Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Verslag SIDN deelnemersbijeenkomst

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 2 december 2006 17:29 uur

Gisteren vond naar aanleiding van de problemen met DRS 4.0 een speciaal ingelaste SIDN deelnemersbijeenkomst in Maarssen plaats.

Voordat de bijeenkomst met de presentaties zouden starten was er eerst een uitgebreide lunch van anderhalf uur ingepland, wat de mogelijkheid gaf om te praten met een aantal personen en ik om die reden ook nauwelijks aan lunchen toe kwam.

Presentatie Roelof Meijer, directeur SIDN
Toen iets verlaat de bijeenkomst zelf begon, heb ik een mooi plekje gezocht helemaal vooraan in de zaal, waarbij ik zat naast een dame, dus mocht ik eens in beeld zijn geweest, dan kan dat niet missen. In de opening van de bijeenkomst zette Roelof Meijer, directeur van de SIDN, meteen de toon door aan te geven dat het geen goed weer show zou gaan worden, maar dat er zoveel mogelijk eerlijk openheid van zaken zou worden gaan gegeven.

Ook beantwoorde Roelof meteen belangrijkste vragen die continue aan de SIDN zijn gesteld. Zoals waarom er nou toch live is gegaan. Het was een bewuste keuze om live te gaan, ondanks dat er nog bugs in het systeem zaten, zolang deze de zonefile niet in gevaar brengen. Hierbij was ook het probleem dat het al zolang duurde en dat je anders wellicht bezig zou blijven met verbeteren en werken aan het systeem, terwijl DRS2 met ernstige capaciteitsproblemen kampte, die enkel nog groter zouden worden.

Als hij weet wat hij nu weet, vraagt Roelof zich af of de livegang misschien toch niet beter wat had kunnen worden uitgesteld, zodat de huidige ellende zowel de deelnemers als de SIDN had kunnen zijn bespaard gebleven. Echter is dat achteraf bekeken. Hierbij moet ik Roelof helemaal gelijk geven, het is een moelijk besluit geweest en maar je zit in die positie met een dilemma, tussen DRS2 dat bijna niet meer vooruit kan of een DRS4 waar nog bugs in zitten.

Het laatste punt dat Roelof adresseerde was welke kosten er met DRS4 gemoeid waren. Er wordt nogal weleens geroepen dat het 9 miljoen had gekost, en dat is niet het geval. De daadwerkelijke kosten zijn, 4.7 miljoen euro. Wat natuurlijk nog steeds een enorme smak geld is. Dit is opgebouwd uit een deel ontwerp, hardware, software en bouw dat totaal 2,7 miljoen euro heeft gekost (waarvan 1 miljoen euro hardware) en een deel ondersteunende zaken dat totaal 2,0 miljoen euro heeft gekost waaronder projectmanagement, de rest van de punten zijn me even ontschoten.

Presentatie Rob van Ingen, Manager ICT a.i.
De tweede spreker was Rob van Ingen, Manager ICT a.i., die pas redelijk kort bij SIDN zit en zodoende een frisse kijk op de organisatie heeft. Daarnaast heeft hij een achtergrond als organisatie adviseur, waaruit hij vanuit dat perspectief ook zijn visie op de SIDN zou gaan geven.

Rob begon zijn verhaal met het feit dat in tegenstelling wat veel mensen denken dat de ontwikkeling van DRS4 in 2004 zou zijn begonnen niet het geval is, maar er al in 1999 de eerste stappen zijn gezet naar een nieuw DRS en werd er toen al gesproken over het vervangen van de infrastructuur, waar tot 2004 geen concrete stappen toe werden genomen. Tijdens de vragenronde hierna merkte Roelof daarover op dat het probleem ook was dat het bestuur tot die tijd op afstand zat en keuzes lastiger te maken waren, waardoor dingen niet goed van de grond konden komen.

Wat ligt er nou aan ten grondslag dat het met DRS4 zo is verlopen. Allereerst is de SIDN een jonge organisatie die zichzelf aan het ontwikkelen is en gaat van een beheer organisatie naar een organisatie die processgeorienteerd is. Daarmee maakt de SIDN een professionalisering door. DRS4 was daarbij naar het idee van Rob eigenlijk te groot project, wat betreft de omvang ervan en ook de snelheid waarmee het gerealiseerd moest worden. Daarbij had de SIDN nog een aantal handicaps, namelijk dat het niet genoeg ervaring had met het opstellen van specificaties en ook weinig ervaring met het aansturen van leveranciers.

Het werd helemaal moeilijk omdat de SIDN enerzijds ‘de winkel’ openhield en anderzijds ook druk bezig was met het ontwikkelen van DRS4, hierdoor kregen verschillende mensen in de organisatie een dubbelrol en gezien de SIDN maar een kleine organisatie is met op dit moment zo’n 40 FTE trok dat een zware wissel op het functionern van de organisatie.

Hierna hield Rob een overzicht van hoe DRS4 door de tijd heen is ontwikkeld en werd pijnlijk duidelijk wat er allemaal fout is gegaan met leveranciers die er een rommeltje van maakten en afhaakten. Waar de meeste tijd aan opging en de daadwerkelijke ontwikkeling van DRS4 pas in juni 2005 van start ging en volgens planning zou dan in februari dit jaar DRS4 het licht moeten zien, wat niet gehaald werd en uiteindelijk op 26 september DRS4 live ging.

Bij de in productiename die op 23 september begon was het bij SIDN echt een bizar weekend, waarbij er campers voor de deur stonden en mensen overal in het SIDN pand op matras op de grond sliepen en 24 uurs diensten werden gedraaid.

Op de dag van de inproductie voor de buitenwereld 26 september dachten ze na een paar uur dat alles draaide zoals het hoorde en ging er zelfs een brief uit naar de deelnemers dat het allemaal gelukt was. Echter toen bleken er ineens bugs in de Oracle database te zitten die er voor zorgde dat het allemaal compleet verkeerd ging. Overigens zijn die bugs in Oracle nog steeds niet opgelost en dat is eigenlijk wel een schande, van Oracle, dat zulke bugs die nog steeds niet opgelost zijn in hun enterprise databases zitten!

Tijdens de vragenronde werder geklaagd dat de SIDN niet goed hard gecommuniceerd en te weinig verantwoordelijkheid heeft genomen voor het fout gaan met DRS4. Hierbij zou de SIDN de deelnemers zelfs hebben verweten dat hun te weinig hadden getest met het systeem. Roelof, die verantwoordelijk was voor die uitspraak nuanceerde dat met het feit dat met het feit dat ze wel in een heel laat stadium gingen testen met DRS4 en daardoor sommige problemen ook in een laat stadium aan het licht kwamen, dat vond Roelof jammer. Echter neemt dat niet weg dat de volledige verantwoordelijkheid voor het opleveren van een goedwerekend en stabiel DRS4 bij de SIDN ligt, aldus Roelof.

Op een vraag vanuit de zaal of de SIDN niet te laat is begonnen met investeren in een nieuwe infrastructuur en dan vooral van de hardware, gaf Roelof volmondig als antwoord: JA! Hieraan voegde hij wel toe dat kritische deelnemers dit wel had kunnen opvallen door het lezen van jaarverslagen waar duidelijk in staat dat de afschrijvingen op technologie elk jaar minder worden en technologie activa ook niet toeeneemt. Al werd hem die opmerking niet echt in dank afgenomen door de zaal.

Pauze
In de pauze die krap een half uur duurde had ik een leuk gesprek had met Carolien Jongerius van de SIDN. Ze gaf aan dat ze vandaag wel zo lezen op ISPam hoe ik het gisteren vond, dus hierbij, het was hartstikke goed georganiseerde en leuke deelnemersbijeenkomst. Daarnaast wil ik haar hierbij meteen in het zonnetje zetten voor haar nu al jaren lange continue inzet voor de SIDN deelnemers, waarvan ik vind dat daar best wel eens een keer een compliment voor gemaakt mag worden!

Presentatie Gerrit-Jan van der Ham, Hoofd Service Unit(s)
Na de pauze was de derde spreker Gerrit-Jan van der Ham, Hoofd Service Unit(s), die over de huidige status van DRS4 een verhaal hield. De belangrijkste vraag daarbij is wat de deelnemers van de SIDN mochten verwachten. Een van de belangrijkste zaken daarbij is dat vragen op de zelfde dag dat ze binnenkomen worden beantwoord, dat wil zeggen voor 16:00 uur binnen, dan is de doelstelling om de vraag de zelfde dag nog te beantwoorden.

Gerrit-Jan legde ook uit hoe er om wordt gegaan met de domeinnamen die geblokkeerd zijn, deze worden in plukjes in volgorde van prioriteit vrijgegeven, daarbij heeft een webwinkelier die omzet genereert meer voorrang dan een particulier met een website met de foto’s van zijn kanarie. Intern wordt daar continue naar gekeken en zo worden de geblokkeerde domeinnamen in ‘plukjes’ worden vrijgegeven.

Op de dag van de lancering van DRS4 waren er 4 (FTE) vooraf volledig ingewerkte uitzendkrachten extra ingezet, die ookal vaker op de support afdeling van de SIDN hadden gewerkt. Ondanks dat is het bekend dat de support unit van de SIDN op de dag van de lancering van DRS4 compleet oversoepeld werd met aanvragen, daarom werd er zo snel mogelijk 8 (FTE) extra callcenter uitzendkrachten aangetrokken die na een presentatie van 30 minuten werden ingezet. Dat resulteerde in sommige gevallen in antwoorden naar de deelnemers die niet helemaal waren zoals die dienen te zijn.

Een probleem dat speelde of zelfs nog speelt, is dat domeinnamen in sommige gevallen onterecht als ‘vrij’ worden weergegeven terwijl die al geregistreerd waren. Dit kwam doordat er bij de registratie van een domeinnaam soms als AMDIN-C/TECH-C een houder handle, waar geen e-mail/telefoonnummer aan gekoppeld zijn, dit werd door een bug in DRS4 wel geaccepteerd en geregistreerd. De whois controleerd de status van het vrij zijn door te zoeken naar de handle, die dan dus niet correct is. Verder hebben we ook nog de verkeerde mutatiedatums die kwamen doordat een bepaald subsystem in DRS4 niet correct functioneerde en een willekeurige mutatiedatum bij een mutatie van een domeinnaam invulde.

Op de vraag wat SIDN doet om te kijken wat er onder de deelnemers leeft. Daarvoor is een nieuwe relatiemanager aangetrokken, Jan Reijnders, die voornamelijk onderweg zal zijn om deelnemers te bezoeken, echter was dat tot nu toe nog even uitgesteld, doordat hij intern nodig was vanwege de vele supoort voor DRS4. Echter in januari zal hij waarschijnlijk de eerste deelnemers daadwerkelijk gaan bezoeken. Daarnaast worden door de SIDN mailingslists, fora en weblogs gemonitord, waaronder dus ISPam.nl zoals eerder al duidelijk werd.

Een andere vraag was, of niet al het nieuws kon worden geemaild of dat er een RSS-feed kon komen voor het nieuws, zodat het wat laagdrempeliger is. Elk nieuws of incident per e-mail versturen, dan zouden de deelnemers de SIDN waarschijnlijk als spammer gaan beschouwen, grapte Roelof, echter een RSS-feed vond hij geen slecht idee.

Een deelnemer merkte ook op dat de adviesraad van deelnemers (ARD) die zichzelf dit jaar had opgeheven, dat het niet functioneren wellicht niet aan de structuur zou liggen, gezien deze onder de voorlaatste voorzitter Hans wel werkte en onder Rashid (Niamat) niet. Roelof reageerde daar zeer terecht op als een wesp gestoken maar deed duidelijk moeite om zich in te houden, zeker gezien Rashid net in de pauze de bijeenkomst had verlaten en hij zich dus ook niet kon verdedigen.

Mijn bloed begon door die uitspraak ook lichtelijk te koken gezien Rashid dit absoluut niet verdient en iemand is die zich zover ik weet met hart en ziel voor de SIDN (deelnemers) ingezet heeft en nog steeds inzet en naar mijn idee daarvoor ook een compliment verdient in plaats van die misselijke opmerking.

Presentatie Patrick Follon, manager Registratie & Services
De volgende spreker was Patrick Follon, manager Registratie & Services, die het over de vervolgstappen ging hebben en de releasekalender van DRS 4.+. Daarbij denk ik dat ik de punten die hij heeft genoemd eerst eens opsom, wanneer die er aan zullen komen:

Digitale contracten (deel 1, alleen registraties): 1 december 2006
Whois performance verbetering: december of januari 2007
Meerdagelijkse zonefile updates (IXFR): januari 2007
Stabiliseringspatch DRS4: Q1 2007
Verbetering online deelnemers rapportages: Q1 2007
Domeinnaam Quarantaine: Q2 2007

2de helft 2007:
XML interface
Digitale contracten (deel 2, volledig digitaal)
Expliciete handles
Numerieke domeinnamen (met sunrise)
Uitfaseren persoonsdomeinnamen

Nog niet:
Beeindiging deelnemer-houder overeenkomst
Internationalized domainnames (advies Domeinnaamdebat 2006)

Hierbij wil de SIDN zoveel mogelijk de input van de deelnemers hebben. De XML-interface zal zoveel mogelijk of het liefst volledig in samenspraak met SIDN deelnemers worden vormgegeven. Hierbij werd meteen de aannotatie gegeven dat bij DRS4 ook een dergelijke referentiegroep was, maar dat die doordat het proces al vrij ver was gevorderd niet heel veel kon meebeslissen in het ontwerp.

Bij de XML-interface krijgen de deelnemers het als het ware voor het zeggen. In het kader daarvan werd er in de zaal gepolled wie bijvoorbeeld het liefst EPP als XML interface wil of toch liever een andere standaard. Het merendeel van de zaal zag EPP wel zitten. Na de bijeenkomst bestond meteen de mogelijkheid om je hiervoor op te geven, daarnaast zal er binnenkort ook een mailing uitgaan met een oproep om hiervoor op te geven.

Ook barste er een hele discussie los over de verhuizing van domeinnamen, op dit moment bestaat de mogelijkheid om een verhuizing door de oude deelnemer bezwaar te maken, waarna de verhuisformulieren bij de nieuwe deelnemer worden opgevraagd. Gezien een groot aantal deelnemers standaard bezwaar maakt, zorgt dit voor veel werk bij deelnemers. Daarom werd er voorgesteld om een boete op te leggen voor onterechte bezwaren tegen verhuizingen. De discussie kreeg een andere wending doordat duidelijk werd dat veel klanten die wegverhuizen simpelweg geen melding maken van de verhuizing bij hun oude deelnemer.

Roelof reageerde daarop met het feit dat de oude deelnemer in het gros van de gevallen ook een contract heeft met de klant en die dus ook dient op te zeggen. Dus het is in dit geval ook de klant die fout zit door geen melding te maken danwel op te zeggen bij de oude deelnemer. De vraag kwam echter via internet door een domeinnaam reseller, dus vanuit dat oogpunt is het zeker geen rare vraag. Al is de klant zowiezo verplicht om melding te maken bij de oude deelnemer en die tekent daar ook voor op het verhuisformulier. Dus was de conclusie dat veel klanten op die manier zelfs een valse verklaring afleggen.

De deelnemersbijeenkomst werd door Roelof afgesloten met de mededeling dat hij hoopte dat de deelnemers nu een goed beeld hadden van wat er allemaal gebeurt is en dat ze ook voor de toekomst enig vertrouwen in de SIDN zouden hebben en houden, al formuleerde hij dat wel beter dan ik nu.

Borrelen
Hierna was er de mogelijkheid om na te borrelen en daarbij heb ik met een van mijn leden van Vereniging ISPConnect Nederland goed gebruik van gemaakt en gesproken over de SIDN en natuurlijk ook onze vereniging.

Leuke uitsmijter was bij het vertrek dat Roelof cadeautjes liep uit te delen en ik er ook wel een wilde. Roelof merkte daarbij op dat je dat ze zeggen dat je de Grieken niet moet vertrouwen wanneer ze geschenken brengen en ik dat niet meteen begreep. Waarop hij verduidelijkde het paard van troje omdat ik dacht dat ik een cadeautje kreeg. Gezien het een USB-verlengkabel was, reageerde ik met het feit dat er dus een keylogger inzit én een actieve rfid-chip, zodat ze kunnen tracken waar ik ben, vulde Roelof aan, zodoende sloten we de dag met een lach af 🙂

Terugblik
Achteraf heb ik een aantal keer de vraag gehad waarom ik zelf zo stil was, dus plenair geen vragen heb gesteld tijdens de bijeenkomst. Dat heeft in principe twee redenen, allereerst heb ik uitgebreid gesproken met SIDN medewerkers, Antoin Verschuren, Roelof Meijer, Patrick Follon en Carolien Jongerius, waardoor ik in principe zelf niet veel meer te vragen had.

Daarnaast zat ik in een zaal met zo’n 100 SIDN deelnemers (categorie I) met vragen in overvloed, dus wie ben ik om dan een vraag te stellen namens hun, terwijl ze zelf niet eens allemaal aan bod (konden) komen. Wanneer en waar die groep ondervertegenwoordigd is, probeer ik het woord te krijgen en kun je van mij een spervuur van vragen en opmerkingen verwachten, echter was dat gisteren alles behalve nodig 😉

Rest mij om mijn complimenten te geven aan de SIDN voor een goed georganiseerde bijeenkomst en een héél eerlijk en open verslag van de gebeurtenissen met en rondom DRS4. Het heeft mijn vertrouwen dat ik heb in de SIDN, haar medewerkers en bestuurder bevestigd. Dat geeft mij het gevoel dat de SIDN haar deelnemers serieus neemt en dat is goed, heel goed, complimenten daarvoor aan de SIDN!

JV, 3 december 2006 10:02 pm

Ik heb de webcast bekeken. Weet jij misschien wie er links vooraan zat (vanaf de sprekers gezien)? Het was een (jonge) man die zeer regelmatig goede vragen stelde. Ik heb namelijk het eerste stukje waarin hij zich heeft voorgesteld gemist maar ben benieuwd naar de naam en bedrijf.

Arnout Veenman, 3 december 2006 10:52 pm

JV, als het goed is gaat het om iemand van Citus Internetdiensten, op de deelnemers lijst zie ik bij dat bedrijf de persoon S. Assink staan. Dat is overigens bij mijn weten een zéér betrokken SIDN deelnemer, die vrijwel op alle bijeenkomsten aanwezig is en daar ook van zich laat horen.

Ivo, 5 december 2006 2:37 pm

Ik kon er helaas niet bij zijn, dus dit verslag is van harte welkom.

Wat mij wel opvalt is de uiterst ambitieuze planning. Het ontwikkelen van DRS4 heeft veel tijd gekost en er zijn toch nog heel veel bugs en problemen die opgelost moeten worden. Als ik dan lees dan de SIDN denkt een aantal grote veranderingen (digitale contracten, XML interface, quarantaine, numerieke domeinen) binnen het 1e en 2e kwartaal te kunnen doen dan is dit volgens mij weer vragen om problemen.

Wouter, 5 december 2006 3:25 pm

@Ivo
Die zaken die jij noemt willen ze pas het 3e en 4e kwartaal implementeren.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.