Arnout en helemaal eens met het betoog van Gerben.

DRS5 heeft iets van 1,5 miljoen euro gekost. Voor .amsterdam moet SIDN een nieuw registry systeem opzetten omdat dat van .nl niet aan de Icann normen voldoet. Als we ervan uitgaan dat dit weer 1,5 miljoen euro kost dan heb ik twee vragen:

1. wat is dan een markt conforme prijs?
2. is het niet vreemd dat 1700 registrars risico lopen dat de investering mislukt (de tarieven van .nl zijn onnodig hoog om o.a. dit te kunnen financieren)? Terwijl van die 1700 maar iets van 10 Icann geacrediteerde registrars .amsterdam kunnen uitgeven? Alle andere kunnen hooguit ergens een reseller worden. Is dat wat SIDN zou moeten doen?

Bovendien zijn de whois-regels die Icann opstelt direct in strijd met de Nederlandse en Europese privacy wetgeving. DENIC heeft o.a. om die reden afgezien van het ondersteunen van nieuwe gTLDs. Waarom zou SIDN daar dan wel ondersteuning aan moeten geven?

En in hoeverre vind je het ondersteunen van een supercommerciele club als HUB (niets mis mee trouwens) niet een voorbeeld van ondernemingsactiviteiten van SIDN? Zeker als er marktconforme tarieven zouden worden gerekend?

Ik vind .amsterdam een heel goed initiatief en ik hoop dat het slaagt. Maar ik heb me wel altijd afgevraagd of SIDN hieraan mee zou moeten werken en ik denk van niet. Neemt niet weg dat de contracten voor .amasterdam allang getekend waren voordat ik er ooit iets over hoorde. Dus het zal wel mosterd na de maaltijd zijn.

Ik kan alleen zeggen dat elke CENT die SIDN meer rekent dan nodig is voor een goed .nl domein mij meer dan 2250 euro per jaar kost. Dat is denk ik een goed argument om zeer kritisch naar dit soort projecten te kijken.

Verder ben ik het met je eens dat de registrant van .nl de belangrijkste stakeholder is.

Jaap, 23 augustus 2013 11:36 am

Tja ben er op sich niet tegen, maar ben bang dat als het een financieel debacle gaat worden de registrars hier voor op gaan draven. Hoe zit dat?

ps. Zowieso vind ik het pure belasting verspilling van de gemeente Amsterdam. En ik denk dan ook dat ze binnen 5 jaar er uit trekken.

Maurice, 25 augustus 2013 4:16 pm

@Arno,

Het .nl domein is de op een na goedkoopste TLD ter wereld op .be na geloof ik. Hoeveel goedkoper moet het dan?

Volgens mij is er weinig mis met de tarieven...

Wouter, 26 augustus 2013 10:44 am

Maurica, als je kijkt naar de financiële cijfers van SIDN en daarbij in gedachten hebt dat de S in SIDN staat voor Stichting (dus zonder winstoogmerk), dan kan het een behoorlijk stuk goedkoper, zeker als je nog eens meeneemt wat voor kosten er gemaakt worden voor onzin/overbodige zaken als sponsoring. Zoals SIDN zich de laatste jaren profileert, zouden ze beter een andere rechtsvorm kunnen gaan aannemen...of zich anders gaan profileren, dat lijkt me nog beter.

Arno Vis, 26 augustus 2013 8:22 pm

@ Maurice:
Het gaat zoals Wouter aangeeft niet om de prijs van .nl. Het gaat erom in hoeveel geld SIDN nodig heeft om de beste TLD ter wereld te worden. Ik ben het met Wouter eens dat als je naar de jaarrekening van SIDN kijkt er heel veel ruimte is voor het teruggeven van de overwinsten aan de registrars.

Het vraagstuk is dan ook: hoeveel geld is er nodig om een top registry voor .nl te zijn? Al het geld dat niet nodig is moet wat mij betreft op een of andere manier terug naar de registrars zodat ze de concurrentie met de enorm grote buitenlandse registrars aan blijven kunnen.

Nu zijn van de 10 grootste registrars er nog 9 Nederlands. De meeste registrars zijn Nederlandse mkb'ers die keihard knokken voor een goede boterham en die .nl tot een van de grootste TLD's ter wereld hebben gemaakt. Voor de meeste registrars is de rekening van SIDN de grootste directe kostenpost.
Om de concurrentie aan te blijven kunnen en te kunnen blijven innoveren moeten we een top .nl domein hebben tegen de laagst mogelijk kosten.
Dat heeft niets met SIDN te maken, maar gewoon met logica en economische wetmatigheden.

HUB uitgevers heeft vandaag faillissement aangevraagd trouwens. Ben benieuwd wat voor invloed dat heeft op de winst en verlies rekening van SIDN. Want dit is dus precies een voorbeeld van een risico dat een registry, en dus ook haar registrars, loopt die dit soort avonturen aangaat.

Ivo, 26 augustus 2013 8:50 pm

Apart dat deze discussie precies gevoerd wordt net voordat het moederbedrijf van .amsterdam failliet is gegaan?

Zou SIDN de rekeningen al betaald hebben gekregen?

Betalen .nl registraties nu dit mogelijke verlies?

Arnout Veenman, 27 augustus 2013 10:07 am

@Arno, waarom zouden de winstreserves moeten worden (terug)gegeven aan de registrars? Hebben die niet simpelweg betaald voor een product en daar hun marge al op gemaakt? De rekening wordt uiteindelijk betaald door de eindgebruiker. Dus wat je voorstelt is om SIDN voor Sinterklaas te laten spelen in de richting van de registrars. Ook vraag ik me af of een prijsverlaging wel tot prijsverlagingen zal leiden, gezien de gemiddelde prijs van een .nl-domeinnaam een veelvoud is van de kostprijs die SIDN in rekening brengt. Ook dat zal een cadeautje zijn voor de registrars. Zelf ben ik daarom fan van het Nominet model, waarbij door een onafhankelijke stichting met vertegenwoordigers van alle soorten stakeholders, de overwinst in projecten wordt gestoken die goed zijn voor het (Nederlandse) internet en daarmee ten goede komt aan alle eindgebruikers van de .nl-domeinnamen.

Arno Vis, 27 augustus 2013 11:07 am

@ Arnout, ik denk dat het belangrijkste is dat een non-for-profit organisatie als SIDN een helder profiel heeft en een simpele duidelijke doelstelling.

Die doelstelling moet door de stakeholders ondersteund worden. In mijn optiek is SIDN dienstbaar aan de registrars zoals DENIC in Duitsland, maar er valt best wel wat te zeggen voor een model als Nominet in Engeland of IIS in Zweden.

Maar die discussie is nooit serieus gevoerd. SIDN heeft eenzijdig zonder enige ruggespraak of inspraak van de stakeholders haar doelstellingen de afgelopen jaren aangepast.

In eerste instantie is mijn mening dat het geld dat niet nodig is voor de kerntaak naar de registrars terug moet. Maar ik kan me best een situatie voorstellen dat de registrars een beleid ondersteunen dat alle stakeholders en met nadruk de alle registrants en registrars ten goede komt.


Het belangrijkste probleem is echter dat die strategische discussie nooit gevoerd is. Dat zou op basis van gelijkwaardigheid eerst moeten gebeuren.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.