Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Hostingonderzoek 2014: Niet representatief, wel interessant

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 17 september 2014 08:00 uur

DHPA en ISPConnect hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de Nederlandse hostingmarkt. Helaas is het onderzoek dat is uitgevoerd door theMETISfiles niet representatief omdat er vooral relatief grote hosters aan het onderzoek hebben meegewerkt, terwijl het aantal kleine hosters dat heeft meegewerkt juist zeer beperkt is.

In het onderzoek heeft 62% van de respondenten tenminste 5 medewerkers en heeft de helft van de respondenten een omzet van meer dan één miljoen euro per jaar, terwijl uit een eerder onderzoek van ISPam.nl bleek dat 75% van de hostingbedrijven juist geen personeel heeft.

Servers

Ondanks het gebrek aan representativiteit is het onderzoek toch interessant, omdat het de visie van 50 verschillende (voornamelijk grote) hosters weergeeft. Zo blijkt uit het onderzoek dat nog 80% van de hosters gebruikmaken van eigen (fysieke) servers, terwijl maar 14% dat heeft uitbesteed en 6% gebruik maakt van een reseller.

Een andere interessante uitkomst is dat het aantal virtuele servers dat op één fysieke server draait, gemiddeld groter wordt naarmate het aantal fysieke servers van de hoster groter is. Een hoster met 50 t/m 99 fysieke servers heeft gemiddeld 17 virtuele servers per fysieke server, terwijl dit bij een hoster met meer dan 1.000 fysieke servers 27 virtuele servers is. Helaas geeft het onderzoek geen duidelijkheid waarom dit zo is.

onderzoek-virtualisatie

Partners en klanten

Verder is het interessant om te zien dat de hosters in 42% van de gevallen zowel webbureaus en webwinkels noemen als één van hun drie belangrijkste klantengroepen noemen, gevolgd door softwarebedrijven met 34%. Daarnaast wordt het bedrijfsleven in het algemeen door 72% van de hosters genoemd.

Opvallend is dat de meestgenoemde aangeboden hostingdienst met 85% managed hosting is. Dat is in zoverre opvallend dat maar een paar procent van de markt managed hosting aanbiedt. Een ander punt dat opvalt is dat 83% aangeeft “shared hosting” aan te bieden en 65% “web hosting”. Dat is opvallend omdat ik het verschil tussen beide niet ken.

Op het punt van de voornaamste partners op het gebied van hardware en software, wordt bij servers Dell het meest genoemd (38%), gevolgd door HP (21%) en SuperMicro (15%). Bij storage gaan ook Dell (29%) en HP (16%) aan kop, gevolgd door NetApp (11%). Daarna volgen EMC, IBM en Supermicro met allen 5%. Bij netwerkapparatuur is Cisco (36%) leidend, gevold door HP (16%), Brocade (17%) en Juniper (14%).

[advpoll id=”91″ title=”Vraag van de dag” width=”100%”]

Als partner bij virtualisatie domineert VMware (46%), gevolgd door Microsoft (22%). Daarna volgen OpenVZ, OnApp, Red Hat, Citrix met allen 5%. Hekkensluiter is Openstack met amper 3%. Wanneer het onderzoek respresentatiever was geweest qua kleine hosters, dan was het aantal VMware- en Microsoft-gebruikers waarschijnlijk een stuk kleiner geweest, zo leert een snelle analyse van gebruikte virtualisatie software bij VPS’en op ISPGids.com.

onderzoek-partners

Opvallend is dat 42% van de hosters grote public cloud spelers als Amazon en Google als concurrent ziet, maar de belangrijkste concurrenten blijven andere hosters (82%). Interessant is dat colocatie-partijen en datacenters maar door 20% als concurrent worden gezien en resellers maar door 13%.

Unique Selling Points of Universal Service Propositions?

Het meest opvallende aan het onderzoek zijn de Unique Selling Points die door de hosters worden genoemd. Bijna tweederde van de hosters noemt beschikbaarheid en continuïteit (64%) en kwaliteit (62%) als unique selling point (usp). Daarnaast worden directe klantrelaties door de helft van de hosters (51%) genoemd als usp.

Nu meer dan de helft van de hosters deze drie punten als usp noemt, kan de conclusie worden getrokken dat dit dus juist géén unique selling points zijn. Dit zijn dus eerder de Universal Service Propositions van hosters.

Aan de andere kant worden lage kosten (13%), internationale aanwezigheid (11%) en kleine geografische afstand tot klanten (2%) het minst vaak als unique selling points genoemd. Zouden dat dan wel de daadwerkelijke unique selling points zijn?

onderzoek-usp

Als achilleshiel voor toekomstige groei wordt de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel genoemd (64%). Het mag duidelijk zijn dat dit alleen voor hosters die personeel hebben (of in dienst willen nemen) een probleem is. De meeste hosters (75%) hebben echter nog géén personeel en zullen ook nooit personeel in dienst nemen, zo blijkt uit een eerder ISPam.nl-onderzoek. Een gunstig ondernemersklimaar wordt daarnaast door de helft van de hosters genoemd als voorwaarde voor groei.

Als laatste punt is interessant dat 89% van de hosters zegt te zullen meedoen aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector wanneer dat er zou zijn. De conclusie die op basis daarvan getrokken kan worden, is dat de branche op zoek is naar een manier om betrouwbaarheid en kwaliteit zichtbaar te maken.

De branche moet zich schamen

Zoals al een aantal keer aangegeven, is het onderzoek van DHPA en ISPConnect niet representatief voor de hostingbranche. Uit de onderzoeksverantwoording blijkt dat 481 bedrijven zijn aangeschreven die bekend zijn bij DHPA, ISPConnect en theMETISfiles en dat daarvan maar 50 bedrijven hebben meegedaan aan het onderzoek.

Allereerst kan er de vraag worden opgeroepen of er niet meer partijen hadden moeten worden benaderd en of dat de contacten die deze drie partijen hebben wel een goede afspiegeling van de branche zijn. Daarnaast mag de branche (en met name de kleinere partijen in de branche) zich ook gaan schamen dat er zo weinig bereidheid is om mee te werken aan dit soort onderzoeken!

Het hele onderzoek is hier te raadplegen (pdf).

Wouter, 17 september 2014 10:27 am

Voor het niet meedoen aan dit soort onderzoeken hoeft de branche zich absoluut NIET te schamen. Wij krijgen elke week een uitnodiging om mee te doen aan een 40-50 onderzoeken, dat zou een dagtaak zijn die alleen maar geld kost, in plaats van oplevert (toch het primaire doel van een bedrijf: geld verdienen). Wij zelf doen tegenwoordig ook vrijwel nooit meer mee aan dit soort onderzoeken, ik zelf pak er heel soms eens eentje uit die ik tijdens de lunch invul maar dat is het dan ook. Conclusie is dat de branche van journalisten en onderzoekers zich zouden moeten schamen voor de ongecontroleerde hoeveelheid onderzoekjes die ze aan bedrijven doen toekomen...juist daarmee creër je dat er niet meer wordt meegedaan aan onderzoeken.

Arnout Veenman, 17 september 2014 1:21 pm

Wouter, natuurlijk zijn er relatief veel onderzoeken die worden uitgevoerd, maar dit onderzoek is niet van een willekeurig marketingbureau of bedrijfje, maar van de twee leidende brancheorganisaties DHPA en ISPConnect dat één keer per jaar wordt gehouden in het belang van de branche. Dat daar dan niet aan mee wordt gewerkt door kleine hosters vind ik kortzichtig en daar mogen de non-responders zich wat mij betreft echt voor gaan schamen!

Wouter, 17 september 2014 9:08 pm

Elke onderzoeker vind zijn of haar onderzoek belangrijk, dat is m.i. geen argument. Ik vind dit als hoster geen onderzoek waar ik persee aan mee zou moeten werken, want, met alle respect, maar DHPA heeft een achterban van 32 bedrijven en ISPconnect 71 bedrijven (wellicht enkele ook nog dubbel). Als ik schat dat er in onze branche 2500 bedrijven actief zijn (en dat lijkt me eerder meer dan minder), betekent dat, dat deze partijen maximaal slechts 4,12% van de bedrijven in de branche vertegenwoordigd. Je
Kan zeggen dat ISPconnect een leidende rol als brancheorganisatie heeft in onze branche, maar dan komt dan meer door het gebrek aan een echt breed gedragen brancheorganisatie. Met andere woorden: onbeduidend en dus niet per definitie belangrijk om aan die onderzoeken mee te doen. "Onze" brancheorganisaties worden door jou duidelijk overschat.

Daan, 18 september 2014 11:32 am

Hebben al deze bedrijven die bedoeld worden daar dan ook wel een uitnodiging voor gekregen ? Wij hebben deze bv niet gezien persoonlijk vind ik de getrokken conclusie dan ook wel erg voorbarig

Maurice, 21 september 2014 11:18 am

De DHPA is ook alleen invite only. Die kan je dan ook moeilijk een "brancheorganisatie" noemen omdat je maar op de blauwe ogen van het bestuur moet vertrouwen dat de groep deelnemers een weerspiegeling is van de branche (in de diversiteit v.d. deelnemers). Meer een "ons kent ons" elitair clubje. Heel wat anders!

Rob, 25 september 2014 12:31 am

Ik zou me eerst eens afvragen waarom deze partijen niet hebben meegewerkt aan dit zogn onderzoek alvorens te stellen dat deze "zich mogen schamen", wat een onzin. Jij bent het die zich mag schamen voor deze onzinnige opmerking! Beperk je tot de feiten en wees gewoon nieuwswaardig zoals je met ISPam pretendeert te zijn. Je mening is niet interessant.

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.