Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Liquiditeit en solvabiliteit DNS Belgium daalt tot dieptepunt

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 12 juni 2014 09:08 uur

Enkele weken geleden heeft DNS Belgium haar jaarcijfers over 2013 openbaar gemaakt. In de inleiding stelt het Belgische registry: “We sluiten boekjaar 2013 af met een balanstotaal van €5.118.833 en een verlies van €369.993. Zowel onze kosten als onze inkomsten waren goed onder controle”. Nu er opnieuw verlies is gemaakt, heeft het registry nauwelijks eigen vermogen en is er ook sprake van een beperkte liquiditeit en solvabiliteit.

Omzet en kosten

Uit de jaarcijfers blijkt dat DNS Belgium in 2013 een omzet had van 4.250.361 euro. Het grootste deel hiervan (3.730.043 euro) komt voor rekening van registratieactiviteiten. Daarnaast is er ook voor 451.292 euro zelf gecreëerde vaste activa. Dit zijn kosten die op de balans zijn opgenomen en waar later op zal worden afgeschreven en feitelijk geen omzet zijn. Het gaat daarbij om “kosten met betrekking tot .vlaanderen en .brussels die werden geactiveerd, alsook een aantal kosten die betrekking hebben op .be projecten.“

De kosten van DNS Belgium in 2013 waren totaal 4.620.354 euro. De grootste kostenpost waren personeelskosten van totaal 2.617.916, gevolgd door 1.009.805 aan algemene kosten, 438.372 aan technische operaties, 299.745 aan afschrijvingen en 247.933 aan externe consultancy.

Balans

De balans van DNS Belgium heeft een totaal van 5.118.833 euro. Wanneer we kijken naar de activa of te wel de bezittingen van het registry, dan zien we dat het grootste aandeel hiervan komt voor rekening van de zogeheten vlottende activa die binnen 12 maanden liquide te maken is. Totaal 3.879.352 euro, waarvan ruim 3 miljoen euro aan liquide middelen.

Daarnaast is er 1.239.481 euro vaste activa, de bedrijfsmiddelen, die nodig zijn voor de bedrijfsvoering en derhalve langdurig beschikbaar moeten zijn. Het grootste deel hiervan betreft immateriële vaste activa, van totaal 1.006.635 euro. Hiervan zijn 679.145 euro aan kosten van onderzoek en ontwikkeling en 284.255 aan concessies ( het gaat om de geactiveerde kosten voor de aanvragen van .vlaanderen en .brussels bij ICANN).

Aan de passiva zijde (de wijze van financiering) dan valt op dat DNS Belgium vrijwel volledig is gefinancierd met kort vreemd vermogen (dat binnen één jaar moet worden betaald). Het gaat totaal om 4.596.049 euro. Het gaat daarbij voor 1.751.632 euro aan omzet die al is ontvangen, maar waar in 2014 nog voor geleverd moet worden. Verder voor 1.371.351 euro aan voorschotten door registrars, 853.005 schulden aan leveranciers en 620.060 euro aan belastingen en dergelijken.

Kengetallen

Het eigen vermogen van DNS Belgium is door dat er opnieuw verlies is gemaakt van 369.993 euro afgenomen tot amper 522.784 euro. Daarmee heeft het registry een solvabiliteit van amper 10%. Over het algemeen wordt een solvabiliteit van tussen de 25% en 40% als gezond gezien.

Een andere belangrijke indicator is de liquiditeit van een organisatie. De current ratio die de verhouding tussen schulden op korte termijn en liquide middelen, komt in het geval van DNS Belgium uit 0,84. Over het algemeen wordt een waarde van 1,2 tot 1,5 als gezond gezien, terwijl een waarde onder de 1,0 als problematisch wordt beschouwd.

Een derde indicator is de gouden balans regel, die aangeeft of bedrijfsmiddelen die langdurig ter beschikking van een organisatie moeten staan, ook gefinancieerd zijn met langdurig ter beschikking staand vermogen (zoals eigen vermogen en langdurige leningen). Een balans is goud indien de waarde 1,0 is. Indien de waarde lager is, dan is er kort beschikbaar vermogen gebruikt om bedrijfsmiddelen te financieren en dat wordt ook wel aangeduid als agressieve financiering. In het geval van DNS Belgium is de waarde 0,42.

Lage liquiditeit en solvabiliteit

Op basis van de kengetallen blijkt dat DNS Belgium een lage liquiditeit en solvabiliteit heeft. Daarnaast zijn er ook nog eens bedrijfsmiddelen gefinancierd met kort vreemd vermogen, wat neerkomt op agressieve financiering. Eerder liet DNS Belgium al aan ISPam.nl weten niet te veel geld uit te markt te willen halen en er daarom zo min mogelijk eigen vermogen aan te houden.

Toch stel ik er grote vraagtekens bij of de wijze waarop DNS Belgium is gefinancierd nog wel verantwoord is te noemen. Het gaat immers niet over een willekeurig bedrijf, maar het .be-registry! Wanneer SIDN een dergelijke balans zou presenteren, dan zou CEO Roelof Meijer binnen de kortste keren ontboden worden op het Ministerie van Economische Zaken. Ik sta perplex dat dit in België blijkbaar niet het geval is en al helemaal over het feit dat ze daar bij DNS Belgium blijkbaar nog trots op zijn ook.

Zelf het jaarverslag over 2013 van DNS Belgium bestuderen kan hier (pdf).

[advpoll id=”47″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

Frank, 12 juni 2014 10:41 am

Arnout toch, nu doe je rare dingen...

Je doet een balans-analyse alsof dns.be een normaal bedrijf is. Maar dat is het niet. Het is een vzw ("stichting" bij jullie), die een monopolie heeft, die vrij zeker is van haar omzet, die zeker is van van continuiteit, en die 3 miljoen in cash heeft. Tegenover die 3 miljoen IN CASH staat een kleine 1.5 miljoen "echte" schulden, los van de voorschotten van de registrars.

Het was ook bedoeling van dns.be om enkele jaren verlies te draaien, net omdat de 3 miljoen in cash als te hoog werd aanzien, en om die af te bouwen. Het is nu op een niveau dat ze het willen, en het doel is nu terug break even draaien, wat ook de reden was waarom de registrar-prijs licht verhoogd werd.

Je laatste paragraaf klopt een stukje: dns.be vzw is geen normaal bedrijf. Jammer dat je daar in je eerste paragrafen geen rekening mee houdt...

Arnout Veenman, 12 juni 2014 11:04 am

Frank, in mijn analyse ga ik er juist uit van het feit dat DNS Belgium géén gewoon bedrijf is. Ook al is de omzet gegarandeerd, dan nog zijn er ook andere risico's waar rekening mee moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheidskwesties, plotseling verlies van bedrijfsmiddelen of een (leveranciers- of klant)krediet dat wordt ingetrokken. In dat opzicht ontkomt ook DNS Belgium niet aan de bedrijfseconomische realiteit.

Juist nu DNS Belgium een monopolie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid heeft, zou het logisch zijn dat deze risico's worden afgedekt. In Nederland is daarom met de Nederlandse overheid in een (juridisch bindend) convenant afgesproken dat SIDN verplicht is een weerstandsvermogen aan te houden. De hoogte van het weerstandsvermogen bedraagt ongeveer één keer de jaaromzet van SIDN.

Frank, 12 juni 2014 11:13 am

Je doet dat wel. Je gebruikt de "klassieke" ratio's voor de beoordeling van de gezondheid van "klassieke" bedrijven. Maar dat is het niet. Levenanciers krediet dat wordt ingetrokken? Ze hebben 800k leveranciersschulden, en 3 miljoen in cash. Lijkt me geen probleem daar? :)

Kijk, ik zit in het registrarforum. Elke keer worden de financiële resultaten en prognoses (uitgebreid) besproken. Er is geen enkele registrar in dat forum (ook die die heel goed bekend zijn met de SIDN) die geen vertrouwen heeft in de financiële gezondheid van dns.be.

Arnout Veenman, 12 juni 2014 11:32 am

Frank, zoals ik al schreef ook DNS Belgium ontkomt niet aan de bedrijfseconomische realiteit. Ik kan me wel voorstellen dat registrars niet staan te springen om meer vermogen, want dat vloeit de kas van DNS Belgium in via hun winst- en verliesrekening.

Frank, 12 juni 2014 11:35 am

De realiteit meet je niet op dezelfde manier als bij een normaal bedrijf, dat is mijn punt...

Arnout Veenman, 12 juni 2014 11:44 am

Nee, juist niet, maar waar het op neer lijkt te komen is, dat je van mening bent dat minder eigen vermogen gelet op het profiel van DNS Belgium prima is (gelijk met de visie van DNS Belgium zelf). Terwijl ik gelet op het profiel van DNS Belgium juist van mening ben dat er juist méér eigen vermogen moet zijn (gelijk met de visie van SIDN en de Nederlandse overheid). Zie ook de vraag van de dag, waarin we vragen welke visie onze lezers onderschrijven.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.