Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

SIDN ziet omzet en winst dalen in 2013

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 16 april 2014 08:01 uur

Door een relatief beperkte groei van het aantal .nl-domeinnamen, kortingen aan registrars én hogere kosten zijn zowel de omzet als winst van de .nl-registry gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 dat de SIDN openbaar heeft gemaakt. Financieel staat de SIDN er desalniettemin nog steeds meer dan uitstekend voor. Het eigen vermogen van de stichting nam met 2,6 miljoen euro toe. Deze groeit daarmee totaal uit tot 27,4 miloen euro.

De netto-omzet van de SIDN nam af van 19,1 miljoen euro in 2012 tot 18,7 miljoen euro in 2013. De winst daalde nog sterker en nam af van 5,2 miljoen in 2012 tot 3,4 miljoen in 2013. Deze bedragen zijn nog vóór belastingen en zodoende nam het eigen vermogen van de stichting met netto 2,6 miljoen euro toe.

De kostenstijging van de stichting komt volledig voor rekening voor de stijging van de salarissenkosten. Deze post steeg van 4,8 miljoen euro in 2012 tot 6 miljoen euro in 2013. De overige bedrijfskosten zijn in 2013 namelijk juist licht gedaald. In het jaarverslag staat over de gestegen salarissenkosten de volgende uitleg:

Deze kosten zijn gestegen met 1.424.000 euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door gestegen kosten voor inhuur van tijdelijk personeel ter vervanging van langdurig zieken en het niet kunnen invullen van vacatures (764.000 euro), stijgende (pensioen)premielasten (155.000 euro), reguliere salarisverhoging (113.000 euro) en eenmalige outplacementkosten (105.000 euro). Ook is het gemiddeld aantal fte gegroeid naar 72 fte ten opzichte van 67 fte in 2012.

Over het eigen vermogen stelt de stichting in het jaarverslag:

Het eigen vermogen dient als financiële buffer om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De ondergrens van deze financiële buffer is gerelateerd aan het structureel kostenniveau. Het niveau van de structurele kosten neemt in de loop der jaren toe door de toegenomen bedrijfsomvang en de hogere kwaliteits- en stabiliteitseisen.

De totale kosten van de SIDN in 2013 bedroeg 15,6 miljoen euro. Op basis van hiervan kan worden geconcludeerd dat de stichting van mening is dat het eigen vermogen minimaal gelijk moet zijn aan dit bedrag en mogelijk zelfs hoger, gelet op de verwachting dat de kosten in de toekomst verder zullen toenemen.

Het eigen vermogen is op dit moment 11,6 miljoen euro hoger dan de totale jaarlijkse kosten van de stichting (in 2013). De SIDN zal echter binnenkort het SIDN Fonds oprichten met een startkapitaal van 5 miljoen euro, waarmee het eigen vermogen in één klap ook met dat bedrag zal afnemen.

Echter houdt SIDN dan nog steeds meer vet op de botten dan (volgens de eigen definitie) noodzakelijk is. Door het SIDN fonds is er in ieder geval een (goed) doel waar later nog meer geld naartoe kan vloeien. Ook het verlengen van de DNSSEC incentive tot en met 2018 (ook voor registrars die DNSSEC allang geimplementeerd hebben) vloeit er ook een deel van de (toekomstige) winst op legale wijze terug naar de registrars.

[advpoll id=”13″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.