Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rechter prikt door Dubai-constructie Q-Node Concepts heen

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 september 2008 08:03 uur

Helaas voor de Priyantha Bleeker en Rick van Kerkvoorden van Q-Node Concepts: De voorzieningenrechter prikte dubbel en dwars door hun constructie heen waarbij er een reseller in Dubai werd ingezet om een eerder vonnis uit te komen over een non-concurrentiebeding. Of te wel de heren stelen doodleuk een belangrijke klant van een voormalig werkgever van een van hen en zelfs een rechtelijke uitspraak houdt ze niet tegen om daar mee door te gaan. Of zoals de rechter het in haar vonnis zegt:

Het betoog van Euroaccess dat Q-Node c.s. aldus in samenhang met Bitrockers Inc. een constructie heeft opgezet om onder het in het vonnis van 5 juni 2008 gegeven verbod uit te komen, is voorshands niet onaannemelijk. Te meer nu de desbetreffende klant onder dezelfde IP-adressen de websites bij Bitrockers Inc. heeft kunnen voorzetten. De gevolgde constructie van verhuring van Q-Node van haar IP-adressen aan Bitrockers Inc. en doorverhuring daarvan door Bitrockers Inc. aan Diener is voorshands dan ook in strijd met de veroordeling in het vonnis van 5 juni 2008.

De rechter is duidelijk in haar vonnis en (ver)oordeelt beide heren dus voor het feit dat ze ondanks het eerdere vonnis nog steeds inbreuk op het non-concurrentiebeding hebben gemaakt. De rechter is echter ook van mening dat de screenshots van Domain Tools, die aantoonden dat de website nog steeds op het zelfde IP-adres van Q-Node draaien, niet precies aantonen vanaf wanneer en hoe vaak Euroaccess de dwangsom heeft verbeurd. De rechter is van mening dat nader moet worden onderzocht en verwijst daarvoor naar een bodemprocedure en schort de executie van het eerdere vonnis op.

In normaal Nederland betekent dat dus, dat Euroaccess ondanks deze tweede veroordeling, nogmaals een (kostbare) rechtszaak moet aanspannen om de dwangsom te innen!

Paul Leurink, directeur van Euroaccess liet in een telefonische reactie tegenover ISPam.nl weten dat hij teleurgesteld is over de uitspraak, maar dat hij deze wel eerst nog nader moet bestuderen. Wel stelt Leurink het onbegrijpelijk te vinden dat nu de rechter vaststelt dat Q-Node het eerdere vonnis overtreedt, tegelijkertijd besluit dat Euroaccess niet verder mag gaan met de executie van dat vonnis. Hoe dan ook de dwangsom wordt geint in hoger beroep of in een bodem procedure, het gaat gebeuren, voegde Leurink daar aan toe!

Zelf denk ik dat de advocaat van de heren (beide 22 jaar oud) het slim gespeeld heeft door de heren tijdens de zitting neer te zetten als armlastig “ze kunnen dit kortgeding nauwelijks betalen” en “de executie van het eerdere vonnis zou hun faillissement betekenen“. Ik denk dat de rechter, mede gezien hun jonge leeftijd, extra zorgvuldigheid noodzakelijk achtte en daarom zoals hun advocaat tijdens de zitting al verzocht, verwijst naar een bodemprocedure. Al heeft de advocaat ook niet helemaal zijn zin gekregen, want de rechter heeft wel onomwonden gesteld dat Q-Node Concepts nog steeds het non-concurrentiebeding overtreed.

Nu voorshands door Q-Node c.s. wel in strijd met het vonnis van 5 juni 2008 wordt gehandeld, maar thans niet kan worden vastgesteld hoeveel dwangsommen zijn verbeurd, moeten partijen als over en weer in het ongelijk gesteld worden beschouwd.

Q-Node Concepts was niet bereikbaar voor commentaar.

Update 15:15 uur: In de reacties wijst iemand er op dat het vonnis gepubliceerd is.

Rik, 26 september 2008 12:38 pm

Was jij zelf ook niet pas 24 ?


Smaakmaker ,-)

Dirk, 26 september 2008 1:02 pm

Ik kies geen kant, maar ik vind het wel heel erg subjectief geschreven. Ach, het is voor beide kanten geen feest.

Arnout Veenman, 26 september 2008 1:22 pm

@Dirk, zo'n non-concurrentiebeding staat niet voor niets in de overeenkomst met een werknemer en dit is dus gewoon klassiek geval van een zeer grote klant pikken (diefstal!) van je oude baas! Als ondernemer vind ik dat misselijk, vooral omdat ze er zelfs mee door denken te kunnen gaan na een rechterlijke uitspraak.

Wie er fout bezig zijn? De heren achter Q-Node en dat is niet mijn mening maar de mening van de twee rechters die dat onafhankelijk van elkaar hebben vastgesteld!

Dirk, 26 september 2008 2:46 pm

Ok, ik weet het fijne er ook niet van. Succes aan beide partijen dan maar.

owzalwel, 26 september 2008 3:10 pm

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=q-node

MikeN, 26 september 2008 8:17 pm

Het vonnis is toch wel een stuk genuanceerder dan dit artikel voor doet komen. Eea wordt "niet onaannemelijk" gesteld, maar de rechter laat wel blijken dat het in een bodemprocedure maar eens goed uitgezocht moet worden. Ook is de 'armlastigheid' van de eiser geenszins terug te vinden als middel in het vonnis, dus waarom die uitspraken hier nou weer zonodig als feit gepresenteerd moeten worden is me ook onduidelijk. Ook wordt door de rechter duidelijk gemaakt dat de door EA aangevoerde printjes van Domaintools lang niet voldoende zijn om tot executie over te gaan. Ik snap dan ook niet helemaal waar de toon in dit artikel vandaan komt...

Arnout Veenman, 26 september 2008 9:02 pm

@MikeN, het vonnis stelt juist dat het op voorhand al vaststaat dat er nog steeds inbreuk wordt gemaakt op het eerdere vonnis. Dus het is juist zo stellig als ik schrijf. In de korte samenvatting op Rechtspraak.nl staat dat ook:
[quote]Voorzieningenrechter stelt vast dat het internetbedrijf indirect nog steeds diensten aan bedrijven levert die onder het non-concurrentiebeding vallen en dat het voldoende aannemelijk is dat sprake is van een constructie om onder het vonnis van 5 juni 2008 uit te komen.[/quote]
Wat betreft de verklaring dat beide heren door hun advocaat als armlastig zijn neergezet: Ik ben bij de zitting aanwezig geweest, dus mijn bron is in dit geval mijn eigen waarneming.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.