Journalistiek

Onpartijdig, onafhankelijk nieuws, uitsluitend in dienst van het branchebelang.

Oprichting stichting Digitale Infrastructuur Nederland nu echt een feit

  • Door
  • Arnout Veenman
  • geplaatst op
  • 26 februari 2015 12:00 uur

De koepelorganisatie van digitale infrastructuur organisaties, stichting DINL, is vorige week dinsdag officieel opgericht bij de notaris. Dat is ruim drie maanden nadat de stichting actief werd. Door de oprichting is er nu een stuk meer duidelijk over de formele werkwijzen van de stichting en wie het bestuur van de stichting vormen. Daar zitten een aantal interessante dingen in.

Het eerste bestuur van stichting DINL bestaat uit een vertegenwoordiger van elke deelnemer. Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Jan Willem des Tombe, voorzitter DHPA (voorzitter), Roelof Meijer, directeur SIDN (secretaris) en Job Witteman, directeur AMS-IX (penningmeester). Het bestuur bestaat verder uit de algemene bestuursleden, Erwin Bleumink, directeur SURFnet, Stijn Grove, directeur DDA, Marc Gauw, directeur NLnet en Gerben van Leeuwen, bestuurslid ISPConnect.

De statuten zelf zijn niet heel spannend. Wel zijn er een aantal interessante punten. Allereerst de formele doelstelling van DINL:

het realiseren van een centraal punt dat de belangen van de sector digitale infrastructuur richting politiek, overheid en anderee stakeholders binnen het internetdomein, door de verschillende spelers die vanuit Nederland de digitale infrastructuur vormgeven te verbinden; hiermee wordt gestreefd de verdere ontwikkeling van deze sector als geheel te stimuleren en de potentie die deze sector biedt voor de economische ontwikkeling binnen Nederland waar te maken

Alle bestuursleden van DINL moeten bestuurder, werknemer of opdrachtnemer van een deelnemer zijn. Wanneer dat niet langer het geval is, betekent dat ook automatisch het einde van het bestuurslid van DINL.

Verder kent DINL een Raad van Deelnemers waar alle deelnemers in vertegenwoordigd zijn. In de statuten staat deze RvD genoemd als een ‘adviesorgaan richting het bestuur’. De bevoegdheden van dit orgaan reiken echter een stuk verder dan enkel een adviesorgaan. Zo heeft de RvD de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen en te allen tijde te schorsen en te ontslaan. Daarnaast heeft de RvD het recht om de jaarrekening in te zien. Kunnen de statuten alleen gewijzigd worden met toestemming van de RvD. De toetreding van nieuwe deelnemers tot DINL kan alleen wanneer de RvD daar unaniem mee instemt.

De RvD kan verder een reglement vaststellen waarin regels omtrent het deelnemerschap kunnen worden gesteld. Daarin kan ook worden bepaald dat er verschillende soorten deelnemers zijn met verschillende rechten (waaronder stemrechten) en plichten. Interessant is dus dat het mogelijk is dat er op (een later) moment ongelijkheid tussen de deelnemers kan worden geïntroduceerd.

De deelnemers betalen allemaal een vergoeding voor de kosten van de stichting. Deze vergoeding wordt een maand voor aanvang van het komende jaar vastgesteld. Indien een deelnemer het niet eens is met de vergoeding, kan deze het lidmaatschap opzeggen om zo de vergoeding voor het komende jaar te ontlopen.

Nog geen reacties

Laatste reacties

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Koen Stegeman, Editor-in-Chief & founder Hostingjournalist.com: Jammer Arnout, maar je hebt een mooie bijdrage aan de hosting industrie geleverd, en dat jaren lang....

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Dillard Blom: Jammer dat een 'instituut' verdwijnt, en daarmee een bron van informatie over actuele zaken (en opin...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
L.: Uit automatisme kijk ik toch nog steeds elke dag naar ispam.nl, toch de hoop dat er nog een berichtj...

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Toni Donkers: Arnout bedankt! ik ga het missen dat is een feit!

Bedankt voor het succes van ISPam.nl
Marcel Stegeman: Ik zie het nu pas. Inderdaad jammer maar ik kijk nu al uit naar het volgende project.