Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Omstreden datacenter beleid Amsterdam op de helling

  • Door
  • Rashid Niamat
  • geplaatst op
  • 14 juli 2014 08:01 uur

Op ISPam.nl wordt weinig geschreven over politiek, helemaal als het gemeentelijk beleid betreft. Wat zich de laatste maanden in Amsterdam schijnt te hebben afgespeeld is echter iets dat de gehele IT sector raakt en dat rechtvaardigt ook hier enige aandacht. Waar het om gaat is de visie van Amsterdam op datacenters.

Zoals de meesten zullen weten is er landelijk beleid van kracht (trefwoord: MJA) om de grote stroomverbruikers in het land, waartoe de internetsector wordt gerekend, minder vervuilend te laten zijn. De bekende doelstelling 20% minder CO2 uitstoot in 2020 laat zich realiseren door gebruik te maken van groene stroom. De markt is daar in meegegaan, ondertussen is bijna elk DC en elke hoster in staat te roepen CO2 arm, vriendelijk of neutraal te opereren. Die 20% was niet voldoende in de ogen van de regering dus er is wet- en regelgeving ingevoerd resp aangescherpt (zie ook: WMB) om met name de IT sector nog meer de duimschroeven onder het mom van duurzaamheid en milieu aan te draaien. In de mainstream pers is hier grotendeels aan voorbij gegaan maar tussen 2011 en voorjaar 2014 werden contouren van beleid, gebaseerd op de WMB, zichtbaar in de stad Amsterdam. ISPam schreef hier diverse keren over en we ontvingen verschillende bezorgde reacties uit de sector.

Uit navraag maakten we op dat Den Haag akkoord ging met de rol die Amsterdam zich op dit vlak toe eigende. De lokale coalitie moest en zou de IT sector in de stad maximaal vergroenen. DC’s die niet vrijwillig meewerkten konden rekenen op fikse boetes. Daarmee werd vooral aangegeven dat het Amsterdam serieus omging met dit onderwerp. Het was door de grote concentraties van DC’s in de stad zelfs mogelijk hier ambtenaren dedicated mee bezig te laten zijn. Als Amsterdam eenmaal super milieuvriendelijk DC’s zou hebben dan zou dat beleid verder in de regio en het land worden uitgerold. Met andere woorden Amsterdamse ondernemers en DC’s waren aangewezen een soort crash test dummies te zijn. Dat hierbij de situatie ontstond dat Amsterdam als vestigingsplaats voor DC’s minder aantrekkelijk werd, uitbreidingen naar buiten de stad werden overgeheveld en randgemeentes actief inspeelde op de concurrentievervalsing die de stad over zich zelf afriep boeide zowel de ambtenaren als de verantwoordelijke wethouder weinig.

De Amsterdamse kiezer sprak bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar klare taal en liet weinig ruimte voor een coalitie die duurzaamheid op een zo rigide en schadelijke wijze boven op de agenda zou zetten. Het leek nog even verkeerd te gaan toen D66 en Groen Links een akkoord presenteerden waarin duurzaamheid zowat op elke pagina voorkwam. De realisatie daarvan zou de DC en hostingsector in de stad ernstig onder druk hebben gezet. Dat akkoord is echter naar de prullenbak verdwenen. Sinds iets meer dan twee weken heeft de hoofdstad een coalitie en een coalitieakkoord. Heel belangrijk is – zoals opgemerkt in Het Parool van donderdag 10 juli – dat in dat akkoord de mogelijkheid bedrijven te verplichten energiemaatregelen te treffen die binnen 5 jaar worden terugverdiend (dat is component van de WMB waarmee de DC’s onder druk zijn gezet) niet langer staat vermeld.

Dat is goed nieuws, niet alleen voor de DC’s in Amsterdam en de directe werkgelegenheid, het is ook goed voor alle klanten van die DC’s die niet perse in de stad gevestigd hoeven te zijn. Verliezers zijn er ook: de gemeentes buiten Amsterdam die hoopten te kunnen profiteren van eenzijdige beleid van de stad.

Vraag van de dag

Is Amsterdam de meest aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters?
Bekijk resultaten
Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.