Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Rapport Domeinnaamdebat 2006 gepresenteerd

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 22 juni 2006 11:44 uur

Afgelopen maandag was de presentatie van het rapport Domeinnaamdebat 2006, uiteraard was ik hier zelf ook bij aanwezig, net zoals bij de voorgaande 3 ronden van het debat.

Tijdens de presentatie werden de adviesresultaten die in het rapport stonden stuk voor stuk door Professor Hans Franken, voorzitter Domeinnaamdebat 2006 doorgenomen en werden de personen en organisatie die betrokken waren bij de tot standkoming er van bedankt voor hun bijdrage en inzet. Daarna werd het rapport officieel aan Roelof Meijer, directeur van de SIDN en Eddy Schuyer, voorzitter Raad van Toezicht SIDN uitgereikt.

De uitkomsten van het debat zijn puntsgewijs als volgt:

Internationalized domain names (IDN), domeinnamen met tekens zoals een trema of een umlaut, komen er niet is het advies van de lokale internetgemeenschap. De reden hiervoor is dat de vraag te klein is, het tot verwarring kan leiden bij de gebruikers en daardoor het risico op phising toeneemt en Nederlandse toetsenborden deze tekens niet native ondersteunen.

Numerieke domeinnamen komen er wat betreft de lokale internetgemeenschap wel zonder enige vorm van restrictie, waarbij de methode van introductie een sunrise zal zijn, om merkrechthouders, zoals bijvoorbeeld de REISinformatiegroep met het merk 9292 de krijgen om hun merken veilig te stellen.

Persoonsdomeinnamen dienen via een uitsterf beleid te worden gevoerd, waarbij de rechten van de huidige houders van persoonsdomeinnamen zullen worden gerespecteerd en er geen nieuwe persoonsdomeinnamen door de SIDN dienen te worden uitgegeven.

De WHOIS functionaliteit wordt door de lokale internetgemeenschap gezien als een belangrijk instrument en is dan ook van mening dat alle op dit moment beschikbare gegevens noodzakelijk zijn voor het oplossen van technische problemen, het aanvragen van .nl-domeinnamen, de bescherming van intellectuele eigendommen en het voorkomen en bestrijden van illegale en schadelijk inhoud op het internet. Waarbij de vraag is of er nog verdere maatregelen nodig zijn om de houdergegevens verder te beschermen. Hierbij adviseert de lokale internet gemeenschap om het gebruik te evalueren om te kijken of deze in overeenstemming met dit doel is.

De huidige .NL-arbitrageregeling is niet meer geschikt voor het doel waarvoor deze geschapen is. Op dit punt heb ik zelf het idee in het debat gebracht om voorafgaand aan verdere arbitrage mogelijkheden mediation verplicht te stellen, waardoor er tenminste een poging wordt gedaan om het conflict onderling op te lossen en de partijen om de tafel te krijgen. Dit advies is door de rest van de lokale internetgemeenschap overgenomen en staat dan ook in het eindrapport. Professor Franken sprak lovende woorden over mijn inzet (van de jonge ondernemer die tegenover hem in de zaal zat) in het debat om dit te realiseren. Daarnaast adviseert de lokale internetgemeenschap om de verdere arbitrage mogelijkheden te vervangen met een aangepaste versie van het internationaal veel gebruikte UDRP.

Roelof Meijer, directeur van de SIDN gaf als reactie op het rapport dat hij de het debat complimenteerde met het rapport, waarvan de ideeen naar zijn idee uitblinkten in de uitvoerbaarheid er van. Ook leuk om te vermelden is dat het rapport geen dik pak papier is, maar een mooi CD-boekje met daarin een samenvatting van de adviezen aan de SIDN en in het midden een CD-rom waar het rapport en enkele bijlagen op staan.

Rapport Domeinnaamdebat 2006

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.